پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 (دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری 2018 - 2017 -2019 ، مقاله ISI حسابداری)

 فروش مقالات(مقاله بیس) ترجمه شده حسابداری و حسابرسی (مقالات ترجمه شده حسابداری  2018 و 2017 به لیست اضافه شد مقالات ترجمه شده حسابداری 2019 به زودی به لیست اضافه خواهند شد) 

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی حسابداری قبل از خرید ترجمه

بر روی عنوان مقاله ی مورد نظر کلیک نمایید

مقالات 2019    مقالات  2018    مقالات 2017     مقالات 2016     مقالات 2015    مقالات 2014     مقالات 2013     سایر مقالات   

مقالات انگلیسی حسابداری 2019 ( مقاله بیس حسابداری 2019)

h377- مقاله انگلیسی حسابداری 2019 : ساختار سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا  (بدون ترجمه)

 

مقالات ترجمه شده حسابداری 2018 (مقاله بیس حسابداری 2018)

H374- مقاله ترجمه شده 2018 : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها 

H375- مقاله ترجمه شده 2018 : درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی

H367- مقاله ترجمه شده 2018 : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

M769- مقاله ترجمه شده 2018 : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی 

H265- مقاله ترجمه شده 2018 : رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران

H262-مقاله ترجمه شده 2018 : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

H261- مقاله ترجمه شده 2018 : بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم

H260- مقاله انگلیسی 2018 : یارانه های دولتی موازنه اقتصادی چین ، هزینه بدهی و عملکرد شرکت (بدون ترجمه)

H259- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات

H277- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری

h376- مقاله انگلیسی 2018 : افزایش نقدینگی بانک و رکود اقتصادی (بدون ترجمه)

H355- مقاله ترجمه شده 2018 : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

H364- مقاله ترجمه شده 2018 : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

H361- مقاله انگلیسی 2018 : پاداش تشویقی ،اختیارات حسابداری و سرمایه بانک (بدون ترجمه)

H360- مقاله انگلیسی 2018 : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت (بدون ترجمه)

H359- مقاله انگلیسی 2018 : یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی (بدون ترجمه)

H358- مقاله انگلیسی 2018 : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی (بدون ترجمه)

H356- مقاله ترجمه شده 2018 : آیا سرمایه گذاران بین المللی موجب سرریز (تخريب) بازار سهام می شوند؟

H352- مقاله ترجمه شده 2018 : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

H350- مقاله ترجمه شده 2018 : کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد

H349- مقاله ترجمه شده 2018 : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام

H347- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی

H346- مقاله ترجمه شده 2018 : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

H345- مقاله ترجمه شده 2018 : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

H344- مقاله ترجمه شده 2018 : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

H342- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان

H340- مقاله ترجمه شده 2018: مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

H339- مقاله انگلیسی 2018 : حسابداری برای کمک های مالی دولتی: تدوین استاندارد و انتخاب روش حسابداری (بدون ترجمه)

H338- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری

H337- مقاله انگلیسی 2018 : روش های تجزیه و تحلیل در حسابرسی خارجی (بدون ترجمه)

H336- مقاله ترجمه شده 2018 : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

H335- مقاله ترجمه شده 2018 : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از 12 کشور آفریقایی

H334- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیرات مالکیت ساختاری و تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام

H333- مقاله ترجمه شده 2018 : نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی

H332- مقاله انگلیسی 2018 : بازارهای مالی آفریقا در میان بحران مالی جهانی (بدون ترجمه)

H330- مقاله ترجمه شده 2018 : سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

H329- مقاله ترجمه شده 2018 :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

H328- مقاله ترجمه شده 2018 : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی

H327- مقاله ترجمه شده 2018 : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

H326- مقاله ترجمه شده 2018 : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

H325- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیرات بازار سرمایه بر پذیرش اجباری IFRS 8

H324- مقاله ترجمه شده 2018: حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

H317- مقاله انگلیسی 2018 : مالیات، غیر رسمی و تغییر درآمد: شواهدی از اصلاح مالیات در پاکستان (بدون ترجمه)

H315- مقاله انگلیسی 2018 : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست (بدون ترجمه)

H310- مقاله ترجمه شده 2018 : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

H309- مقاله ترجمه شده 2018 : ارزش حسابرسی بخش عمومی: ادبیات و تاریخچه

H308- مقاله ترجمه شده 2018 : ساختار بدهی شرکت و بهبود اقتصادی

H307- مقاله ترجمه شده 2018 : فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی

H306- مقاله ترجمه شده 2018 : استقلال کمیته های حسابرسی و محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود

H305- مقاله ترجمه شده 2018 : تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

H280- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

H279- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

H278- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور در هزینه رفاهی مقررات

H369- مقاله ترجمه شده 2018 : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق

H373- مقاله انگلیسی 2018 : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای بدیهی از طریق حسابداری تعهدی (بدون ترجمه)

H372-مقاله انگلیسی 2018 : هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی (بدون ترجمه)

H371- مقاله انگلیسی 2018 : مدیران ارشد مالی و مدیریت درآمد پیرامون عرضه اولیه سهام (بدون ترجمه)

 

مقالات انگلیسی حسابداری 2017

H363- مقاله ترجمه شده 2017 : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

H362- مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های توليدی عرضه شده در بورس

H354- مقاله ترجمه شده 2017 : کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام

H353- مقاله ترجمه شده 2017 : چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

H351- مقاله انگلیسی 2017 : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بدون ترجمه)

H348- مقاله ترجمه شده 2017 : تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

H343- مقاله ترجمه شده 2017 : قانون ضد انحصار و محافظه کاری حسابداری

H341- مقاله انگلیسی 2017 : روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت (بدون ترجمه)

H331- مقاله ترجمه شده 2017 : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی

H323- مقاله ترجمه شده 2017: انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی

H322- مقاله ترجمه شده 2017 : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

H366- مقاله انگلیسی 2017 : حسابداری تعهدی در بخش های دولتی

H365- مقاله انگلیسی 2017 : دیدگاه نظریه ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری

H321- مقاله ترجمه شده 2017 : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

H320- مقاله ترجمه شده 2017 : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

H319- مقاله ترجمه شده 2017 : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان دنیای موزیکال غرب

H316- مقاله ترجمه شده 2017 : چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی

H314- مقاله ترجمه شده 2017 : اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی

H313- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

H312- مقاله ترجمه شده 2017 : سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام: شواهد مبنی بر تاثیر قیمت تجاری

H311- مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

H302- مقاله ترجمه شده 2017 : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک

H286- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری

H285- مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس

H284- مقاله ترجمه شده 2017 : تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط

H283- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

H268- مقاله انگلیسی 2017 : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف

H267- مقاله ترجمه شده 2017 : نوسانات نرخ ارز و غیر طبیعی بودن بازده سهام

H266- مقاله ترجمه شده 2017 : ادراک حسابرسان از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه

H264- مقاله ترجمه شده 2017 : براوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری: مزایای یک دوره حسابداری دولتی و غیر انتفاعی

H263- مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

h247-مقاله ترجمه شده 2017 : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

H246-مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت درآمد با استفاده از تغییر طبقه بندی

H245- مقاله ترجمه شده 2017 :تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت ها

H244-مقاله ترجمه شده 2017 : انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

H243-مقاله انگلیسی 2017 : شواهد تطبیقی در مورد ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری مبتنی بر IFRS در آلمان و انگلستان

H242- مقاله انگلیسی 2017: مسائل معاصر در بانکداری

H241- مقاله ترجمه شده 2017 :تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

H239- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

H238- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر

H237- مقاله ترجمه شده 2017 : افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس

H236- مقاله ترجمه شده 2017 :حسابرسان مستقل" ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی

H235- مقاله ترجمه شده 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی

H234- مقاله ترجمه شده 2017 : تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت تغییرات محیطی

H233- مقاله انگلیسی 2017 : استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی

H232- مقاله ترجمه شده 2017 : کاربرد داده کاوی در حسابداری

 

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016

H368- مقاله ترجمه شده 2016 : تمایلات جنسی و حسابداری: یک دیدگاه نظریه فراهنجاری

H357- مقاله ترجمه شده 2016 : یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

H301- مقاله ترجمه شده 2016 : بررسی مجدد تأثیر ساختار مالکیت بر گزارش‏گری مالی

H300- مقاله ترجمه شده 2016 : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام

H254- مقاله ترجمه شده 2016:مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزش حسابداری

H253-مقاله ترجمه شده 2016:تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

H252- مقاله ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

H251-مقاله ترجمه شده 2016 : مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

