خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M779 قیمت فایل ترجمه شده: 39000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 25 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی : شواهد تجربی از شرکت های دولتی در هند عنوان انگلیسی: Organizational culture as a moderator between affective commitment and job satisfaction: Empirical evidence from Indian public sector enterprises

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه درک جامع از چشم انداز زیان مالی برای افزایش اعتماد خریداران نسبت به جستجو، پیشنهاد، صحبت مثبت و بازدیدهای مکرر از فروشگاه آنلاین

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M796 قیمت فایل ترجمه شده:  22000  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  6 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  درک جامع از چشم انداز زیان مالی برای افزایش اعتماد خریداران نسبت به جستجو، پیشنهاد، صحبت مثبت و بازدیدهای مکرر از فروشگاه آنلاین عنوان انگلیسی: A holistic understanding of the prospects of financial loss to enhance shopper's trust to search, recommend, speak positive and frequently visit an online shop

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: H389 قیمت فایل ترجمه شده:  35000  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  27 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی عنوان انگلیسی: Financial inclusion and poverty: The role of relative income

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ظرفیت به عنوان “سهام مجازی” در حسابداری خدمات اکوسیستم

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H388 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  6 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ظرفیت به عنوان "سهام مجازی" در حسابداری خدمات اکوسیستم عنوان انگلیسی: Capacity as “virtual stock” in ecosystem services accounting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: H387 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2018 :  تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی عنوان انگلیسی: Explaining the causes of business failure using audit report disclosures

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: M795 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی عنوان انگلیسی: Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation

مشاهده جزییات