مقاله انگلیسی شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: m1254

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Behavioral and Experimental Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  نام نیک بهتر از ثروت است: شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش

عنوان کامل انگلیسی:

A good name is better than riches: Family firms and working capital management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1254)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مطالعات متعددی نشان داده اند که شرکت‌های خانوادگی از سیاست‌های مالی پر ریسک اجتناب کرده و به اهدافی مانند بقا و شهرت بیش از سودآوری مالی اهمیت می‌دهند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شرکت‌های خانوادگی سیاست‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محافظه‌کارانه را با سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه در گردش اتخاذ می کنند.  قابل ذکر است که شرکت های خانوادگی موجودی انبار بیشتری دارند و بدهی خود به تامین کنندگان را به سرعت پرداخت می کنند. این تصور کلی که سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش ، سودآوری را کاهش می دهد برای شرکت های خانوادگی صدق نمی کند. این مطالعه اولین مقاله ای است که یک کانال منحصر به فرد سرمایه گذاری در سرمایه در گردش را بررسی می کند که از طریق آن شرکت های خانوادگی ممکن است بدون آسیب رساندن به سودآوری به اهداف بقا و شهرت دست یابند.

کلیدواژگان: شرکت های خانوادگی، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی

Abstract

Several studies show that family firms avoid risky financial policies and value goals such as survival and reputation more than financial profits. Our study provides new evidence that extends the literature by showing that family firms exhibit conservative short-term investment policies by investing more in working capital. Notably, family firms hold more inventories and pay their suppliers promptly. The general notion that higher working capital investments debilitate profitability does not hold true for family firms. This paper is the first to explore the unique channel of working capital investments through which family firms may accomplish survival and reputation goals without hurting profitability.

Keywords: Family firms, Working capital management, Financial performance

۱.Introduction

 Firms that are controlled by their founders, founding families or their heirs are often referred to as family firms. Most privately held firms are family firms, but this ownership structure is also dominant among large publicly traded corporations (Burkart et al., 2003). Family firms are significant from an economic standpoint as they are the primary drivers of most economies. Aldrich and Cliff (2003) document that family firms account for roughly 90 percent of all firms worldwide. It is also important to note that family firms do not merely exist but are rather successful financially (Bertrand and Schoar, 2006). More recently, Hansen and Block (2020) highlighted the positive impact of family influence on the firm’s financial performance. However, the factors that lead to this superior performance are not well understood (Gedajlovic et al., 2012; Adhikari and Sutton, 2016)…

۵.Conclusion

 Several studies claim that family firms are more concerned about their family and firm reputation than non-family firms. Consequently, family-controlled firms tend to have a long-term perspective and are more interested in building a good reputation and brand for their descendants and establishing their legacy, compared to non-family firms. Furthermore, family firms may have a higher incentive to adopt financial policies that emphasize firm survival and reputation over risky growth and profitability. We examine this prediction by focusing on working capital management in family-controlled firms relative to other firms, as it constitutes a substantial portion of a firm’s assets…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی در مورد مدیریت

ترجمه مقاله در مورد مدیریت مالی

ترجمه مقاله در مورد عملکرد مالی

ترجمه مقاله در مورد کسب و کارهای خانوادگی

مقاله ترجمه مقاله در مورد مدیریت سرمایه

ترجمه مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود رایگان مقالات ۲۰۲۲