خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H464 قیمت فایل ترجمه شده: 28000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه WORD سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019 :  آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ شواهدی از بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی: Does IFRS convergence really increase accounting qualities? Emerging market evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M874قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  12سال نشر: 2018عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2018 :  توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت عنوان انگلیسی:Managerial ability and corporate investment opportunity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H432قیمت فایل ترجمه شده: 39000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  16تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری عنوان انگلیسی:Visualising economic crises using accounting models

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H495 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی عنوان انگلیسی: Share-option based compensation expense, shareholder returns and financial crisis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H494قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  86سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی: یک تحلیل میان کشوری عنوان انگلیسی:Asymmetric impact of shocks on Islamic stock indices: a cross country analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: M850قیمت فایل ترجمه شده: 39000 تومانتعداد صفحه انگلیسی:  25تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری: بررسی ادبی نظام مند عنوان انگلیسی:Quality management as a determinant factor of productivity: A systematic literature review

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

کد محصول: H435قیمت فایل ترجمه شده: 30000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  10تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORDسال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی عنوان انگلیسی:The future of 'serious games' in accounting education: A Delphi study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H493قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H492قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  18سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن عنوان انگلیسی:Religion-based resistance strategies, politics of authenticity and professional women accountants

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H491قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  41سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی عنوان انگلیسی:Integrating data reconciliation into material flow cost accounting: The case of a petrochemical wastewater treatment plant

مشاهده جزییات