اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رفتار خلاقانه سبز در صنعت گردشگری: نقش جهت گیری کارآفرینانه سبز و مکانیزم میانجیگری دوگانه

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه تیلور و فرانسیس Taylor & Francis مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۳۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1151

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis

نام مجله:   JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  رفتار خلاقانه سبز در صنعت گردشگری: نقش جهت گیری کارآفرینانه سبز و مکانیزم میانجیگری دوگانه

عنوان کامل انگلیسی:

Green creative behavior in the tourism industry: the role of green entrepreneurial orientation and a dual-mediation mechanism

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

پایداری زیست محیطی شرکت های گردشگری ممکن است با برنامه های بومی کارکنان آغاز شود. با این وجود ، سازوکارهای زیربنایی خلاقیت سبز در سطح فردی به طور کامل شناخته نشده اند. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه و چه زمانی جهت گیری کارآفرینانه سبز ،رفتار خلاقانه سبز را در بین کارمندان گردشگری فعال می کند. این مطالعه داده های موردنیاز را از کارمندان و مدیران تورگردی در بازارهای نوظهور آسیا و اقیانوسیه جمع آوری کرده و آنها را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری چند سطح تجزیه و تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت بین جهت گیری کارآفرینانه سبز و رفتار خلاقانه سبز کارکنان از طریق مسیرهای دوگانه خودکارآمدی خلاقانه سبز و اشتیاق زیست محیطی هماهنگ میانجیگری می شود. کیفیت ارتباطات سبز در روابط بین جهت گیری کارآفرینانه سبز با خودکارآمدی خلاقانه سبز و اشتیاق زیست محیطی هماهنگ ، نقش تعدیل کننده  دارد. مطالعه ما نه تنها کارآفرینی را به حوزه مدیریت سبز گسترش می دهد بلکه به همین ترتیب کارآفرینی و خلاقیت سبز را به سوی رشته گردشگری سوق می دهد. بر اساس یافته های ما ، برای ایجاد خدمات گردشگری پایدار ، سازمان های فعال در صنعت گردشگری باید خلاقیت سبز کارمندان را از طریق پرورش جهت گیری های کارآفرینانه سبز تقویت کنند.

کلید واژه ها: رفتار خلاقانه سبز ،جهت گیری کارآفرینانه سبز؛ خودکارآمدی خلاقانه سبز؛ اشتیاق زیست محیطی هماهنگ ؛ ارتباطات سبز

مقدمه

خلاقیت سبز شاخصی برای نوآوری زیست محیطی است که با ایجاد خدمات کارآمدتر از نظر خدمات بهره ورانه زیست محیطی ، حل مسائل زیست محیطی و کاهش اثرات زیست محیطی سازمان ، به سبز شدن سازمان کمک می کند (پایلی و راینری، ۲۰۱۵؛ سانگ و یو، ۲۰۱۸). رفتار خلاقانه سبز کارمندان گردشگری به دلیل تأثیر راه حل های خلاقانه سبز در بسته های تورهای طبیعت گردی بر گردشگران و جامعه، به پایداری سبز شرکت های گردشگری و مقاصد گردشگری کمک می کند (لو، ۲۰۱۸؛ میتال و هار ۲۰۱۶).از این رو برای سازمان ها بسیار مهم است که فلسفه پایداری را با ذهنیت خلاقیت در عصر محیط زیست ادغام کنند تا ابتکارات سبز را ایجاد کنند و خلاقیت سبز را فعال کنند (چن و همکاران ، ۲۰۱۵ ؛ چن و چانگ ، ۲۰۱۲). خلاقیت سبز به صورت خلق ایده ها یا راه حل های سبز جدید برای عملکرد سبز تعریف می شود (چن و چانگ، ۲۰۱۳؛ لی و همکاران، ۲۰۲۰). اگرچه رفتار خلاقانه سبز کارکنان یک منبع حیاتی از ابتکارات سبز سازمانی است (سانگ و یو، ۲۰۱۸)، تحقیق در رشته های گردشگری و مهمانداری از تمرکز بر رفتارهای سبز (به عنوان مثال ، وای جی کیم و همکاران، ۲۰۱۹ ؛ سو و سوئانسون، ۲۰۱۹؛ ولز و همکاران، ۲۰۱۵) یا ابتکارات زیست محیطی به عنوان بخشی از رفتار شهروندی برای محیط زیست پرده برداشته است (لو، ۲۰۱۹الف؛ زینترا و زاموجسکا، ۲۰۱۸)، اما به ندرت به رفتار خلاقانه سبز به طور جداگانه و به صورت مجزا پرداخته شده است…

