خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H442قیمت فایل ترجمه شده:  36000  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  14سال نشر: 2018تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه word عنوان فارسی:مقاله ترجمه شده :  تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شركت: تجزیه و تحلیل سطح فرد حسابرسی عنوان انگلیسی:The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M843قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  11سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ویژگی های رهبری کسب و کار کوچک از دیدگاه کارکنان: یک مطالعه کیفی عنوان انگلیسی:Characteristics of small business leadership from employees’ perspective: A qualitative study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش اخلاق بازاریابی هنجاری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M842 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  7سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  نقش اخلاق بازاریابی هنجاری عنوان انگلیسی:The role of normative marketing ethics

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M832قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  17سال نشر: 2018تعداد صفحه  ترجمه فارسی:  23 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده  2018 :  جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسطعنوان انگلیسی:Electronic Marketing Orientation in the SMEs Context

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تخمین و به حداکثر رساندن تاثیر کاربر در شبکه های اجتماعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M841قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  8سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تخمین و به حداکثر رساندن نفوذ (تاثیر) کاربر در شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی:Estimation and maximization of user influence in social networks

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: M802قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  7سال نشر: 2019تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORDعنوان فارسی:مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازیعنوان انگلیسی:Leadership styles and skills developed through game-based learning

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M840قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کارعنوان انگلیسی:Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M839قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  8سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  سیستم تولید افزایشی فراگیر و چابک بر اساس چاپ سه بعدی عنوان انگلیسی:A three-dimensional-printing-based agile and ubiquitous additive manufacturing system

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M838قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  نقش توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت هاعنوان انگلیسی:The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance

مشاهده جزییات