اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی سازی گردشگری،رشد اقتصادی،توسعه انسانی و اقتصادهای درحال گذار

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1039

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تخصصی سازی گردشگری ، رشد اقتصادی ، توسعه انسانی و اقتصادهای درحال گذار: مطالعه موردی لهستان

عنوان کامل انگلیسی:

Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی، تخصصی سازی گردشگری و توسعه انسانی را در اقتصادهای در حال گذار بررسی می کند. همچنین این مطالعه یک رابطه مفهومی بین تخصص سازی گردشگری و توسعه انسانی را از طریق دسته بندی چارچوب کار ، پیشنهاد می کند. مزیت نسبی پویا ، رویکرد ظرفیت Sen و تابع تولید تراس لاگ این رابطه مفهومی را توصیف می کنند. حداکثر درست نمایی اطلاعات محدود شده (LIML) ماهیت این رابطه را در مورد لهستان برآورد می کند. تخصص سازی گردشگری تأثیر کوتاه مدت بر رشد اقتصادی و رابطه منفی و غیرمستقیم با توسعه انسانی دارد. به نظر می رسد رشد اقتصادی کانالی است که از گسترش توسعه انسانی حمایت می کند ، که نشان دهنده تأثیرات معنادار و مثبت کوتاه مدت و بلند مدت است. سرمایه انسانی الگوی U شکل را در رابطه با رشد اقتصادی و توسعه انسانی نشان می دهد. پیامدهای این تحقیق دو فرضیه قابل بررسی و دو گزینه سیاستی است که تأثیر بالقوه تخصصی سازی گردشگری را بر درآمد خصوصی و عمومی نشان می دهد ، که کانال های توسعه ای مربوطه در اقتصادهای در حال گذار هستند.

واژه های کلیدی: تخصصی سازی گردشگری ، توسعه انسانی ، رشد اقتصادی ، اقتصاد در حال گذار ، لهستان ، تابع تولید ترانس لاگ

۱.مقدمه

۹ نوامبر ۲۰۱۹ ، سی امین سالگرد سقوط دیوار برلین بود. این دیوار نماد “پرده آهنین” بود – شکاف ایدئولوژیک و اقتصادی بین شرق و غرب – کومونیسم در برابر سرمایه داری ، برنامه ریزی مرکزی در مقابل اقتصاد بازار. این رویداد، آغاز تلاش قدرت های سیاسی و اقتصادی و کشورهای اروپای شرقی برای همگرایی با غرب بود. این روند گذار در میان کشورهای اروپای شرقی ناهموار بود ، در آنجا برخی از همگرایی ها برای مجموعه ای از کشورها سریعتر ، برای برخی دیگر کندتر اتفاق افتاد یا متوقف شد (کمیسیون اروپا ، ۲۰۱۵). فرو رفتن در فعالیت ها و فرآیندهای مبتنی بر بازار و تخصیص مجدد منابع بر اساس مشوق های بازار از بخش های مهم فرآیند گذار هستند (آتوین و روآف ، جوشی و روگولوسکی ، ۲۰۱۴) …

۵.جمع بندی

این مطالعه زیرساخت مفهومی ارتباط بین TS و HD را بررسی می کند. این ارتباط، خود را در دسته بندی چارچوب کار آدام اسمیت نشان می دهد ، که زیربنای رابطه بین اجزای عرضه و تقاضا را در تصدیق انتخاب در مورد تخصیص و تجهیز منابع فراهم می کند. انتخاب ها برای ایجاد و گسترش بازارها برای بزرگتر کردن حق انتخاب مردم در راستای ارزش ها و ویژگی های زندگی آنها است. مورد دوم اصول نظریه HD آمارتیا سن است. این مطالعه ترکیبی از این دو چارچوب نظری برای تعریف TS است. ما TS را به عنوان فرآیند تخصیص منابع و مشارکت در فرصت های ایجاد بازار برای تسهیل رشد انتخاب فردی (HD) تعریف می کنیم. TS و HD خود را در اقتصاد در حال گذار آشکار می کنند – اقتصادی که یک تغییر ساختاری از یک برنامه ریزی متمرکز به یک اقتصاد بازاری دارد. لهستان به عنوان یک اقتصاد در حال گذار ، مطالعه موردی این تحقیق بود…

Abstract

This study examines the relationship between tourism specialization economic growth, and human development in a transition economy. It proffers a conceptual link between tourism specialization and human development through a division of labor framework. Dynamic comparative advantage, Sen’s capability approach, and the translog production function characterize the conceptual relationship. The Limited Information Maximum Likelihood (LIML) estimates this relationship’s nature in the case of Poland. Tourism specialization has a shortterm effect on economic growth and a negative and indirect link to human development. Economic growth seems the channel that supports human development expansion, indicating short- and long-term significant, positive effects. Human capital reveals a U- shape pattern in its relationship with economic growth and human development. The study’s implications are two testable propositions and two policy options suggesting tourism specialization’s potential impact on private and public incomes, which are relevant developmental channels in transition economies.

Keywords: Tourism specialization, Human development, Economic growth, Transition economy, Poland, Translog production function

۱.Introduction

 November 9, 2019, marked the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The wall symbolized the ‘Iron Curtain’ – the ideological and economic split between East and West – communism versus capitalism, central planning versus market economies. It was the beginning of political and economic forces and efforts of Eastern European countries to converge with the West. This transition process was uneven among the eastern European countries, wherein some convergence happened faster for some, slower for others, or stalled (European Commission, 2015). Immersing into market-oriented activities and processes and reallocation of resources based on market incentives are critical ingredients of the transition process (Roaf, Atoyan, Joshi, & Krogulski, 2014)…

۵.Conclusion

This study examines the conceptual underpinning of the connection between TS and HD. The connection reveals itself in Adam Smith’s division of labor, which provides the foundation for the interface between supply and demand components in justifying choices in resource allocation and mobilization. The choices center on creating and extending markets to enlarge people’s choices toward the values that characterize their lives. The latter is the quintessence of the HD theory of Amartya Sen. This study combines these two theoretical frameworks to define TS. We define TS as a process of resource allocation and engagement in market creation opportunities to facilitate the growth of individual choice (HD). TS and HD revealed themselves in a transition economy – an economy making a structural shift from a centrally planned to a market economy. Poland proxied this transition economy and was the case study of this research…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۲ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی ۲۰۲۲ با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد ۲۰۲۲ با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره اقتصادهای نوظهور ۲۰۲۲ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت گردشگری ۲۰۲۲ با ترجمه

مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی ۲۰۲۲ با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رشد اقتصادی با ترجمه