اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت‌های موریس

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1365

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Accounting in Emerging Economies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت‌های موریس

عنوان کامل انگلیسی:

Value-added intellectual capital and financial performance: evidence from Mauritian companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله ارزیابی تجربی تأثیر ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) بر عملکرد مالی (FP) شرکت‌ها در موریس می باشد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این تحقیق از یک مدل تصحیح خطای بردار پانل پویا (PVECM) استفاده می‌کند که به طور همزمان مسائل درون‌زایی و علیت را در میان متغیرهای مورد استفاده در نظر می گیرد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که VAIC  ، عملکرد مالی(FP) شرکت را تقویت می کند، که اثر آن در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت کمتر است. گردش دارایی، گردش سرمایه و اندازه شرکت از دیگر عوامل مهم تعیین کننده عملکرد شرکت هستند. از سوی دیگر، اهرم به طور ذاتی موجب تضعیف عملکرد شده است. FP شرکت ها نیز یک عامل تعیین کننده مهم برای VAIC است، به این معنی که اثرات علی معکوس بین دو متغیر مورد بحث، یعنی VAIC و FP وجود دارد.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق – این مطالعه را می‌توان با انجام یک مقایسه در سطح صنعت در زمینه  تأثیر VAIC بر FP توسعه داد.

پیامدهای عملی – توصیه می شود مدیران به نقش دارایی های مشهود و نامشهود شرکت ها توجه بیشتری داشته باشند، زیرا این امر تأثیر مثبتی بر FP شرکت دارد. همچنین، نتایج ممکن است به افزایش آگاهی در زمینه اهمیت مدیریت مؤثر سرمایه فکری (IC) در یک سازمان کمک کند. علاوه بر این، همانطور که توسط استاهل و همکاران (۲۰۱۱) نشان داده شده است،VAIC کارایی نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت در شرکت های موریس را نشان می دهد. بنابراین، این مطالعه ممکن است شرکت‌های موریس را قادر سازد کارایی IC خود را اندازه‌گیری کرده و سیاست‌هایی را برای ارتقا و بهبود پتانسیل فکری خود به منظور بهبود عملکرد شرکت ارائه دهند.

ابتکار/ارزش – سهم نظری اصلی این مقاله به ارزیابی و مفهوم سازی رابطه دوطرفه بین VAIC و FP مربوط می شود. نتایج این مطالعه تایید کرد که اثرات بازخورد خودتقویتی بین VAIC و FP وجود دارد. از نظر روش‌شناسی، این مقاله رابطه بین VAIC-FP را در یک محیط پویا با استفاده از یک چارچوب داده پانل پویا، یعنی یک PVECM بررسی می‌کند که بینش‌های بیشتری در مورد اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌دهد.

کلیدواژه ها: سرمایه فکری، ارزش افزوده سرمایه فکری ، PVECM، موریس، داده های پانل پویا، عملکرد مالی

۱.مقدمه

در اقتصادهای دانش بنیان امروزی که توسط فناوری، انقلاب علمی و اقتصادی هدایت می‌شوند، منبع اصلی خلق ارزش به شدت از منابع ملموس سنتی به منابع ناملموس تغییر کرده است (اینکینن، ۲۰۱۵). با توجه به این تغیر جهت از اقتصاد مبتنی بر منابع فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان، می توان از سرمایه گذاری در یک دارایی نامشهود مزایای قابل توجهی به دست آورد و برای سازمان ها ضروری است که بر ایجاد، مدیریت و اندازه گیری سرمایه فکری (IC) تمرکز کنند (کیانتو و همکاران، ۲۰۱۴). کارکنان به عنوان افراد توانمندی که قادر به تبدیل دانش به کالاها و خدماتی هستند که سلامت مالی و ارزش را برای شرکای تجاری ایجاد می کنند  IC را به یک منبع نامشهود مهم در جامعه امروزی تبدیل کرده اند (بانتلز،  ۲۰۰۳). پایک و روس (۲۰۰۵) IC را به عنوان “کلیه منابع غیر پولی و غیر فیزیکی که به طور کامل یا تا حدی توسط سازمان کنترل می شود و به خلق ارزش سازمان کمک می کند” تعریف کردند. این بدان معناست که دارایی‌های فکری باید به‌طور مساوی به‌عنوان سرمایه فیزیکی و مالی در شرکت به رسمیت شناخته شوند و پس از آن IC به‌عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار بر ارزش شرکت در نظر گرفته می‌شود. مطالعات مهم قبلی (بونتیس، ۱۹۹۸؛ تیواری و ویدیارتی، ۲۰۱۸) در زمینه IC بر نقش محوری این سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد مالی (FP) شرکت ها در جهان متمرکز شده اند…

۶.جمع بندی

این مقاله از روش‌های VECM پانلی دقیق برای بررسی ارتباط پیچیده بین VAIC و FP در بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس مجموعه‌ای متشکل از ۱۵۲ شرکت در موریس استفاده کرده است. نتایج ما وجود رابطه مثبت و معنادار بین VAIC و  عملکرد شرکت، هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت را تایید می‌کند، به طوری که تأثیر آن در بلندمدت قوی‌تر است. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه شواهدی را ارائه می‌کند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشهود و نامشهود، مزایایی را به همراه دارد، اما این مزایا ممکن است با تاخیر حاصل شوند. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در مطالعه مانند گردش دارایی، نقدینگی و اندازه نیز بر عملکرد در نمونه شرکت‌های مورد مطالعه تاثیر می گذارند. همانطور که انتظار می رود، ساختار سرمایه به طور منفی بر عملکرد تأثیر می گذارد. چارچوب VECM یک یافته جالب دیگر را ارائه می دهد که تایید می کند عملکرد نیز تأثیر مثبتی بر IC دارد، بنابراین دلالت بر وجود یک اثر دو علّی، حداقل در بلندمدت دارد. تجزیه و تحلیل نتایج کوتاه‌مدت نشان داد که VAIC عملکرد را تقویت می کند اما تأثیر نسبتاً کمتری دارد…

Abstract 

Purpose: The purpose of this paper is to empirically assess the impact of value-added intellectual capital (VAIC) on the financial performance (FP) of companies in Mauritius.

Design/methodology/approach: The research uses a dynamic panel vector error correction model (PVECM) which simultaneously allows for endogeneity and causality issues among the variables used.

Findings: The results show that VAIC enhances corporate FP, with a reported lower effect in the short run as compared to the long run. Other important determinants of firm’s performance are asset turnover, capital turnover and firm’s size. Leverage, on the other hand, is observed to be performance reducing in nature. FP of the companies is also a significant determinant of VAIC, implying reverse causal effects exist between the two variables of interest, namely, VAIC and FP.

Research limitations/implications: The study can be enhanced by doing an industry-specific comparison of the impact of VAIC on FP for more insights.

Practical implications: It is recommended that managers pay more attention to the role of firms’ stock of tangible and intangible assets, as this has a positive impact on firms’ FP. Also, the results may help to increase awareness of the importance of effective intellectual capital (IC) management within an organization. More so, as demonstrated by Ståhle et al. (۲۰۱۱), VAIC indicates the efficiency of the company’s labor and capital investments within firms in Mauritius. This study may, therefore, enable Mauritian firms to measure their IC efficiency and develop policies to promote and improve upon their intellectual potential to enhance firm’s performance.

Originality/value: The main theoretical contribution of this paper relates to the assessment and conceptualization of the bi-directional relationship between VAIC and FP. It confirmed that there are self-reinforcing feedback effects between VAIC and FP. Methodologically speaking, this paper investigates the VAIC–FP nexus in a dynamic setting using a dynamic panel data framework, namely, a PVECM which also allows for additional insights into the short- and long-run effects.

Keywords: Intellectual capital, Value added intellectual capital, PVECM, Mauritius, Dynamic panel data, Financial performance

۱.Introduction

 In today’s knowledge-based economies driven by technology, scientific as well as economic revolution, the main source of value creation has drastically changed from the traditional tangible resources to intangible resources (Inkinen, 2015). Due to this transformation from the physical resource-based economy to the knowledge-based economy, there are significant benefits that can be reaped from investing in an intangible asset and it has become imperative for organizations to focus on the creation, management and measurement of intellectual capital (IC) (Kianto et al., 2014). Employees are seen as capable of transforming knowledge into goods and services that enhance the financial health and value for business partners, making IC a vital intangible resource in today’s society (Bontis, 2003). Pike and Roos (2005) defined IC as “all non-monetary and non-physical resources that are fully or partly controlled by the organization and that contribute to the organization’s value creation.” This implies that intellectual assets should have equal recognition as physical and financial capital within the company and since then IC is considered as an important factor influencing the value of a firm. Significant prior studies (Bontis, 1998; Tiwari and Vidyarthi, 2018) in the field of IC have focused on the pivotal role of this capital and its impact on the financial performance (FP) of companies in the world…

۶.Conclusion

 This paper has used rigorous panel VECM procedures to examine the complex linkage between VAIC and FP both in the long run and the short run based on a panel set of 152 companies in Mauritius. Our results provide strong support that VAIC has a positive and significant relationship with firm performance, both in the long run and in the short run, with the impact being stronger in the long run. In other words, the results of this study provide evidence that investments in both tangible and intangible assets do yield benefits, but these benefits may come with a delay. The other control variables used in the study such as asset turnover, liquidity and size also positively contribute to performance in the sample of companies under study. As expected, capital structure is seen to negatively influence performance. The VECM framework yields another interesting finding: performance is also confirmed to positively impact IC thus implying the presence of a bi-causal effect, at least in the long run. Analysis of the short-run results showed that VAIC does increase performance but with a relatively lower impact…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت

مقاله انگلیسی درباره مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی در مورد عملکرد مالی

مقاله انگلیسی در مورد سرمایه فکری

دانلود رایگان مقاله ISI