اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه فرسودگی شغلی: مروری کلی بر ادبیات

این مقاله مروری به زبان انگلیسی از نشریه EconJournals مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1419

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): EconJournals

نام مجله: International Review of Management and Marketing

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ : فرسودگی شغلی: مروری کلی بر ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Job Burnout: A General Literature Review                                   

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

فرسودگی شغلی یک سندرم استرس مرتبط با کار متفاوت است که با مولفه های خستگی عاطفی، ناکارآمدی حرفه ای، و بدبینی به تصویر کشیده می شود. تحقیقات قبلی در مورد فرسودگی شغلی بر روی مشاغل خدمات انسانی مانند پرستاری و تدریس که فرض می‌شود بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند، متمرکز بوده اند. با این حال، فرسودگی شغلی تنها به مشاغل خدمات اجتماعی محدود نمی شود، بلکه به سایر مشاغل مانند کارمندان و مدیران بانکی سرایت می کند. این مقاله سیر تکاملی فرسودگی شغلی را دنبال کرده و به عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی و راهبردهای مداخله ای برای کاهش یا غلبه بر آن می پردازد. همچنین مقیاس اولیه فرسودگی شغلی، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ (MBI)، مقیاس فرسودگی شغلی (BM)، و پرسشنامه فرسودگی شغلی اولدنبرگ (OLBI) را ارائه می‌کند. در نهایت، مقاله با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسد.

کلیدواژگان: استرس، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، بدبینی، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ

۱.مقدمه

اصطلاح “فرسودگی شغلی” یک مشکل اجتماعی را توصیف می کند که برای مدت طولانی وجود داشته است و تعاریف متعددی بسته به دوره، محققان، کشورهای مختلف و زبان ها در مورد آن وجود دارد (شافلی و همکاران، ۲۰۰۹). فرسودگی شغلی وضعیتی است که تحت استرس طولانی مدت در محل کار ایجاد می شود. هزینه های زیادی برای سازمان و خود کارکنان دارد. میزان فرسودگی شغلی از طریق ارتباط آن با انواع مختلف پیامدهای نامطلوب سازمانی (مانند غیبت از کار)، انواع مشکلات سلامتی (مانند مشکلات قلبی عروقی) و مشکلات روانی (مانند بی خوابی) تعیین می شود (کوردز و دوگرتی، ۱۹۹۳؛ ماسلاخ و لیتر، ۲۰۱۶ب؛ شاوفلی و بونک، ۲۰۰۳؛ شیروم و ملامد، ۲۰۰۵). پیامدهای منفی فرسودگی شغلی باعث شده است که برنامه های مداخله ای نه تنها برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان بلکه برای جلوگیری از زیان های سازمانی مورد توجه قرار گیرد (آوا و همکاران، ۲۰۱۰)…

۷.خلاصه و نتیجه گیری

فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک اختلال زیرسطحی ناشی از استرس کار توصیف کرد که می تواند پیامدهای منفی مختلفی را برای کارکنان و سازمان به همراه داشته باشد. ماسلاخ و همکاران(۲۰۰۱)، سه بعد فرسودگی شغلی را.  خستگی، بدبینی، و ناکارآمدی حرفه ای تعیین کرده اند. هر یک از جنبه های فرسودگی شغلی با دو جنبه دیگر مرتبط است و یکی اغلب به دیگری منجر می شود. با این حال، خستگی اولین بعد است که به دنبال بدبینی به عنوان واکنشی به فرسودگی  ظاهر می شود. عوامل ریسک سازمانی و شخصی مختلف در معرض فرسودگی شغلی هستند، مانند حجم کاری بیش از حد و روان رنجوری..

Abstract

Job Burnout is a different work-related stress syndrome portrayed by dimensions; emotional exhaustion, professional inefficacy, and cynicism. Earlier burnout research was centered on the human service professions such as nursing and teaching, where they are assumed to be the most exposed to experience burnout. However, burnout is not confined only to social service professions but spreads to other working professions such as banking employees and managers. This paper traces the evolution of job burnout. It addresses the factors and the outgrowths of job burnout and the intervention strategies to decrease or overcome it. It also presents the primary measurement of job burnout, the Maslach burnout inventory (MBI), the burnout Measure (BM), and the Oldenburg burnout inventory (OLBI). Lastly, the paper closes with a brief conclusion.

Keywords: Stress, Job Burnout, Emotional Exhaustion, Cynicism, Maslach Burnout Inventory

I.Introduction

 The term “job burnout” described a social problem that had existed for a long time and had several expressions which vary according to the period, researchers, across countries, and languages (Schaufeli et al., 2009). Job burnout is a condition precipitated by prolonged susceptibility to stress at work. It has many costs for the organization and the employees themselves. The value of job burnout is outlined by its association with various types of unfavorable organizational outcomes (e.g., absenteeism,), varieties of health problems (e.g., cardiovascular issues) and mental problems (e.g., insomnia) (Cordes and Dougherty, 1993; Maslach and Leiter, 2016b; Schaufeli and Buunk, 2003; Shirom and Melamed, 2005). The negative consequences of burnout have prompted the calls for intervention programs not only to improve employee’s quality of life but also to prevent the organizational losses (Awa et al., 2010)…

۷.SUMMARY AND CONCLUSION

 Job burnout can be described as a subliminal disorder induced by build-up stress from work and can carry with it various negative consequences for the employees and the organization. Three dimensions characterize job burnout, according to Maslach et al. (2001), exhaustion, cynicism, and professional inefficacy. Each aspect of job burnout is connected with the other two, and one often leads to another; however, exhaustion is the first dimension to appear followed by cynicism as a reaction to the fatigue. Various organizational and personal risk factors are subject to the incipience of job burnout, such as over workload and neuroticism…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

مقالات ترجمه شده فرسودگی و استرس شغلی

دانلود مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده روانشناسی

دانلود مقاله ترجمه شده ISI