خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم، بهبود می بخشد؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده43000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 37000   تومان

مشاهده جزییات