اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹  صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h502

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: China Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

عنوان کامل انگلیسی:

Mandatory IFRS adoption and management forecasts: The impact of enforcement changes

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه بررسی می کند که که چگونه تغییرات اجرایی همزمان بر رابطه مثبت بین اتخاذ  IFRS اجباری و افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیر می گذارد. ما نشان می دهیم که رشد انتشار پیش بینی های مدیریتی پس از اتخاذ  IFRS،  برای شرکت های کشورهایی با IFRS اجباری و دارای تغییرات اجرایی همزمان، نسبت به شرکت هایی که از کشورهای بدون چنین تغییراتی هستند، کمتر است. ما هیچ تفاوتی در رشد شفافیت پیش بینی بینی در شرکت های کشورهایی با IFRS اجباری و دارای تغییرات اجرایی همزمان، نسبت به شرکت هایی که از کشورهای بدون چنین تغییراتی هستند پیدا نمی کنیم؛ با این حال، شرکت هایی که در کشورهایی با IFRS اجباری با تغییرات اجرایی همزمان مستقر هستند ، رشد قابل توجهی در شفافیت پیش بینی ،نشان می دهند. یافته های ما نشان می دهد که اجرای بهتر IFRS به طور واضح تاثیر مثبت اتخاذ IFRS بر افشای داوطلبانه (اجباری)  را تضعیف (تقویت) می کند.

کلیدواژگان: پیش بینی های مدیریتی، افشای داوطلبانه، اتخاذ IFRS اجباری ، تغییرات اجباری، محیط اطلاعاتی

۱.مقدمه

ما تاثیر تغییرات اجرایی اساسی را در رابطه بین پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و افشای داوطلبانه شرکت ها بررسی می کنیم. اگرچه هدف IFRS (که به نظر می رشد دست یافته است) بهبود کیفیت گزارشگری مالی اجباری می باشد (به عنوان مثال، Lang و Stice-Lawrence، ۲۰۱۶)، اتخاذ IFRS نیز ممکن است موجب افزایش افشای داوطلبانه شود. به عنوان مثال، افزایش قابلیت مقایسه پذیری گزارشگری مالی به دلیل اتخاذ IFRS اجباری ، نه تنها دسترسی شرکت ها به بازار سرمایه خارجی را تسهیل می کند، بلکه تنوع سرمایه گذارانی را که به علت ناکافی بودن اطلاعات، خواستار اطلاعات بیشتری هستند، را نیز افزایش می دهد. علاوه بر این، استانداردهای IFRS نسبت به اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) محلی  در بسیاری از کشورهای پذیرفته شده،با اختیارات و تصمیم گیری های مدیریتی بیشتر در فرآیند گزارشگری، معمولا اصول محورتر هستند (Atwood et al., 2011; Ball, 2005).

۵.خلاصه و نتیجه گیری

یکی از دلایل اصلی که اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها،  IFRS را اتخاذ کرده اند و این که بسیاری از سازمان های بین المللی (مثلا IASB، IOSCO و WFE) به طور فعال اتخاذ IFRS را اشاعه می دهند این است که موجب بهبود محیط اطلاعاتی و شفافیت مالی شرکت ها می شود. احتمالا شفافیت مالی بیشتری را می توان با بهبود گزارشگری مالی اجباری شرکت ها یا افشای داوطلبانه یا هر دو آنها به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که  آیا بهبود در گزارشگری مالی اجباری حاصل  تغییرات همزمان در گزارشگری های مالی در طول دوره تکمیل پذیرش IFRS می باشد یا جایگزینی برای افشای داوطلبانه شرکت ها می باشد….

Abstract

We examine how concurrent enforcement changes affect the positive relationship between mandatory IFRS adoption and firms’ voluntary disclosure. We show that the increase in the issuance of management forecasts after IFRS adoption is smaller for firms from IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes than for those from countries without such changes. We find no difference in the increase of forecast informativeness between firms from IFRS-mandating countries without concurrent enforcement changes and firms from non-IFRS-mandating countries; however, firms domiciled in IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes exhibit a significantly smaller increase in forecast informativeness. Our findings suggest that better IFRS enforcement distinctly weakens (strengthens) the positive effect of IFRS adoption on voluntary (mandatory) disclosure.

Keywords: Management forecasts ,Voluntary disclosure ,Mandatory IFRS adoption ,Changes in enforcement, Information environment

۱.Introduction

We examine the impact of substantive enforcement changes on the relationship between the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) and firms’ voluntary disclosure. Although IFRS target—and appear to have achieved—improved mandatory financial reporting quality (e.g., Lang and Stice-Lawrence, 2016), IFRS adoption may also lead to improved voluntary disclosure. For example, the increase in financial reporting comparability due to mandatory IFRS adoption not only facilitates firms’ access to foreign capital markets but also increases the diversity of investors, who tend to have higher information demands because of their information disadvantage. In addition, IFRS standards are commonly deemed to be more principles-based than local generally accepted accounting principles (GAAP) in many adopting countries, with more management judgment and discretion in the reporting process (Atwood et al., 2011; Ball, 2005). Managers could thus have greater incentives to increase voluntary disclosure and improve corporate transparency to attract investors and reduce the cost of capital. Furthermore, management is more willing to issue earnings forecasts when investors perceive earnings to be more informative (e.g., Ball et al., 2012; Lennox and Park, 2006). If IFRS are perceived to be of higher quality and to produce more informative earnings, management could also have a greater incentive to issue more earnings forecasts. Consistent with these arguments, Li and Yang (2016) show that the likelihood and frequency of management earnings forecasts significantly increase after mandatory IFRS adoption.

۶.Summary and conclusion

One of the primary reasons that the European Union and many countries have adopted IFRS and that many international organizations (e.g., IASB, IOSCO and WFE) have actively promoted IFRS adoption is to improve the information environment and financial transparency of firms. Presumably, greater financial transparency can be achieved by improving either firms’ mandatory financial reporting or voluntary disclosures, or both. The main purpose of this study is to examine whether the improvements in mandatory financial reporting brought about by concurrent changes in financial reporting enforcement during IFRS adoption complement or substitute for firms’ voluntary disclosure.

Our results show that following mandatory IFRS adoption, the management forecasts issued by firms from IFRS-mandating countries that are coupled with concurrent and substantive enforcement changes are associated with reduced informativeness.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی کیفیت حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی گزارشگری مالی بین المللی با ترجمه 

مقالات انگلیسی استانداردهای حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره پیش بینی با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت تحول با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه