خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی ترجمه شده زنجیره تامین ۴.۰ : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: M823 قیمت فایل ترجمه شده: 41000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  27 سال نشر: 2019 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019 :  زنجیره تامین 4.0 : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی: Supply chain 4.0: concepts, maturity and research agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H405 قیمت فایل ترجمه شده: 43000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  39 سال نشر: 2019 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی عنوان انگلیسی: Carbon accounting framework for decarbonisation of European city neighbourhoods

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H423 قیمت فایل ترجمه شده: 36000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  22 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت: مطالعه موردی موسسات مالی FTSE عنوان انگلیسی: The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H426 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  19 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت) عنوان انگلیسی: The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی برآورد هزینه ریسک سرمایه مشروط در بازارهای مرزی آفریقا

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H425 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  14 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  برآورد هزینه ریسک سرمایه مشروط در بازارهای مرزی آفریقا عنوان انگلیسی: Estimating the conditional equity risk premium in African frontier markets

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: h421 قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  8 سال نشر: 2019 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2019 :  دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی عنوان انگلیسی: Gross profit manipulation through classification shifting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری : شواهدی از شرکت های ثبت شده در بورس چین

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H419 قیمت فایل ترجمه شده: 38000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  20 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری: شواهد از شرکت های ثبت شده در بورس چین عنوان انگلیسی: Government connections and the persistence of profitability: Evidence from Chinese listed firms

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H409 قیمت فایل ترجمه شده: 410000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟ عنوان انگلیسی: Is there a gender effect on the quality of audit services?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H424 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  45 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟ عنوان انگلیسی: Does accounting comparability alleviate the informational disadvantage of foreign investors?

مشاهده جزییات