پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت با ترجمه فارسی 2018- 2017 - 2019 ، دانلود رایگان مقاله بیس مدیریت ISI لاتین

 امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت قبل از خرید ترجمه- مقاله بیس مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت 2018 به لیست اضافه شده - مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2019 به زودی به لیست اضافه می شود

(برای مشاهده جزییات و دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید )

مقالات 2019   مقالات 2018  مقالات 2017 مقالات 2016 مقالات 2015 مقالات 2014  مقالات 2013 مقالات 2012 مقالات 2011 مقالات 2010 سایر مقالات

 

مقالات انگلیسی مدیریت 2019 ( مقاله بیس مدیریت 2019)

M783- مقاله انگلیسی 2019 : ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند  (بدون ترجمه)

 M784- مقاله انگلیسی 2019 : تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی (بدون ترجمه)

 M785- مقاله انگلیسی مدیریت 2019 : تأثیر عملکرد شهرت هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (بدون ترجمه)

مقالات ترجمه شده مدیریت 2018 (مقاله بیس مدیریت 2018)

M780- مقاله ترجمه شده 2018 : مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری

M671- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : سازگاري سیستم هاي دانش سازمانی و مدیریت دانش براي بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد

M781- مقاله انگلیسی 2018 : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری  (بدون ترجمه)

M760- مقاله ترجمه شده 2018 : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

M739- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی

M778- مقاله انگلیسی 2018 : رابطه ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی (بدون ترجمه)

M758- مقاله ترجمه شده 2018 : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

H340- مقاله ترجمه شده 2018 : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

H371- مقاله انگلیسی 2018 : مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون عرضه اولیه سهام (بدون ترجمه)

M777- مقاله ترجمه شده 2018 : انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

M721- مقاله ترجمه شده 2018 : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه

M769- مقاله ترجمه شده 2018 : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی 

M741- مقاله ترجمه شده 2018 : نامتقارنی شرکت و برون سپاری استراتژیک

H367- مقاله ترجمه شده 2018 : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

H326- مقاله ترجمه شده 2018 : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

M774- مقاله انگلیسی 2018: اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی  (بدون ترجمه)

M745- مقاله ترجمه شده 2018 : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت

M776- مقاله ترجمه شده 2018 : پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی

M768- مقاله انگلیسی 2018 : تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با میانجی گری انرژی سازمانی مولد (بدون ترجمه)

M736-مقاله ترجمه شده 2018 : بررسی نگرش های رفتاری مصرف کننده در مورد برند لوکس در رسانه های اجتماعی 

M779- مقاله انگلیسی 2018 : نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی  (بدون ترجمه)

M762- مقاله ترجمه شده 2018 :کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول 

H329- مقاله ترجمه شده 2018 :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

M770- مقاله انگلیسی 2018 : مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت (بدون ترجمه)

M748- مقاله ترجمه شده  2018 : چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟ 

M746- مقاله ترجمه شده 2018 : یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر (پیشگیرانه) در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید

M782- مقاله انگلیسی 2018 : استراتژی تبلیغات و اثربخشی آن در جستجوی آنلاین مصرف کننده در بحران بد نام کردن محصول (بدون ترجمه)

M751- مقاله انگلیسی 2018 : کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل (بدون ترجمه)

M743- مقاله ترجمه شده 2018 : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

H374- مقاله انگلیسی 2018 : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها (بدون ترجمه)

M734- مقاله ترجمه شده 2018 : تأثیر عناصر برنامه ی اخلاقی رسمی بر رفتار اخلاقی مدیریتی 

M752- مقاله انگلیسی 2018 : نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی (بدون ترجمه)

M735- مقاله ترجمه شده 2018 : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند

M759- مقاله ترجمه شده 2018 : ارزیابی محیطی استراتژیک، مسائل کلیدی از اثربخشی آن

M750- مقاله انگلیسی 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری (بدون ترجمه)

M731- مقاله ترجمه شده 2018 : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی 

M756- مقاله ترجمه شده 2018 : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت

H358- مقاله انگلیسی 2018 : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی (بدون ترجمه)

H347- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عداالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی

M753- مقاله انگلیسی 2018 : ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  (بدون ترجمه)

H345- مقاله ترجمه شده 2018 : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

M771- مقاله انگلیسی 2018 : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی (بدون ترجمه)

M764- مقاله ترجمه شده 2018 : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت 

H373- مقاله انگلیسی 2018 : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای بدیهی از طریق حسابداری تعهدی (بدون ترجمه)

H369- مقاله ترجمه شده 2018 : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق

M757- مقاله ترجمه شده 2018 : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

M749- مقاله انگلیسی 2018 : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری (بدون ترجمه)

H342- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان

M725- مقاله انگلیسی 2018 : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت (بدون ترجمه)

M742- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

M754- مقاله ترجمه شده 2018 : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا 

M729- مقاله ترجمه شده 2018 : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش

M723- مقاله ترجمه شده 2018 : آیا سازمان ها از فرایند رسمی مدیریت ریسک برای رفع خطرات رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟

M720- مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین(بدون ترجمه)

 M730- مقاله ترجمه شده 2018 : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان 

H336- مقاله ترجمه شده 2018 : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

M719- مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی(بدون ترجمه)

H310- مقاله ترجمه شده 2018 : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

M722- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل

M755- مقاله انگلیسی 2018 : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد (بدون ترجمه)

M727- مقاله ترجمه شده 2018 : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

M726- مقاله ترجمه شده 2018 : مدیریت بحران جهانی - پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

M747- مقاله انگلیسی 2018 : چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد (بدون ترجمه)

M702- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ 

H360- مقاله انگلیسی 2018 : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت  (بدون ترجمه)

H346- مقاله ترجمه شده 2018 : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

M700-مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : بررسي تأثير ويژگي هاي شركت بر ساختار سرمايه ی شركت های کوچک و متوسط 

M703- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی

 H338- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری 

M772- مقاله انگلیسی 2018 : تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک (بدون ترجمه)

M675- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژي ساختار شبکه بر اساس شاخص هاي مالی

M732- مقاله انگلیسی 2018 : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان (بدون ترجمه)

M705- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند

 M704- مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو  (بدون ترجمه)

M670- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : اختصاص منابع انسانی در سازمان هاي تحت شرایط بحران

M674- مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهاي مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار (بدون ترجمه)

M672- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : درك انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد

M676- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : مدل سازي و تجزیه و تحلیل بازاریابی دهان به دهان

H344- مقاله ترجمه شده 2018 : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

M673- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018 : مطالعه تاثیر فعالیت هاي بازاریابی رسانه هاي اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتري در صنعت خطوط هوایی

M718- مقاله ترجمه شده مدیریت 2018: استراتژی های بازاریابی آنلاین

M773- مقاله انگلیسی 2018 : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار (بدون ترجمه)

H315- مقاله انگلیسی 2018 : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست  (بدون ترجمه)

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2017 (مقاله بیس مدیریت 2017)

M775- مقاله ترجمه شده 2017 : تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی

M765- مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

M766- مقاله ترجمه شده 2017 : دستیابی به پایداری زیست محیطی

M767- مقاله ترجمه شده 2017 : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری

M763- مقاله ترجمه شده 2017 : روابط تجربی عدم اطمینان محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی

H363- مقاله ترجمه شده 2017 : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

H362- مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های توليدی عرضه شده در بورس

M744- مقاله ترجمه شده 2017 : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان

M740- مقاله ترجمه شده 2017 : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری

M737- مقاله ترجمه شده 2017 : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها

M738- مقاله ترجمه شده 2017 : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

M733- مقاله ترجمه شده 2017 : بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

M699- مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری هتل لوکس

M728- مقاله ترجمه شده 2017 : استفاده از رویكرد مدیریت دانش در كسب شبكه های یادگیری سازمانی

M724- مقاله ترجمه شده 2017 : تفاوت در ارزش برنامه ریزی منابع سازمانی بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

M717- مقاله ترجمه شده 2017 : یک مدل ترکیبی بازاریابی جدید برای نجات صنعت گردشگری (مهمان نوازی)

M716- مقاله ترجمه شده 2017 : درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

M714- مقاله ترجمه شده 2017 : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار

M715- مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

H232- مقاله ترجمه شده 2017 : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

H319- مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان دنیای موزیکال غرب

H321- مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

M713- مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

M712- مقاله ترجمه شده 2017: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

M711- مقاله ترجمه شده 2017 : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

M710- مقاله ترجمه شده 2017: نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین

M633- دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

M706- مقاله ترجمه شده مدیریت 2017 : چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است

M701- مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

M698-مقاله ترجمه شده 2017 : فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

M697-مقاله ترجمه شده 2017 : نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر

M684-مقاله ترجمه شده  2017 : ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت 

M687- مقاله ترجمه شده 2017 : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی 

M694- مقاله ترجمه شده 2017 :نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید

M685- مقاله ترجمه شده2017 : تلاش برای ایجاد وفاداری به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار 

M686- مقاله ترجمه شده 2017 : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی 

M695- مقاله ترجمه شده 2017 : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز

M696- مقاله ترجمه شده 2017 : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

M679- مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

M643- مقاله ترجمه شده 2017 : تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از نمونه ای از شرکت های تولیدی از بخش SME

M677- مقاله ترجمه شده 2017 : اهمیت بازاریابی ایمیلی در تجارت آنلاین

M678- مقاله ترجمه شده 2017 : عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B: چشم اندازی از بازار در حال ظهور

M644- مقاله ترجمه شده 2017 : چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست بهره مند شوند

M639- مقاله ترجمه شده 2017 : ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

M638-مقاله ترجمه شده 2017 : هوش تجاری و یادگیری سازمانی

M634-مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی صنعتی 2017 : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی 

M636-مقاله ترجمه شده 2017: فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری   

M637- مقاله ترجمه شده 2017 : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

M632- دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2017 : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت

M642- مقاله ترجمه شده 2017 : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات

M641- مقاله ترجمه شده 2017 : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر

M640- مقاله ترجمه شده 2017 : پیامد های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی

M635-مقاله ترجمه شده 2017 : جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارمند و مدیریت دانش در میان کارمندان

H268- مقاله انگلیسی 2017 : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف(بدون ترجمه)

M631- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت، تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی(بدون ترجمه)

مقالات ترجمه شده مدیریت 2016

M761- مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی برروی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

M692- مقاله ترجمه شده 2016 : جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش

M690- مقاله ترجمه شده 2016: تأثیر کیفیت هیئت مدیره و کمیته ارتقاء در ورشکستگی شرکتی

M689- مقاله ترجمه شده 2016 : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی

M622- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2016 : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

M617- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

M616- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2016 : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای

M608- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی 2016 : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

M607- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده 2016 : مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

M606- مقاله انگلیسی بازاریابی با ترجمه فارسی 2016 : از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد!

M559- مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

M557- مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

M553- مقاله ترجمه شده مدیریت 2016 : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

مقالات ترجمه شده مدیریت 2015

M693- مقاله ترجمه شده 2015 : افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی

M688- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

M669- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی شیوه کارت امتیازی متوازن

M630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

M624- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

M623- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری 2015 : مدیریت مسیر گردشگری آبشار Cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

M613- مقاله لاتین ISI با ترجمه فارسی مدیریت 2015: مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

M611-دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

M610- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

M609- مقاله لاتین با ترجمه فارسی رشته مدیریت 2015: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس

M605- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

M604- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟

M603-دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده 2015 : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

M602-مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2015 : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

M601- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی 2015 : اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

M596- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

M595- مقاله ترجمه شده 2015 : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

M594- مقاله ترجمه شده 2015 : بازاریابی مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده

M593- مقاله ترجمه شده 2015 : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

M592- مقاله ترجمه شده 2015 : ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

M591- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی

M590- مقاله ترجمه شده 2015 : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

M589- مقاله ترجمه شده 2015 : رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

M587- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

M585- مقاله ترجمه شده 2015 : مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

M584- مقاله ترجمه شده 2015 : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

M582- مقاله ترجمه شده 2015 : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

M581- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

M579- مقاله ترجمه شده 2015 : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

M576- مقاله ترجمه شده 2015 : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

M575- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

M573- مقاله ترجمه شده 2015 : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

M571- مقاله ترجمه شده 2015 : متخصصین کامپیوتر مالزی : ارزیابی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

M570- مقاله ترجمه شده 2015 : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

M569- مقاله ترجمه شده 2015 : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

M568- مقاله ترجمه شده 2015 : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

M567- مقاله ترجمه شده 2015: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

M566- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

M565- مقاله ترجمه شده 2015: ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

M564- مقاله ترجمه شده 2015 : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

M563- مقاله ترجمه شده 2015: فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

M562- مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

M561- مقاله ترجمه شده 2015: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

M560- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

M558- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

M556- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

M555- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

M554- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

M550- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

M549- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

M548- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها در صنعت لبنيات

M547- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

M546- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

M545- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی

M544- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

M543- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

M542- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی. تجزیه و تحلیل مورد مطالعه ی مسیر نیویورک مادرید

M541- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

M538- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

M537- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی

M536- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

M535- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

M534- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رویکردی بر: بازیابی اطلاعات XBRL بر روی نسل جدید سیستمEDGAR (سیستم جمع آوری، تحلیل و بازیابی اطلاعات )

M531- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: پشتیبانی از تصمیم بازاریابی، با استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی

M530- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: گزارش گری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

M529- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

M527- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

M523- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

مقالات ترجمه شده مدیریت 2014

M708- مقاله ترجمه شده 2014: بررسی اثر تعدیل انتقادات متناقض و تفاوتهای جنسیتی آن در تصمیم گیری خرید آنلاین مصرف کنندگان

M683- مقاله ترجمه شده 2014 : اندازه گیری رضایت مشتری برای زنجیر F & B با مدل ASCI

M681- مقاله ترجمه شده 2014 : مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی

M682- مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت

M666- مقاله ترجمه شده 2014 : مدل ارزيابي آمادگي يادگيري الكترونيكي در مؤسسات آموزش عالي

M663- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع TQM‏ و عملکرد سازمانی

M656- مقاله ترجمه شده 2014 : معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

H271- مقاله ترجمه شده 2014: تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار

M654- مقاله ترجمه شده 2014 : ابهام زدايي از مديريت دانش در بنگاههاي كوچك و متوسط

M650- مقاله ترجمه شده 2014 : ملاحظات و اثرات تأمین‌کننده و مشتری در تصمیمات مالی شرکت

M649- مقاله ترجمه شده 2014 : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

M648- مقاله ترجمه شده 2014 : الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

M645- مقاله ترجمه شده 2014 : یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستمهای مکاترونیک

M629- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

M627- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

M626- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2014 : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

M621- مقاله لاتین ISI ترجمه شده مدیریت 2014 : پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

M620- مقاله انگلیسی ISI ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

M619- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

M615- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

M614- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

M600- مقاله لاتین مدیریت ورزشی ترجمه شده 2014 : تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

M599-مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

M598-مقاله ترجمه شده 2014 : چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

M586- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

M583- مقاله ترجمه شده 2014 : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

M578- مقاله ترجمه شده 2014 : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

M577- مقاله ترجمه شده 2014 : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

M572- مقاله ترجمه شده 2014 : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

M540- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

M533- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش

M532- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

M528- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

M525- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

M524- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

M479- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاري و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

M469- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

M468- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

M467- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد آمریکا در تولید جهانی را رهبری می کند؟

M466- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

M465- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی

M464- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه - به سوی سازمان محیطی

M463- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: معضل تغيير فنآوری در مدل کسب و کار

M462- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل "کار کردن با افراد"

M461- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای IT را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران ERP

M460- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

M459- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

M458- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی

M456- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان

M454- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

M453- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

M452- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری RFID برای برنامه ریزی تولید

M451- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

M450- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

M449- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتي-عضلاني و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول 20 سال

M446- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

M445- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

m444- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

M443- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

M442- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در مالزی

M441- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

M440- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

M439- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

M438- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزیابی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

M437- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

M436- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

M435- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین

M434- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: جریان های دانش و عملکرد شرکت

M433- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

M432- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل

M431- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

M430 -دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسي تأثير آميزه بازاريابي خدمات بر ارزش ويژه برند

M429- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

M503- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

M473- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تأثير رفتارهاي توانمندسازي رهبر و توانمندسازي روانشناختي كاركنان بر رضايت مشتري

مقالات ترجمه شده مدیریت 2013

M691- مقاله ترجمه شده 2013 : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن

M668- مقاله ترجمه شده 2013: ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه

M667- مقاله ترجمه شده 2013 : آمادگی آموزش الکترونیکی در مدرسه متوسطه

M653- مقاله ترجمه شده 2013 :بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری

M651- مقاله ترجمه شده 2013 : یک استراتژی زیست محیطی برای توسعه پایدار شهر

M647-مقاله ترجمه شده 2013 : توسعه حرفه ای – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

M628- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2013 : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار

M625- مقاله ISI ترجمه شده مدیریت 2013 : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

M574- مقاله ترجمه شده 2013: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند

M552- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی

M551- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: مطالعه موردی

M126- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

M120- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

M112- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

M107- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

M526- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI

M522- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013 :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور

M520- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده

M519- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

M502- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

M501- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر

M500- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

M499- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

M498- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

M497- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

M496- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایي از كشورهاي کانادا و ایالات متحده

m495- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

M494- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سازه ها در مدیریت استراتژیک

M493- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

M492- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

M491- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

M490- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

M489- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

M488- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

M486- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

M485- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

M484- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

M483- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟

M482- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

M478- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: پیشرفت های جدید در ارزیابی و مدیریت عدم قطعیت

M477- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

M474- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی

M472- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

M471- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

M470- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند کسب و کار

M457- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

M455- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

M448- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

M447- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

M428- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

M425- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای

M424- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اندازة شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمة مالزی

M423- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

M422- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

M418- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

M412- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: "ارزيابي تبليغات در يك مدل تصميم گيري سلسله مراتبي"

M411- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

M410- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.

M408- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان

M407- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

M406- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

M405- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

m404- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

M391- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقتصاد دانش بنیان

M400-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

M388- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

M387- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

M384- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

M382- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

M381- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرایند مدیریت استعدادها

M376- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه

M369- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

M367- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

M366- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند

M360- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

M359- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

M358- مقاله انگلیسی مدیریت 2013: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

M357- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

M356- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

M355- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزیابی موضوعی و عینی

M354-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟

M353- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا

M352- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

M351-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملكرد شركت

M350- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

M349- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

M345- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

M344- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

M343- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

M335- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

M334- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

M318- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

M313- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

M303- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

M302- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

M301- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

M300- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

M298- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

M287- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

M286- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

M285- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

M284- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

M321- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات

M152- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

مقالات ترجمه شده مدیریت 2012

M707- مقاله ترجمه شده 2012 : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار: اصولی برای ایجاد انعطاف و چابکی

M665- مقاله ترجمه شده 2012 : ساختار مدارس هوشمند در سیستم آموزشی

M661- مقاله ترجمه شده 2012: پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

M658- مقاله ترجمه شده 2012 : پیامدهای استرداد محصول از طرف مشتری در خرده فروشی آنلاین

M646- مقاله ترجمه شده 2012 : آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها

M612- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2012 : آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

M597-مقاله ترجمه شده 2012 : شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

M580- مقاله ترجمه شده 2012 : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

M256- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

M198- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است؟

M196- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

M195- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

M121- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

M117- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند

M116- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

M115- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: آيا تبليغات، اثري قصد خريد برندِ(نشان تجاري) فروشگاهي دارد؟

M105- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک

M103- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

M86- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

M85- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

M84- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

M83- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

M75- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی

M74- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها

M73- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

M72- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

M70- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

M67- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی

M56- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012 : سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

M49- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی

M48- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012 : چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی

M46- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2012 : روش مهندسی تصميم به منظور تعيين اثرات رقابتی سرمايه در گردش: مدل شبکه عصبی

M40- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012 : تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر همراستایی استراتژیک و پذیرش IT در شرکت­های کوچک آمریکایی

M39- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012 : تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

M38- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012 : ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری

M36- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

M35- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

M34- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012 : فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 

M18- دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2012 : ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته­هایی از یک کشور در حال توسعه

M16- دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه 2012 : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

M17- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2012: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

M13- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012 : ساختار سازمانی و قابلیت­های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)

M12- دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت 2012 : توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

M11- دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه فارسی 2012 : اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب

M10- دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی 2012 انگیزه وابستگی (انگيزه پيوندجويى) و علاقه در حرفه­های کارآفرینی

M6- دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه فارسی 2012 سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات

M5- دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت 2012 تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

M4- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2012 شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

M521- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثيرات سازمانی: شواهد تجربی از يک منطقه با بافت اقتصادی

M420- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی

M419- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مسائل طراحی در ارزیابی متوازن: کنترل «چیست» و «چگونه انجام می شود»

M417- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

M415- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

M414- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2012: قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن: استراتژی های خوب در مقابل استراتژی های تند و زننده برای مشتریان

M413- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2012: ايجاد يك سيستم تبليغاتي تلفن همراه براي خدماتي كه براساس مكان به مشتري ارائه ميشوند

M409- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری

M365- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد

M364-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه

M348- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه توسط مصرف کننده

M347- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات)؛ چگونه پول خود را هدر ندهید

M342- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: با ترجمه فارسی 2012: ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

M341- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012:پیش بینی استراتژیک با استفاده از يک روش دلفی تعدیل شده با مشارکت کاربران نهایی : یک مطالعه موردی از تأثیر iPad در اکوسیستم کامپیوترهای شخصی تایوان

M340- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

M339- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)

M337- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

M333- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

M332- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

M331- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft

M330- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

M329- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

M328- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

M327- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2012: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

M325- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2012: ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند

M324- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2012: بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

M323- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2012: بازاریابی در مواجهه با وب 2. 0، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی

M322- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2012: ادغام دو رویكرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملكرد

M320- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

M319- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

M317- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی

M314- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD

M312- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین

M311- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

M310- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت - شرکت

M309- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی

M308- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟

M307- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

M306- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها

M305- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

M304- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

M299- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

M297- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

M296- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تحلیل از دیدگاه پنج نیروی پورتر

M295- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری

M294- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور

M291- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

M290- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

M289- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

M288- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها

M19- دانلود رایگان مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2012 :چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

M53- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون هاي مقادير كرانه اي

M59- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012 : اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است؟

M539- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی

M398- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

مقالات ترجمه شده مدیریت 2011

M662- مقاله ترجمه شده 2011 : بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری) در بانک

M659- مقاله ترجمه شده 2011 : رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک

M588- مقاله ترجمه شده 2011 : ساخت یک سیستم واسطه گری دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی

M279- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

M276- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی :استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود

M275- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین

M218- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2011: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

M217- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2011: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

M202- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2011: روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت

M201- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2011: کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

M200- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2011: رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده

M197- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2011: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

M183- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: بودن یا نبودن در عرصه رسانه های جمعی اجتماعی به عنوان سودمند ترین استراتژی بازاریابی بعد از رکود اقتصادی جهانی

M124- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: يك روش تركيبي براي ارزيابي عملكرد و انتخاب تأمين كننده

M119- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت 2011 : مدلی برای مدیریت دانش پروژه

M111- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: یک دیدگاه فرآیندی ازمدیریت دانش

M108- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری

M99- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار

M95- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

M82- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر

M81- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

M77- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

M71- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

M66- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: ارتباطات درون سازماني و رهبري: رويكرد تعاملي

M64- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

M61- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه

M57- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

M50- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2011: کارت امتیازی متوازن پیش فعال

M45- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2011 : پیچیدگی در محیط کسب و کار

M41- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011 : بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها

M31- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011 : نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

M29- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011 : مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

M24- مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه 2011 : شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

M22- دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه 2011 : طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

M8- دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت 2011 ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری

M3- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011 سیستم­های مدیریت کارمند و بافت­های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت

M2- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2011 تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی

M481- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2011: چارچوب عمومی برای مدیریت تکامل تکنولوژی

M416- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2011: بررسی تاثیر عوامل توصیه گر دررفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین

M402- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

M401- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

M396-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

M380- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2011: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره 2000 تا 2009

M338- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2011: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

M336- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2011: آیا قیمت مناسب است؟ راهنمای قیمت گذاری برای افزایش سود آوری

M326- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2011: ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد

M315- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

M293- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی: مطالعه موردی بازار DVD

M292- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011: مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

M15- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2011 : تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

مقالات ترجمه شده مدیریت 2010

M244- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري

M199- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2010: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

M192- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و وجهه نام تجاري در انتخاب مشتري

M191- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: آیا طراحیهای مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند

M189- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده یک نگرش سرمایه ی اجتماعی

M186- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

M184- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

M179- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات

M173- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

M164- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری

M159- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2001: مزایای عملكرد توليد در اجراي تولید به هنگام JIT

M158- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

M156- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: اداره داده های مشترک : سیاست، عمل ، و پیشرفت علم

M153- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

M147- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت هاي مربوط به بازاریابی

M106- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2010: مجله تحقیقات حسابداری مدیریت: پس از 20 سال

M101- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2010: هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

M100- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2010: شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

M80- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: تجارت منصفانه چای رویبوس؛ رابطه تولید کنندگان آفریقای جنوبی و بازارهای مصرفی آمریکا

M79- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان

M78- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: تحقیقات کیفی در حسابداری ومديريت: حسابداری در رسانه ها

M62- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: چالش­های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان­های مدرن

M44- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010 : پیچیدگی، سادگی ، شفافیت

M30- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2010 : اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

M21- دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2010: مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟

M377- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

M375- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا

M346- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: استعداد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در چین

M316- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: تلفن های همراه راهزن: یک استراتژی اقیانوس آبی

M69- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2010: خط مشي ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطي

M93- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

M92- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2010: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی

مقالات ترجمه شده مدیریت 2009 و پایینتر

M709- مقاله ترجمه شده : بازارها و مشتریان مرزهای بازار، بازاریابی هدف

M680- مقاله ترجمه شده : اثرات اعتبار نشان تجاری و برند بر وفاداري مصرف کننده

M664- مقاله ترجمه شده 2008 : تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک

M660- مقاله ترجمه شده 2006 : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

M657- مقاله ترجمه شده 2009 : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی

M655- مقاله ترجمه شده 2008: مطالعه کاربرد پذیری درس افزارهای مدارس هوشمند مالزی

M652- مقاله ترجمه شده 2005 : تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

M282-دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2002: پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

M618- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت : تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی

M280- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2000: ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

M273- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2003: محافظت بین المللی اسرار داد و ستد هنگام استفاده از اینترنت

M272- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال توسعه

M265- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

M264- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: استراتژي شما براي مديريت دانش چيست

M263- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2002: استراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني

M262- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: مدل سازه هاي شبکه دانش و سيستم هاي اداره امور

M261- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی : فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

M258- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)

M257- مقاله ترجمه شده : ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟

M254- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: نقش واسطه‌گري و ظرفيت جذب در تسهيل روابط صنعت و دانشگاه

M253- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

M252- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2004: استرس سازماني : نقش تمايلات بوروكراتيك كاركنان

M251- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: سرمايه سازماني به عنوان مزيت رقابتي سازمان

M249- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

M248- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

M246- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاري

M245- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009 : تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر

M243- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2001: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

M242- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2002: ايجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی

M241- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

M240- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض

M239- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

M238- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: ایجاد یکپارچگی سازمانی

M236- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

M235- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

M234- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

M232- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان

M231- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

M225- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2005: نقش از خود بيگانگي شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم

M224- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008: آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند

M221- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2009: گزینش برای انتصابات بین المللی

M219- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2009: شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

M216- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2008: انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

M215- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2004: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

M214- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

M212- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی

M211- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید

M210- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: رفتار شهروندي سازماني: زمان اصلاح ساختار فرا رسيده است

M209- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

M208- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 1996: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

M207-دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2000: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی

M206-دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2005: چالش های مدیریت منابع انسانی

M205- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2007: پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

M203- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2008:ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب

 

M190- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر؟

M187- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

M185- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

M182- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 1996: رفتار خریدار سازمانی

M181- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

M180- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی

M177- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

M176- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2000: راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

M175- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری

M174- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: تأثير پيچيدگي استراتژيك بر استراتژي بازاريابي و عملكرد سازماني

M170- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: ارتباط موثر با بازار هدف

M168- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

m167- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

M166- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2004: توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

M165- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2003: مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

M163- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

M162- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی

M161- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی

M160- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2002: الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور

 

M157- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2004: شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان

M155- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2007: تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها

M154- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

M151- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

M150- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

M148- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2002: خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان

M146- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان

M145- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 1998: تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر

M144- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری،

M143- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش

M142دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2003: ترجمه شده ايجاد قابليت شناخت مشتري: " مديريت استراتژيكي برنامه هاي مديريتي روابط مشتري"

M141- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 1999: مروري بر ادبيات پيشين مهندسي مجدد فرآيندها

M139- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2009: انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

M136- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2007: نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

M135- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2008: زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

M134- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی: ده فایده سازمان تجارت جهانی

M133- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2002: سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

M132- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

M131- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 1999: تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم

M130- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی2006: مديريت ريسک پروژه

M129- دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: (شناسايي فركانس راديويي) و قابليت رويت اطلاعات سطح/RFID بخش

M128- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2000: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی

M127- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: چرخه هاي تئوري پردازي در تحقيقات مديريت

M125- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2007: تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

M123- دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم

M122- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2003: اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

M118 دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008: اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

M114- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: سيستم های اطلاعاتي منابع انساني: بررسي و تحليل عملي

M113- مقاله ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی

M110- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: اتخاذ نوآوري هاي فني – ارتباطي چارچوبي براي مديريت الکترونيکي ارتباط با مشتري

M109- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و عملکرد استراتژيک: نقش اجزاي ارشد تيم

M104- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2008: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

M102- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2004: علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

M98- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

M97- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

M96- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی و عملکرد

M94- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: توسعه رقابت از طريق مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي ERP

M91- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

M90- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: گزینش برای انتصابات بین المللی

M89- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

M88- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم

M87- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: پتانسیل های انگیزشی تیمها: بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر 2006 درباره انگیزش تیمها

M76- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

M68- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: مدیران بخش عمومی وکارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

M65- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی : درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی

M63- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2002: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

M60- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2003؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی

M58- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

M55- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

M54- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009 : رويكردي عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)

M52- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2009 : تبديل تغييرات خط‌مشي ملي به روشهاي مديريت منابع انساني محلي

M51- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2000: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

M47- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی 2009: الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

M37- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI

M33- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی2006 : برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها

M32- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2000: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

M28- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008 : ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

M27- مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده 2006: کیفیت خدمت دهی توریسم از فرودگاه آغاز می شود

M26- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی 2006 : فرهنگ سوء عملكردي سازمان نقش رهبري در برانگيختگي رفتار هاي انحرافی كار

M25- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی 2005 : با ترجمه : يك مدل برنامه ريزي صفر و يک آرماني براي جدول زمانبندي پرستاران

M23-دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2005 : مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

M20- مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه 2006 : رابطه بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند

M14- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2007؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای

M9- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009 رهبري در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مديريت و سطوح چندگانه تحليل

M7- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه 2008 یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

M1- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2009 تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

M421- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

M283- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM

M403- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2000: استراتژي توليد درپس زمينه ي:محيط استراتژي رقابتي واستراتژي توليدي

M399- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

M397- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2003: روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی: ارزیابی کامل تحقیقات تجربی

M395- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

M394- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت

M393- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

M392- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی

M390- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

M389- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد

M386- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2006: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی

M385- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2009: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

M383- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2005: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

M379- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2008: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها

M378- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 1999: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

M374- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2007: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

M373- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 1999: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

M372- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2007: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

M371- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2006: کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

M370- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2008: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها

M368- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2005: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

M362- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2009: اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای: یک مطالعه میان فرهنگی بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی

M361- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2002: چارچوبی ترکیبی برای مدیریت تغییر در چشم انداز رقابتی جدید

کلمات کلیدی:

مقاله ترجمه شده مدیریت, مقاله ترجمه شده رشته مدیریت, مقاله لاتین مدیریت, مقاله جدید مدیریت, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت, مقاله های لاتین مدیریت, مقالات انگلیسی مدیریت, خرید مقاله ترجمه شده مدیریت, ترجمه مقاله مدیریتی, ترجمه مقاله انگلیسی رشته مدیریت, دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه, مقاله انگلیسی مدیریت, مقاله لاتین رفتار سازمانی, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت اجرایی, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت منابع انسانی, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دولتی, مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی, مقاله انگلیسی ترجمه شده تولید چابک, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی, مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری, مقاله انگلیسی مدیریت 2015, مقاله انگلیسی مدیریت 2016, مقاله انگلیسی جدید مدیریت

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

لیست موضوعی مقالات

مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

بازاریابی

رفتار سازمانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

مدیریت مالی

مدیریت آموزشی

مدیریت بیمه

مدیریت فناوری

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کسب و کار

مدیریت دانش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت پروژه

مدیریت تحول

مدیریت بازار

مهندسی ارزش

مدیریت زیست محیطی

محیط کاری

محیط سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک

رسانه های اجتماعی

مارکتینگ

مدیریت ریسک

مدیریت بحران

شبکه های اجتماعی

برند

نام و نشان تجاری

ارزش ویژه برند

سیاست های پولی

ظرفیت جذب

مدیریت هتل 

سیاست های مالی

گروه کاری

کار گروهی

 منطق فازی

اخلاق سازمانی

اخلاق اداری

مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد سازمانی

مدیریت استعداد

چرخه عمر

چرخه عمر سازمانی

چرخه عمر محصول

چرخه عمر فناوری

برون سپاری

رضایت شغلی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت تولید

حسابداری مدیریت

سرمایه انسانی

استرس شغلی

فرسودگی شغلی

سرمایه فکری

تغییر سازمانی

تحقیق و توسعه (R&D)

شبکه های عصبی

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

مهندسی مجدد

برنامه ریزی تولید

رفتار مصرف کننده

هوش عاطفی

کارت امتیازی متوازن

هوش هیجانی

رفتار مشتری

تصمیم گیری سازمانی

مزیت رقابتی

رفتارهای شهروندی سازمانی

رهبری در سازمان

سبک های رهبری

سیستم های اطلاعات مدیریت

رضایت مشتری

رضایت مصرف کننده

مدیریت مشارکتی

فرهنگ سازمانی

توانمند سازی کارکنان

ساختار سازمانی

اعتماد سازمانی

وفاداری مشتری

ارتباطات سازمانی

مدیریت ایمنی کار

مدیریت گردشگری

مدیریت بهره وری

قیمت گذاری

انگیزه کارکنان

انگیزش سازمانی

خط مشی سازمان

سیاست گذاری

خلاقیت

نوآوری سازمانی

یادگیری سازمانی

سازمان یادگیرنده

مدیریت کیفیت

برنامه ریزی منابع سازمانی

تعهد سازمانی

هوش تجاری

هوشمندسازی کسب و کار (BI)

چابکی سازمانی

سازمان چابک

مدیریت تعارض سازمانی

اندازه شرکت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بحران مالی

بحران اقتصادی

عدم قطعیت

عدم اطمینان در حسابداری

مالیات

شفافیت اطلاعات

اصل افشا اطلاعات

سرمایه

سرمایه گذاری

بانکداری

بانکداری اسلامی

بورس

بازار سهام

بازارهای مالی

گزارشگری مالی بین المللی IFRS

مدیریت درآمد

مدیریت سود

مدیریت هزینه

حاکمیت شرکتی

مدیریت تقاضا

کسب و کارهای کوچک و متوسط

SME ها

کشورهای در حال توسعه

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com