اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M891

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند: یک مطالعه اکتشافی

عنوان کامل انگلیسی:

Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

درک اهمیت نسبی اخلاقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در تعیین نگرش های برند ،مهم می باشد. با این حال، در تحقیقات پیشین، کم کاری هایی در تفاوت قائل شدن بین نگرش نسبت به اخلاقیات کسب و کار و CSR وجود داشته است. این تحقیق به بررسی مطالعات مرتبط با برند-مشتری در زمینه اخلاقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی می پردازد و یک مطالعه را برای ارزیابی نگرش های مشتری انجام می دهد. چهار سناریو درباره تغییرات در رفتارهای شرکت مربوط به رفتار مثبت و منفی مسئولیت اجتماعی مشتری و اخلاقیات کسب و کار را ارائه می دهد. نتایج حاصل از  مطالعه ی یک پانل ۳۵۱ نفری ، بینش جدیدی در مورد انتظارات مشتری و درک CSR شرکت و رفتار اخلاقیات کسب و کار ارائه می دهد. ما نتیجه گرفتیم که هرچند که نگرش های CSR همچنان مهم می باشد، با این حال مشتریان، اخلاقیات کسب و کار را به عنوان یک رفتار مهم در درک خود از نگرش های برند به حساب می آورند.

کلیدواژگان: نگرش برند، انتظارات مسئولیت اجتماعی مشتری، انتظارات اخلاقیات کسب و کار

  1. مقدمه

رابطه بین اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی در روابط بین مشتری و برند  در درک نگرش های برند مهم است (Kumar & Reinartz، ۲۰۱۶). انواع مختلف برند ها و روابط برند با تعیین هویت شرکت – مشتری ارتباط دارد (Bhattacharya & Sen، ۲۰۰۳). اغلب نتایج تحقیقات پیشین در مورد چگونگی تعریف مصرف کنندگان از اخلاقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) متناقض و ناقص است….

  1. یافته ها و بحث

این تحقیق دیدگاه جدیدی را درباره انتظارات مشتری از اخلاقیات کسب و کار و CSR و این که چگونه احتمالا بر روی نگرش ها نسبت به برند تاثیر می گذارد، ارائه می دهد. ما نگرش ها نسبت به رفتار مثبت و منفی درباره اخلاقیات کسب و کار  و فعالیت های CSR که در عمل مشاهده می شود، را مقایسه می کنیم. هنگامی که از پاسخگویان خواسته شد تا توضیحات مربوط به اخلاقیات کسب و کار و CSR را بررسی کنند، ۹/۷۴ درصد از آنها  بیان کردند که اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی هر دو مهم هستند. این نشان می دهد که مشتریان هر دو این رفتار را با ارزش می دانند. در حالی که مشتریان هر دو رفتار را با ارزش می دانند، هنگامی که ساختارهای توصیفی از اقدامات سازمانی ایجاد می شود، اخلاقیات نسبت به CSR تأثیر بیشتری بر نگرش های برند داشت……

Abstract

It is important to understand the relative importance of business ethics and social responsibility in determining brand attitudes. However, there has been a failure in prior research to differentiate between attitudes toward business ethics and CSR. This research reviews customer-brand research related to business ethics and social responsibility and conducts a study to evaluate customer attitudes. Four scenarios offer variations in company behaviors related to positive and negative conduct of customer social responsibility and business ethics. Study findings from a panel of 351 respondents provide new insights related to a customer’s expectations and perceptions of company CSR and business ethics behavior. We conclude that although CSR attitudes remain important, customers value business ethics as a critical behavior in their perceptions of brand attitudes

Keywords: Brand attitude ,Expectations of customer social responsibility ,Expectations of business ethics

۱.Introduction

The relationship between ethics and social responsibility in customer- brand relationships is important in understanding brand attitudes (Kumar & Reinartz, 2016). Many types of brands and brand relationships have been associated with customer-company identification (Bhattacharya & Sen, 2003). Research results are often conflicting and incomplete on how consumers define business ethics and corporate social responsibility (CSR). Ethics is often defined as “doing good” and interrelated with CSR (Schwartz & Carroll, 2008). Moreover, researchers have not differentiated attitudes toward business ethics and CSR, especially in the development of scales to measure these two constructs. Most consumer research blends business ethics and CSR together (Brunk, 2012), whereas consumer ethics scales typically measure personal ethical perspectives about firm behavior related to both business ethics and CSR (Vitell & Muncy, 2005).

While academic research often combines business ethics and CSR as one overlapping concept, Weller (2017) discovered that in practice the concepts are socially negotiated, contextual with different meanings and relationships. While Weller’s (2017) research involved senior managers, there have been no studies to determine if CSR and business ethics are viewed as different constructs by customers. This research addresses this gap in knowledge by investigating customer brand attitudes related to business ethics and CSR.

  1. Findings and discussion

This research provides new insights about customer expectations of business ethics and CSR and how they likely influence attitudes toward brands. We compare attitudes toward both positive and negative conduct for business ethics and CSR activities as observed in practice. When asked to review descriptions of business ethics and CSR, 74.9% of respondents suggested that both ethics and social responsibility are equally important. This suggests that customers value both of these behaviors. While customers value both behaviors, when descriptive constructs were developed from organizational practice, ethics had more impact on brand attitudes than CSR.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده درباره برند

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری