مقاله انگلیسی تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M967

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

عنوان کامل انگلیسی:

Labor market regulation, the diversity of knowledge and skill, and national innovation performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M967)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تنوع دانش و مهارت یک عنصر مهم در یک سیستم ملی نوآوری است. ما نظریه ای را ارائه می دهیم که چگونه برخی از مؤسسات بازار کار بر تنوع تأثیر می گذارند و از طریق آن بر سطح نوآوری تأثیر می گذارند. به طور خاص ، حمایت از بیکاری (UP) با کاهش فشار ریسک طیف گسترده ای از یادگیری یا سرمایه گذاری سرمایه انسانی ، تنوع را تشویق می کند. به همین دلیل ، UP نوآوری را تقویت می کند. حمایت از اشتغال (EP) فشار ریسک را در طیف محدودی از یادگیری کاهش می دهد ، به همین دلیل تنوع را تا حدی که UP انجام می دهد ، افزایش نمی دهد ، و ممکن است در واقع تنوع و نوآوری کلی را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد ما با تحقیقات قبلی در مورد بیمه بازار کار و شکل گیری مهارت متفاوت است ، که اکثر آنها با تمایز قائل بودن بین مهارت های عمومی و خاص مورد بررسی قرار گرفته اند ، و تأثیرات UP و EP را به همین ترتیب بررسی کرده اند. با تخمین تأثیر UP و EP بر حق ثبت اختراع در ۲۵ کشور عضو OECD در طی ۲۴ سال ، ما شواهدی از اثر مثبت UP ، اثر منفی EP و اثر میانجی تنوع مهارت بر اثرات UP یافتیم.

واژه‌های کلیدی: نوآوری ، مهارت ، سرمایه انسانی ، اقتصادهای تحولی ، بیمه بیکاری ، سیاست بازار کار فعال ، حمایت از اشتغال ، بیمه اجتماعی ، تنوع سرمایه داری ، سیستم های ملی نوآوری

Abstract

The diversity of knowledge and skill is an important element of a national system of innovation. We propose a theory of how certain labor market institutions affect diversity, and through that route affect levels of innovation. Specifically, unemployment protection (UP) encourages diversity by reducing the risk burden of a broad range of learning, or human capital investment; for that reason, UP fosters innovation. Employment protection (EP) reduces the risk burden of a much narrower range of learning; for this reason, it will not enhance diversity to the extent UP does, and it may actually depress overall diversity and innovation. Our approach differs from previous research on labor market insurance and skill formation, much of which has dealt with a distinction between general and specific skills, and which has treated the effects of UP and EP as similar. Estimating the effects of UP and EP on patenting for 25 OECD countries over 24 years, we find a positive effect from UP, a negative effect from EP, and evidence that the UP effect is mediated by diversity of skill.

Keywords: Innovation ,Skills, Human capital, Evolutionary economics, Unemployment insurance ,Active labor market policy, Employment protection, Social insurance, Varieties of capitalism ,National systems of innovation

۱.Introduction

In this paper we examine the effect on innovation of labor market regulation (e.g., Wachsen and Blind, 2016; Kleinknecht et al., 2014). We are concerned with two broad categories of insurance provided by labor market regulation: laws and regulations which provide job security, called employment protection (EP); and public expenditure on support for the unemployed, including income support, retraining and various other measures, together called unemployment protection (UP). We develop a theory, and empirical evidence, that UP fosters innovation by enhancing the diversity of knowledge and skill in the workforce, while EP may actually reduce diversity and innovation. In doing so we help bridge a gap between the national systems of innovation (NSI) literature which places knowledge diversity at the center of innovation processes (e.g., Consoli and Rentocchini, 2015), and the varieties of capitalism literature which deals with ways in which labor market regulation affects individual choices about education and training (Hanushek et al., 2017)…

۲.۱. Labor market regulation and innovation

 Studies of the effects of labor market regulation on innovation have focused largely on EP, seen on the one hand as the epitome of stifling labor market inflexibility, and on the other as creating an environment of long-term relationships in which both employees and employers are willing to invest in specific skills. Comparing European countries, Barbosa and Faria (2011) find that EP reduces the likelihood that firms will be classified as innovators in the Community Innovation Survey.

مقالات مرتبط با این موضوع
ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقالات رشته اقتصاد

ترجمه مقاله درباره نوآوری سازمانی

ترجمه مقاله درباره مدیریت عملکرد

ترجمه مقاله درباره مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله درباره مدیریت دانش

ترجمه مقاله درباره مدیریت بیمه