اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ریسک و سودآوری بانک های اسلامی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید علوم اقتصادی

مقالات جدید مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده ریسک های مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد سودآوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H322

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Research on Management and Business Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

عنوان انگلیسی:

Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution?

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله بررسی اینکه آیا اقتصاد اسلامی می تواند جایگزین سیستم مالی سنتی باشد و می تواند ثبات را در زمان بحران تضمین کند یا خیر؟ برای این منظور، ۷۸ بانک اسلامی در ۱۲ کشور طی دوره ۲۰۰۴-۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته است مجموعه ای از شاخص های خاص بانک و دیگر کشورها برای توضیح صحیح بانکداری اسلامی از لحاظ سودآوری با اندازه گیری ROA و ROE ترکیب شده و و ریسک به دو قسمت ریسک اعتباری که توسط IMLGL و EQL محاسبه می شود و ریسک ورشکستگی که توسط Z-SCORE اندازه گیری شده تقسیم می شود هدف این است که پنج رگرسیون را با استفاده از سیستم سنجش داده های پانل پویا (سیستم GMM) برآورد کنیم.

نتایج نشان می دهد که اندازه بانک و سرمایه عامل اصلی افزایش سودآوری و ثبات بانک های اسلامی و کاهش ریسک اعتباری آنها است. با این حال، نسبت های تشکیل دهنده نقدینگی متغیر و کیفیت دارایی اغلب منجر به نتایج غیر قطعی می شود. همچنین مشخص شده است که متغیرهای اقتصاد کلان، به جز تورم، قادر به بهبود ثبات بانک های اسلامی هستند. این مورد شامل ریسک اعتباری نمی شود چون در آن نسبت هنوز هم نامطلوب است . نتیجه گیری این است که تفاوت های عمده بین IB و CB ها از لحاظ سودآوری و ویژگی های ریسک آنها وجود ندارد

Abstract

The aim of this paper is to examine whether Islamic finance could be an alternative to the traditional financial system and could guarantee stability in times of crisis. To this end, 78 Islamic banks in 12 countries have been studied over the 2004–۲۰۱۳ period. A series of bank-specific and other country-specific indicators are combined to explain the soundness of Islamic banking in terms of profitability as measured by ROA and ROE, and risk divided into credit risk measured by IMLGL and EQL, and insolvency risk measured by Z-SCORE.

The aim is to estimate five regressions using dynamic panel data econometrics (GMM system). The results indicate that bank size and capital are the main factors responsible for increasing profitability and stability of Islamic banks and reducing their credit risk. However, the ratios forming the variable liquidity and asset quality often lead to inconclusive results. It is also found that macroeconomic variables, except inflation, are able to improve Islamic banks’ stability. This is not the case for credit risk where the ratio is still unfavorable.

The conclusion is that there are no major differences between IBs and CBs in terms of their profitability and risk features.

۱. Introduction

The subprime lending crisis that shook the world in 2007 showed the limits of the traditional financial system (Fakhfekh, Hachicha, Jawadi, Selmi, & Idi Cheffou, 2016; Trabelsi, 2011). All financial institutions have been destabilized and the economy was crippled while the Islamic financial system kept its stability and sustainability (Ftiti, Nafti, & Srairi, 2013; Mat Rahim & Zakaria, 2013). The emergence of this crisis and the economic recession that followed have raised several questions about the role of banks in such an incident and led various stakeholders to seek solutions to financial failures (Bourkhis & Nabi, 2013; Rosman, Abd Wahab, & Zainol, 2014).

Therefore, special attention has been given to Islamic finance as a remedy for a system that continues to present difficulties by questioning its strength and ability to absorb the turmoil dominating the financial landscape (Hasan & Dridi, 2010; Said, 2012; Zarrouk, 2012). Survival and sustainability of these banks attracted the attention of everyone. Several studies claim that the current financial crisis could have been avoided if Islamic finance was introduced instead of conventional finance because it provided alternatives and promised a better future for humanity (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013; Choong, Thim, & Kyzy, 2012). According to them, to ensure the effective functioning of the global financial system, the shortcomings of conventional finance need to be addressed. Hence, valuing Islamic finance appears to be a cure to various problems.