H250- مقاله ترجمه شده 2016: سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

H249-مقاله ترجمه شده 2016 : بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

H248-مقاله ترجمه شده 2016: استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟

H240- مقاله ترجمه شده 2016: تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

H231- مقاله ترجمه شده 2016 : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان

H230- مقاله ترجمه شده 2016 : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی

H229- مقاله ترجمه شده 2016 : مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام

H228- مقاله ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

H227- مقاله ترجمه شده 2016 : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده

H221- مقاله ترجمه شده 2016 : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

H220- مقاله ترجمه شده 2016: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات

H219- مقاله ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

 

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015

H299- مقاله ترجمه شده 2015 : انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

H298- مقاله ترجمه شده 2015 : استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

H297- مقاله ترجمه شده 2015 : استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

H296- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

H295- مقاله ترجمه شده 2015 : اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل یادگیری چهره به چهره در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H292- مقاله ترجمه شده 2015: تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

H291- مقاله ترجمه شده 2015 : حسابداری کیفیت داده‌ها در سیستم های سازمانی

H290- مقاله ترجمه شده 2015 : از مشروعیت تا حسابداری و حسابرسی برای شهروندی

H288- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیرات حسابداری ادغام شرکت ها بر اساس ارزش منصفانه

H282- مقاله ترجمه شده 2015 : دیدگاه های متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

H258-مقاله ترجمه شده 2015: درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانون

H257- مقاله ترجمه شده 2015 : حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

H256- مقاله ترجمه شده 2015 : تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

H255- مقاله ترجمه شده 2015: افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی

H226- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی

H225- مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی

H224- مقاله ترجمه شده 2015: در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

H223- مقاله ترجمه شده 2015 : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار

H222- مقاله ترجمه شده 2015 : حسابداری ارزش منصفانه دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی

H218- مقاله ترجمه شده 2015 : آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟

H217- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر شتاب، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها

H216- مقاله ترجمه شده 2015 : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی

H215- مقاله ترجمه شده 2015 : نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل

H214- مقاله ترجمه شده 2015 : جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

H213- مقاله ترجمه شده 2015 : ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی

H212- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه

H210- مقاله ترجمه شده 2015 : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

H209- مقاله ترجمه شده 2015 : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

H208- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران

H207- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی

H206- مقاله ترجمه شده 2015 : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی

H205- مقاله ترجمه شده 2015 : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی یک چشم انداز جدید

H204- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری

H202-مقاله ترجمه شده 2015 : تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت

H201-مقاله ترجمه شده 2015 : مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی

H200- مقاله ترجمه شده 2015 : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

H199- مقاله ترجمه شده 2015 :جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی

H198- مقاله ترجمه شده 2015 : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی

H197- مقاله ترجمه شده 2015 : جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای: عدم حضور زنان در نقوش ارشدِ شرکت‌های حسابداریِ

H195- مقاله ترجمه شده2015 : چرخه‌ی عمر شرکت و هزینه‌ی حقوق صاحبان سرمایه

H194- مقاله ترجمه شده 2015 : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی

H187- مقاله ترجمه شده 2015 : برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی

H185- مقاله ترجمه شده 2015 : مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

H184- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

H183- مقاله ترجمه شده 2015 : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

H182- مقاله ترجمه شده 2015 : دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری

H181- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

H180- مقاله ترجمه شده 2015 : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

H179- مقاله ترجمه شده 2015 : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

H178- مقاله ترجمه شده 2015 : بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

H177- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

H175- مقاله ترجمه شده 2015: تأثیر فنآوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی

H173- مقاله ترجمه شده 2015: روش‌های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت‌های تولیدی

H172- مقاله ترجمه شده 2015: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

H171- مقاله ترجمه شده 2015: حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی

H170- مقاله ترجمه شده 2015: گزارش مالی اینترنتی در مالزی: ادراکات فراهم کنندگان و کاربران

H169- مقاله ترجمه شده 2015: اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

 

مقالات ترجمه شده حسابداری 2014

H289- مقاله ترجمه شده 2014 : مشروعیت سازمانی ، تعارض، و ظاهر سازی : چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

H211- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها

H203- مقاله ترجمه شده 2014 : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد

H193- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی

H191- مقاله ترجمه شده 2014: مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

H189- مقاله ترجمه شده 2014 : قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه

H186- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

H176- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه

H174- مقاله ترجمه شده 2014: اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

H165- مقاله ترجمه شده 2014: حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت: آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است

H164- مقاله انگلیسی 2014: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

H160- مقاله ترجمه شده 2014: حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین (حسابداری دولتی)

H156- مقاله ترجمه شده 2014: گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری

H155- مقاله ترجمه شده 2014: بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

H154- مقاله ترجمه شده 2014: توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

H153- مقاله ترجمه شده 2014: محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی

H150- مقاله ترجمه شده 2014: مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H149- مقاله ترجمه شده 2014: شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

H148- مقاله ترجمه شده 2014: مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

H145- مقاله ترجمه شده 2014: تحلیل تاثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی

H143-مقاله ترجمه شده 2014: عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

H103- مقاله ترجمه شده 2014: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی

H100- مقاله ترجمه شده 2014: مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

H99- مقاله ترجمه شده 2014: تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

H98- مقاله ترجمه شده 2014: پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

H97- مقاله ترجمه شده 2014: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی

H96- مقاله ترجمه شده 2014: بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی

H95- مقاله ترجمه شده 2014: تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

H94- مقاله ترجمه شده 2014: مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های عرضه شده در بازار بورس بخارست

H93- مقاله ترجمه شده 2014: آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد

H92- مقاله ترجمه شده 2014: رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

H91- مقاله ترجمه شده 2014: روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد

H85- مقاله ترجمه شده 2014: حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی

H84- مقاله ترجمه شده 2014: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری

H83- مقاله ترجمه شده 2014: نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری

H81- مقاله ترجمه شده 2014: تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

H80- مقاله ترجمه شده 2014: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی

H78- مقاله ترجمه شده 2014: آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

H77- مقاله ترجمه شده 2014: تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند

H76- مقاله ترجمه شده 2014: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی

H73- مقاله ترجمه شده 2014: فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی

H71- مقاله ترجمه شده 2014: دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

H70- مقاله ترجمه شده 2014: روند کنونی در حسابرسی داخلی

H69- مقاله ترجمه شده 2014: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی

H68- مقاله ترجمه شده 2014: موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

H67- مقاله ترجمه شده 2014: نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها)

H66- مقاله ترجمه شده 2014: مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME

H65- مقاله ترجمه شده 2014: نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

H64- مقاله ترجمه شده 2014: بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

H63- مقاله ترجمه شده 2014: تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی

H62- مقاله ترجمه شده 2014: بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

H58- مقاله ترجمه شده 2014: نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری

H273-مقاله ترجمه شده 2014 :سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی

H272- مقاله ترجمه شده 2014: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA

H271- مقاله ترجمه شده 2014: تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار

H270-مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

H269- مقاله ترجمه شده 2014 : تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه: دلایل درآمد حسابداری

H276- مقاله ترجمه شده 2014 : مدرن سازي استانداردهای حسابداری دولتی يونان

 

مقالات  انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2013

H293- مقاله ترجمه شده 2013 : آموزش کنترل های داخلی به دانشجویان حسابرسی از دیدگاه حسابرسی داخلی

H196- مقاله ترجمه شده 2013 : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

H192- مقاله ترجمه شده 2013 : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن

H190- مقاله ترجمه شده 2013: چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی

H188- مقاله ترجمه شده 2013 : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

H166- مقاله ترجمه شده 2013: چشم‌اندازهای حیاتی روی حسابداری آموزشکده‌ی حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن

H163- مقاله ترجمه شده 2013: تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

H162 - مقاله ترجمه شده 2013: آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟ مدارک و شواهد موارد تعهدات‌اختیاری قبل از سرمایه‌گذاری

H161- مقاله ترجمه شده 2013: پیش‌بینی بلند مدت رشد درآمد از منابع اطلاعاتی چندگانه

H159- مقاله ترجمه شده 2013: تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO

H152- مقاله ترجمه شده 2013: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H151- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

H146- مقاله ترجمه شده 2013: خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

H142-مقاله ترجمه شده 2013: گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده‌ی بهینه از منابع زیست محیطی

h87- مقاله ترجمه شده 2013: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

H135- مقاله ترجمه شده 2013: دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

