پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 (دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری 2018 - 2017 -2019 ، مقاله ISI حسابداری)

 فروش مقالات(مقاله بیس) ترجمه شده حسابداری و حسابرسی (مقالات ترجمه شده حسابداری  2018 و 2017 به لیست اضافه شد مقالات ترجمه شده حسابداری 2019 به زودی به لیست اضافه خواهند شد) 

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی حسابداری قبل از خرید ترجمه

 مقالات جدید به ابتدای لیست اضافه می شود

مقالات ترجمه شده حسابداری 2018    مقالات 2017 با ترجمه        مقالات 2016 با ترجمه

مقالات 2015 با ترجمه   مقالات 2014 با ترجمه    مقالات 2013 با ترجمه    سایر مقالات  ترجمه شده

مقالات ترجمه شده حسابداری 2018 (مقاله بیس حسابداری 2018)

H278- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور در هزینه رفاهی مقررات

          (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H344- مقاله ترجمه شده  2018 : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

         (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H326- مقاله انگلیسی 2018 : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

        (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H279- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

        (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H310- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

       (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H346- مقاله ترجمه شده 2018 : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

      (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H340- مقاله ترجمه شده 2018 : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

     (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H369- مقاله ترجمه شده 2018 : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق

     (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H329- مقاله انگلیسی 2018 :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

     (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H367- مقاله ترجمه شده 2018 : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

    (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H327- مقاله انگلیسی 2018 : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

    (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H364- مقاله ترجمه شده 2018 : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

    (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H350- مقاله ترجمه شده 2018 : کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد

    (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H349- مقاله ترجمه شده 2018 : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام

   (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H356- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : آیا سرمایه گذاران بین المللی موجب سرریز (تخريب) بازار سهام می شوند؟

   (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H355- مقاله ترجمه شده 2018 : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H265- مقاله ترجمه شده 2018 : رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H347- مقاله ترجمه شده 2018 : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H328- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H352- مقاله ترجمه شده 2018 : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 H325- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : تاثیرات بازار سرمایه بر پذیرش اجباری IFRS 8

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H338- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H330- مقاله انگلیسی 2018 : سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H345- مقاله ترجمه شده 2018 : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H324- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018: حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H342- مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان

   (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H336- مقاله ترجمه شده 2018 : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

   (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H280- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

   (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H335- مقاله ترجمه شده 2018 : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از 12 کشور آفریقایی

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H334- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : تاثیرات مالکیت ساختاری و تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H333- مقاله ترجمه شده 2018 : نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H305- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : تخصصی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H306- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : استقلال کمیته های حسابرسی و محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H277- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H308- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 : ساختار بدهی شرکت و بهبود اقتصادی

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H307- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

M700-مقاله ترجمه شده 2018 : بررسي تأثير ويژگي هاي شركت بر ساختار سرمايه ی شركت های کوچک و متوسط

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 M675- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژي ساختار شبکه بر اساس شاخص هاي مالی 

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H309- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : ارزش حسابرسی بخش عمومی: ادبیات و تاریخچه

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H262-مقاله ترجمه شده حسابداری و اقتصاد 2018 : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H261- مقاله ترجمه شده حسابداری 2018 : بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H259- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات 

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

مقالات انگلیسی حسابداری 2018 بدون ترجمه (برای مشاهده جزییات روی عنوان مقاله کلیک نمایید)

M769- مقاله انگلیسی 2018 : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

H358- مقاله انگلیسی 2018 : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی

H359- مقاله انگلیسی 2018 : یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

H360- مقاله انگلیسی 2018 : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

H361- مقاله انگلیسی 2018 : پاداش تشویقی ،اختیارات حسابداری و سرمایه بانک

H339- مقاله انگلیسی 2018 : حسابداری برای کمک های مالی دولتی: تدوین استاندارد و انتخاب روش حسابداری

H337- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : روش های تجزیه و تحلیل در حسابرسی خارجی

H332- مقاله انگلیسی 2018 : بازارهای مالی آفریقا در میان بحران مالی جهانی

H317- مقاله انگلیسی 2018 : مالیات، غیر رسمی و تغییر درآمد: شواهدی از اصلاح مالیات در پاکستان

H315- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست 

H260- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : یارانه های دولتی موازنه اقتصادی چین ، هزینه بدهی و عملکرد شرکت

 

مقالات انگلیسی حسابداری 2017 با ترجمه (مقاله بیس حسابداری 2017)

H354- مقاله ترجمه شده 2017 : کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H362- مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های توليدی عرضه شده در بورس

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه )

 

H363- مقاله ترجمه شده 2017 : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه )

 

H353- مقاله انگلیسی 2017 : چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه )

 

H348- مقاله ترجمه شده 2017 : تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه )

 

H343- مقاله ترجمه شده 2017 : قانون ضد انحصار و محافظه کاری حسابداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H331- مقاله ترجمه شده حسابداری 2017 : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H323- مقاله ترجمه شده 2017: انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H232- مقاله ترجمه شده 2017 : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H319- مقاله ترجمه شده 2017 : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان دنیای موزیکال غرب

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H320- مقاله ترجمه شده 2017 : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H321- مقاله ترجمه شده 2017 : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

M712- مقاله ترجمه شده 2017: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H316- مقاله ترجمه شده 2017 : چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی (27000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H313- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها(25000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H314- مقاله ترجمه شده 2017 : اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی (18000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H311- مقاله ترجمه شده 2017 : تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی(16000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H312- مقاله ترجمه شده 2017 : سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام: شواهد مبنی بر تاثیر قیمت تجاری(22000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

h247-مقاله ترجمه شده حسابداری 2017 : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی (31000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H302- مقاله ترجمه شده 2017 : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک(32000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H283- مقاله انگلیسی 2017 : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش (22000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H284- مقاله ترجمه شده 2017 : تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط (28000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H285- مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس (30000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H286- مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری (28000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H244-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات (32000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

  

H267- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : نوسانات نرخ ارز و غیر طبیعی بودن بازده سهام (28000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H245- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت ها(30000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H266- مقاله ترجمه شده 2017 : ادراک حسابرسان از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه (27000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H239- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده2017 : حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت (30000تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H246-مقاله انگلیسی ترجمه شده 2017 : مدیریت درآمد با استفاده از تغییر طبقه بندی: مدارک از انگلستان(28000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H238- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر (30000تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H236- دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری ترجمه شده 2017 : حسابرسان مستقل" ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی (30000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H264- دانلود مقاله ترجمه شده 2017 : براوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری: مزایای یک دوره حسابداری دولتی و غیر انتفاعی (23000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 M637- مقاله ترجمه شده 2017 : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته (10000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H263- مقاله ترجمه شده 2017 : تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت(23000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H237- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2017 : افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس(30000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 H235- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی (30000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H234- دانلود مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده 2017 : تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت تغییرات محیطی  (28000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

  H232- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : کاربرد داده کاوی در حسابداری : مرور ادبی و چارچوب سازماندهی (24000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H241-دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2017 : تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی(22000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

مقالات انگلیسی حسابداری 2017 بدون ترجمه

H365- مقاله انگلیسی 2017 : دیدگاه نظریه ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H366- مقاله انگلیسی 2017 : حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H351- مقاله انگلیسی 2017 : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H341- مقاله انگلیسی 2017 : روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت Infosys TECHNOLOGIES LTD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

 H268- مقاله انگلیسی 2017 : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H233- دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : استراتژی کسب و کار و مدیریت حسابداری در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی 

  (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

H243-مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : شواهد تطبیقی در مورد ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری مبتنی بر IFRS در آلمان و انگلستان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

 H242- دانلود مقاله انگلیسی 2017: مسائل معاصر در بانکداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + چکیده فارسی)

 

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016

H357- مقاله ترجمه شده 2016 : یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H368- مقاله ترجمه شده 2016 : تمایلات جنسی و حسابداری: یک دیدگاه نظریه فراهنجاری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H300- مقاله ترجمه شده 2016 : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H301- مقاله ترجمه شده 2016 : بررسی مجدد تأثیر ساختار مالکیت بر گزارش‏دهی مالی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H254- مقاله حسابداری با ترجمه 2016:مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزش حسابداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H253-دانلود مقاله انگلیسی حسابداری 2016:تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H252- مقاله انگلیسی حسابداری 2016 : مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H251-مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016 : مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H250- مقاله انگلیسی حسابداری 2016: سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H249-مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H248-مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016: استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 H240- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016: تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید(10000 تومان)

