خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019  دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر تجدید ارائه های حسابداری (ارائه مجدد صورت های مالی) بر روی استراتژی نوآوری شرکت عنوان کامل انگلیسی: The impact of accounting restatements on corporate innovation strategy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مبارزه با فساد، یارانه های دولتی و بازده سرمایه گذاری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  مبارزه با فساد، یارانه های دولتی و بازده سرمایه گذاری عنوان کامل انگلیسی: Anti-corruption, government subsidies, and investment efficiency

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اتخاذ IFRS و سرمایه گذاری نهادی خارجی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 32 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اتخاذ IFRS در چین و سرمایه گذاری های نهادی خارجی عنوان کامل انگلیسی: IFRS adoption in China and foreign institutional investments

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثرات اجاره های سرمایه ای ثبت شده در مقابل افشاء شده بر هزینه و حق الزحمه های حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019  دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اثرات اجاره های سرمایه ثبت شده در مقابل افشاء شده بر هزینه و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد از ژاپن عنوان کامل انگلیسی: Effects of recognition versus disclosure of finance leases on audit fees and costs: Evidence from Japan

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019  دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟ چشم انداز چند بعدی عنوان کامل انگلیسی: Can economic policy uncertainty, oil prices, and investor sentiment predict Islamic stock returns? A multi-scale perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر تهور حسابداری بر تصمیمات گزارشگری مالی مدیران

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 23 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر یک شاخص عمومی تهور حسابداری بر تصمیمات گزارشگری مالی مدیران عنوان کامل انگلیسی: The effects of a public indicator of accounting aggressiveness on managers’ financial reporting decisions

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال 2019 دارای 19 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 32 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک عنوان کامل انگلیسی: Accounting information quality and systematic risk

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2018 دارای 6 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 17 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2018 : مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی: Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019:  استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره در رانندگان تاکسی. نقش حالت عاطفی مرتبط با شغل و تجربه رانندگی تاکسی عنوان کامل انگلیسی: Workplace stress as predictor of risky driving behavior among taxi drivers. The role of job-related affective state and taxi driving experience

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و 56 صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی مدیریت 2020 :  اپلیکیشن های سفارش غذا برای موبایل: یک مطالعه تجربی از عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse

مشاهده جزییات