مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مالی سازی کالا و صندوق های قابل معامله در بورس : شواهدی از معاملات آتی نفت خام

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه متغیرهای موثر بر استفاده عملکرد حسابرسی داخلی از تجزیه و تحلیل داده ها در عصر کلان داده ها: شواهد جهانی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اندازه گیری ابعاد چند وجهی نقدشوندگی در بازارهای مالی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نام مجله:   Research in International Business and Finance
 • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:   41000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مقابله کارکنان با تغییرات سازمانی در مواجهه با یک بیماری همه گیر: نقش ارتباطات داخلی شفاف

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده45000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مبانی قانونی استثناء تقلب در اعتبار اسنادی طبق قوانین انگلیس

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
 • نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تمرکز مشتری و افشاء عمومی: شواهدی از پیش بینی های درآمد و فروش مدیریت

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه وایلی
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 29  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  53 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده49000 تومان

مشاهده جزییات