محدودیت ها و راه های تحقیقاتی بیشتر

این مطالعه دارای محدودیت هایی می باشد. داده های خود-سنجی یکی از محدودیت های تحقیق است. جدا از برخی متغیرهای روانشناختی مانند خودکارآمدی خلاقانه سبز و اشتیاق زیست محیطی هماهنگ ، که باید از طریق معیارهای خود-سنجی ارزیابی شود (کانوی و لانس ، ۲۰۱۰) ، سایر سازه های این مطالعه را می توان از طریق ابزارهای عینی تر ارزیابی کرد. به عنوان مثال ، داده های مربوط به EO سبز را می توان از طریق گزارش های اجرای استراتژی جمع آوری کرد و داده های مربوط به رفتار خلاقانه سبز را می توان از طریق گزارشات مربوط به راه حل های خلاقانه سبز برآورد کرد. علاوه بر این ، معیارهای شناختی ممکن است آسیب پذیری داده ها  را به سمت سوگیری واریانس روش مشترک (CMV) سوق دهد (پادسکاف و همکاران.، ۲۰۱۲). با این حال ، این خطر سوگیری از طریق راه حل های آماری و رویه ای که قبلاً بحث شد، قابل رفع می باشد. در تحقیقات آتی، سوگیری CMV می تواند بیشتر از طریق فرایند جمع آوری داده های متقاطع ، و نه با تأخیر زمانی داده ها ، کاهش یابد (کاسل و جونز ، ۲۰۰۳)…

Abstract

Environmental sustainability of tour companies may commence with eco-initiatives from employees. Nonetheless, mechanisms underlying individual-level green creativity have not been fully understood. This research aims to unravel how and when green entrepreneurial orientation activates green creative behavior among tourism employees. This study garnered data from employees and managers from tour operators operating in an Asia-Pacific emerging market and analyzed them via multi-level structural equation modelling. The results reveal the positive linkage between green entrepreneurial orientation and employees’ green creative behavior through the dual mediation paths of green creative self-efficacy and harmonious environmental passion. Quality of green communication exerts a moderating impact on the associations of green entrepreneurial orientation with green creative self-efficacy and harmonious environmental passion. Our inquiry not only extends entrepreneurship to the green management realm but likewise brings together entrepreneurship and green creativity toward the tourism discipline. On the basis of our findings, to create sustainable tourism services, organizations in the tourism industry should promote employees’ green creativity via cultivating green entrepreneurial orientation.

KEYWORDS: Green creative behavior; green entrepreneurial orientation; green creative self-efficacy; harmonious environmental passion; green communication

Introduction

 Green creativity is a proxy for eco-innovation that contributes to organizational greening by creating more eco-efficient services, resolving environmental issues, and mitigating the environmental impact of the organization (Paille & Raineri, 2015; Song & Yu, 2018). Green creative behavior from tourism employees contributes to the green sustainability of not only their tour companies but also tourist destinations due to the influence of their green creative solutions in eco-tour packages on tourists and a larger community (Luu, 2018; Mittal & Dhar, 2016). It is hence crucial for organizations to integrate sustainability philosophy with creativity mindset in the environmental era to produce green initiatives and activate green creativity (Chen et al., 2015; Chen & Chang, 2012). Green creativity is defined as the generation of new green ideas or solutions for green practice (Chen & Chang, 2013; Li et al., 2020). Though employees’ green creative behavior is a vital source of organizational green initiatives (Song & Yu, 2018), research in the tourism and hospitality disciplines has unveiled a focus on green behaviors in general (e.g., Y. J. Kim et al., 2019; Su & Swanson, 2019; Wells et al., 2015 ) or eco-initiatives as part of citizenship behavior for the environment (Luu, 2019a; Zientara & Zamojska, 2018), but has rarely delved into green creative behavior separately and discretely….

Limitations and further research avenues

 Some limitations in this study are acknowledged. Self-report data are one of the research limitations. Apart from some psychological variables such as green creative self-efficacy and harmonious environmental passion, which should be assessed via self-report measures (Conway & Lance, 2010), the other constructs in this study can be gauged through more objective instruments. For instance, data for green EO can be collected through strategy implementation reports and data for green creative behavior can be estimated through reports on green creative solutions. Furthermore, perceptual measures may render data vulnerable to common method variance (CMV) bias (Podsakoff et al., 2012). This bias risk, however, proved to be not a serious issue through procedural and statistical treatments as earlier discussed. On the future research avenues, CMV bias can be further mitigated through a cross-lagged, rather than time-lagged, data collection process (Kasl & Jones, 2003)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله مدیریت گردشگری

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله در مورد نوآوری و خلاقیت سازمانی

دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی

دانلود مقاله رفتار سازمانی

دانلود مقاله مدیریت زیست محیطی

دانلود مقاله روانشناسی مدیریت

دانلود مقاله ارتباطات سازمانی