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H221- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 17000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H220- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات 19000تومان

 (دانلود رایگان مقاله  انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H219- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H231- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند 15000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H230- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی  19000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H229- مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده 2016 : مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H228- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2016 : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها  23000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H227- مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2016 : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده 18500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015

H298- مقاله ترجمه شده 2015 : استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H299- مقاله ترجمه شده 2015 : انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H295- مقاله ترجمه شده 2015 : اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل یادگیری چهره به چهره در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H296- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H297- مقاله ترجمه شده 2015 : استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H292- مقاله ترجمه شده 2015: تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H291- مقاله ترجمه شده 2015 : حسابداری کیفیت داده‌ها در سیستم های سازمانی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H290- مقاله ترجمه شده 2015 : از مشروعیت تا حسابداری و حسابرسی برای شهروندی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H288- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیرات حسابداری ادغام شرکت ها بر اساس ارزش منصفانه

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H282- مقاله ترجمه شده 2015 : دیدگاههای متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H258-مقاله حسابداری با ترجمه 2015: درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H257- مقاله حسابداری با ترجمه 2015 : حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H256- مقاله لاتین حسابداری 2015:تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H255- مقاله ترجمه شده حسابداری 2015: افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H226- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری 2015 : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H225- مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری 2015 : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی 10000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H224- مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2015: در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام 14000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H223- مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده 2015 : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H222- مقاله انگلیسی حسابداری 2015 ترجمه شده : حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی 23000 تومان

  ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H218- مقاله ترجمه شده 2015 : آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟ 18500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

 H217- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر شتاب، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها 18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H216- مقاله isi ترجمه شده : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا 22000 تومان

  ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H215- مقاله ترجمه شده 2015 : نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل: چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهور 20000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H214- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه 21000تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H213- مقاله ترجمه شده 2015 : ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H212- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H210- مقاله لاتین ترجمه شده 2015 : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H209- مقاله لاتین ترجمه شده 2015 : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟ 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H208- مقاله ترجمه شده 2015: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران 21000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H207- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی 20000تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H206- مقاله ترجمه شده 2015 : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی 21000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H205- مقاله ترجمه شده 2015 : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید 19500 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H204- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H202-مقاله ترجمه شده 2015 : تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت: 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H201-دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی 20000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H200- مقاله ترجمه شده 2015 : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H199- مقاله ترجمه شده 2015 : جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H198- مقاله isi ترجمه شده 2015 : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H197- مقاله ترجمه شده حسابداری 2015 : جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای: با توضیح عدم حضور زنان در نقوش ارشدِ شرکت‌های حسابداریِ منطقه‌ای در استرالیا 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H195- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : چرخه‌ی عمر شرکت و هزینه‌ی حقوق صاحبان سرمایه 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H194- دانلود مقاله ترجمه شده 2015 : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H187- مقاله ترجمه شده 2015 : برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H185- مقاله ترجمه شده 2015 : مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H184- مقاله ترجمه شده 2015 : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H183- مقاله isi ترجمه شده 2015 : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و 195000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H182- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2015 : دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری 185000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H181- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H180- مقاله ترجمه شده 2015 : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H179- مقاله جدید ترجمه شده 2015 : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری 19500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H178- مقاله ترجمه شده 2015 : بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H177- مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H169- مقاله ترجمه شده  اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه (2015) 20500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management in the Pre- and Post- Nigerian Corporate Governance Code 2011

 

H170- مقاله ترجمه شده  گزارش مالی اینترنتی در مالزی: ادراکات فراهم کنندگان و کاربران (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Internet Financial Reporting in Malaysia: Preparers’ and Users’ Perceptions

 

H171- مقاله ترجمه شده حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی طولی (2015)  21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accounting and the fight against corruption in Italian government procurement:A longitudinal critical analysis (1992–۲۰۱۴

 

H172- مقاله ترجمه شده استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی: بررسی شرکت‌های توبیخ‌ شده عمومی در کشور مالزی (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Independence and Financial Knowledge on Audit Committee with Non-compliance of Financial Disclosure: A Study of Listed Companies Issued with Public Reprimand in Malaysia

 