H123- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله ی آن

H122- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته

H121- مقاله ترجمه شده 2013: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

H116- مقاله ترجمه شده 2013: بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک 405) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟

H115- مقاله ترجمه شده 2013: یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی

H108- مقاله ترجمه شده 2013: تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری

H107- مقاله ترجمه شده 2013: کشف کردن”Bay(دهنه)”در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

H106- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش

H105 -مقاله ترجمه شده 2013: برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

H104- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف(تئوری حسابداری)

H101- مقاله ترجمه شده 2013: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی

H90- مقاله ترجمه شده 2013: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان

H86- مقاله ترجمه شده 2013: حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟

H82- مقاله ترجمه شده 2013: تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

H74- مقاله ترجمه شده 2013: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

H60- مقاله ترجمه شده 2013: سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری

H59- مقاله ترجمه شده 2013: پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان

H57- مقاله ترجمه شده 2013: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

H55- مقاله ترجمه شده 2013: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

H54- مقاله ترجمه شده 2013: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

H281- مقاله ترجمه شده 2013 : حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

H274- مقاله ترجمه شده 2013 : ارزیابی مقایسه ای مدل صرف ريسك قابل پيش‌بيني ، مدل جریان های نقدی تخفيفي و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌اي برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام عادي

 مقالات  حسابداری ترجمه شده 2012 به پایین

H287- مقاله ترجمه شده 2012 : بي ميلي كشوري توسعه يافته براي انتخاب استانداردهاي حسابداري بخش عمومي بين المللي IFAC.

H168- مقاله ترجمه شده 2012: چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد

H158- مقاله ترجمه شده 2012: بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

H147- مقاله ترجمه شده 2012: بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود حسابرسی و بازخورد

H144- مقاله ترجمه شده 2012: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

H130-مقاله ترجمه شده 2012: مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

H120- مقاله ترجمه شده 2012: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

H119- مقاله ترجمه شده 2012: رابطه میان حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات

H117- مقاله ترجمه شده 2012: به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث ۲۳۰)

H79- مقاله ترجمه شده 2012: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی

H75- مقاله ترجمه شده 2012: آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

H61- مقاله ترجمه شده 2012: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

H56-مقاله ترجمه شده 2012: اصلاح استانداردهای حسابداری

H26- مقاله ترجمه شده 2012: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

H318- مقاله ترجمه شده 2012 :تاثیر پیشنهادات هیأت استانداردهای حسابداری دولتی بر روی ارائه گزارش های بازنشستگی محلی و ایالتی

H303- مقاله ترجمه شده 2012 : حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

H20- مقاله ترجمه شده 2012: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

H113- مقاله ترجمه شده 2012: قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

H294- مقاله ترجمه شده 2011 : فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

H157- مقاله ترجمه شده 2011: پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری

H141- مقاله ترجمه شده 2011: شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا

H138- مقاله ترجمه شده 2011: رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

H125- مقاله ترجمه شده 2011: سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی

H28- مقاله ترجمه شده 2011: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

H15 -مقاله ترجمه شده 2011: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

H8- مقاله ترجمه شده 2011: آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

H7- مقاله ترجمه شده 2011: رضايت مشتري با استفاده از حامل هاي هزينه

H4-مقاله ترجمه شده 2011 : توسعه روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه وچين

H140- مقاله ترجمه شده نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه

H128- مقاله ترجمه شده 2010: تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

H126- مقاله ترجمه شده 2010: چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی

H114- مقاله ترجمه شده 2010 : مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده

H109- مقاله ترجمه شده 2010: اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها

H102- مقاله ترجمه شده 2010: روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری “مبتنی بر مفهوم ”

H88- مقاله ترجمه شده 2010: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی

H27- مقاله ترجمه شده 2010: تحقیقات کیفی در حسابداری ومديريت حسابداری در رسانه ها

H23- مقاله ترجمه شده 2010: اثر اندازه گيري کنترل سرمايه بر بازار سهام مالزي

H21- مقاله ترجمه شده 2010: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی

H18- مقاله ترجمه شده 2010: اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی

H17- مقاله ترجمه شده 2010: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

H14- مقاله ترجمه شده 2010: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی

H10- مقاله ترجمه شده 2010: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

H134- مقاله ترجمه شده 2009: استانداردهای جهانی حسابداری

H132- مقاله ترجمه شده 2009: نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله

H129- مقاله ترجمه شده 2009: اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها

H112- مقاله ترجمه شده 2009: بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه

H111- مقاله ترجمه شده 2009 :بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی

H24- مقاله ترجمه شده 2009 : آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

H11- مقاله انگلیسی 2009 : آیا اطلاعات خصوصی ریسک نرخ دار تلقی می شود؟

H131- مقاله ترجمه شده 2008: ۱۰ قانون حسابرسی

H89- مقاله ترجمه شده 2008: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

H72- مقاله ترجمه شده 2008: محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود در کشور دانمارک

H118- مقاله ترجمه شده 2008: تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)

H136- مقاله ترجمه شده 2007: ریسک سازمانی در سازمان های حسابرسی بزرگ

H3- مقاله ترجمه شده 2007 : هزینه یابی بر مبناي فعالیت و سودآوري مشتري

H53- مقاله ترجمه شده 2006: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

H33- مقاله ترجمه شده 2006: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

H25- مقاله ترجمه شده 2006: برون سپاري؛ مزايا و ريسک ها

H13- مقاله ترجمه شده 2006: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

H12- مقاله ترجمه شده 2006: بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان

H275- مقاله ترجمه شده 2006: مدیریت سود با جابجایی طبقه بندی : بررسی سود اصلی و اقلام ویژه

H139- مقاله ترجمه شده 2005: آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

H110- مقاله ترجمه شده 2005: آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

H22- مقاله ترجمه شده 2005: آزادسازی قوانین، تغییر تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

H5- مقاله ترجمه شده 2005 : تحقيق حسابداري و منفعت عمومي

h2- مقاله ترجمه شده 2005 : تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود )

H127-مقاله ترجمه شده 2004: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

H9- مقاله ترجمه شده 2004: سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

H137- مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

H32- مقاله ترجمه شده 2003: ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام

H30- مقاله ترجمه شده 2003: حقايق در مورد گسب

H19- مقاله ترجمه شده 2003: ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

H6- مقاله ترجمه شده 2003 : شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

h1- مقاله ترجمه شده 2002 : مفهوم و مربوط بودن سود

H31- مقاله ترجمه شده 2001: مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائي هاي اعتباري

H29- مقاله ترجمه شده 2001: گزارش و افشاء كنندگان گزارش

H133- مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت

H124- مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

H35- مقاله ترجمه شده تئوری های هنجاری حسابداری

H34- مقاله ترجمه شده ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

H304- مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد هیبریدی (ترکیبی) الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

H16- مقاله ترجمه شده فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

H370- مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری

 

مقاله ترجمه شده  حسابداری و حسابرسی و مقاله لاتین مدیریت مالی با  ترجمه سلیس و روان همراه با دانلود رایگان مقاله isi حسابداری لاتین و مقاله حسابداری انگلیسی مقاله حسابداری isi با ترجمه

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

لیست موضوعی مقالات

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری منابع انسانی

بورس

بازار سهام

بودجه و بودجه بندی

بازارهای مالی

ارزش شرکت

ارزش سهام

حسابداری دولتی

بازده سهام

بازده سرمایه

حسابداری تعهدی

اقلام تعهدی

اندازه شرکت

حسابداری اجتماعی

حاکمیت شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکت

حسابداری ارزش منصفانه

محافظه کاری حسابداری

سیاست های پولی

سیاست های مالی

چرخه عمر

چرخه عمر سازمانی

چرخه عمر محصول

چرخه عمر فناوری

نرخ ارز

کیفیت حسابرسی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بحران مالی

بحران اقتصادی

عدم قطعیت

عدم اطمینان در حسابداری

تحقیقات حسابداری

مالیات

شفافیت اطلاعات

اصل افشا اطلاعات

سرمایه

سرمایه گذاری

حسابداری محیط زیست

حسابداری سبز

بانکداری

بانکداری اسلامی

استانداردهای حسابداری

آموزش حسابداری

گزارشگری مالی بین المللی IFRS

سیستم های اطلاعات حسابداری

مدیریت درآمد

مدیریت سود

مدیریت هزینه

قیمت گذاری

عدم تقارن اطلاعاتی

مدیریت تقاضا

نظریه ساختاری

تئوری ساختارگرایی

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com