H173- مقاله ترجمه شده  روش‌های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط (2015) 21000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms

 

H175- مقاله ترجمه شده تأثیر فن آوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی (2015) 19000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Technological impact on teaching of online managerial accounting

 

مقالات ترجمه شده حسابداری 2014

H289- مقاله ترجمه شده 2014 : مشروعیت سازمانی ، تعارض، و ظاهر سازی : چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H276- مقاله ترجمه شده 2014 : مدرن سازي استانداردهای حسابداری دولتی يونان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H272- مقاله ترجمه شده 2014: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H273-مقاله ترجمه شده 2014 :سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H271- مقاله ترجمه شده 2014: تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

M650- مقاله ترجمه شده 2014 : ملاحظات و اثرات تأمین‌کننده و مشتری در تصمیمات مالی شرکت

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H269- مقاله ترجمه شده 2014 : تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه: دلایل درآمد حسابداری

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H270-مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H211- مقاله ترجمه شده 2014 : رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها 20000 تومان

 (مشاهده متن کامل انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H203- مقاله  isi ترجمه شده 2014 : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد 200000تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H193- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H191- مقاله ترجمه شده 2014: مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H189- مقاله ترجمه شده 2014 : قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H186- مقاله ترجمه شده 2014 : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی 18000 تومان 

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H176- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H73- مقاله ترجمه شده فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Beyond Self-Evident: Recognising the Problematic Political Context of Accrual Accounting Adoption in South Korea

 

H174- مقاله ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری (2014) 20000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation

 

H103- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:Managerial accounting and decision making, in energy industry

 

H143- مقاله ترجمه شده عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه  (2014)  - 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

The current practice of Islamic microfinance institutions’ accounting information system via the implementation of mobile banking

 

H145- مقاله ترجمه شده  تحلیل تاثیر استاندارد حساب داری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی (2014)   17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial

 

H148- مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS و(2014)   18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-Current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS

 

H149- مقاله ترجمه شده  شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ (2014)   18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Environmental management accounting practices and Islamic corporate social responsibility compliance: evidence from ISO14001 companies

 

H150- مقاله ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری (2014) 18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Business process modeling: An accounting information systems perspective

H153- مقاله ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی:  شواهدی از حکم وام دهی اسپانیا (2014) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

 

H154- مقاله ترجمه شده  توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها (2014)  18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting

 

H155- مقاله ترجمه شده  بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Assessing self-selection and endogeneity issues in the relation between activity-based costing and performance

H156- مقاله ترجمه شده گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری (2014) 19000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Annual reporting by an Australian government department: 3 A critical longitudinal study of accounting and organisational 4 change

 

H160- مقاله ترجمه شده حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین (حسابداری دولتی) (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accounting fraud, auditing, and the role of government sanctions in China

 

H164- مقاله ترجمه شده  تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan

 

H165- مقاله ترجمه شده حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت: آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accrual accounting in government: Is fund accounting still relevant

H167- مقاله ترجمه شده گزارش سالانه توسط وزارت دولت استرالیا: یک مطالعه مهم اولی حسابداری و تغییر سازمانی (2014) 18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Annual reporting by an Australian government department:  A critical longitudinal study of accounting and organisational change

 

H58- مقاله ترجمه شده نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری (2014) 18500 تومان  

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Addressing business needs: A creative module for teaching data macros in an accounting information systems course

 

H62- مقاله ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی (2014) 19500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Reportable irregularities and audit quality: Insights from South Africa

 

H63- مقاله ترجمه شده تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Volatility analysis of the Romanian exchange rate

 

H64- مقاله ترجمه شده بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY و (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Money demand instability and real exchange rate persistence in the monetary model of USD–JPY exchange rate

 

H65- مقاله ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis

 

H66- مقاله ترجمه شده مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME و (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Harnessing the benefits of Corporate Governance and Internal Audit: Advice to SME

 

H67مقاله ترجمه شده نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia : A Conceptual Paperx

 

H68- مقاله ترجمه شده موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Institutions and accounting standard transformation Observations from Japan

 

H69- مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

 

H70- مقاله ترجمه شده روند کنونی در حسابرسی داخلی (2014) 14000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Current Trends in Internal Audit

 

H71- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

A management accounting perspective on safety

 

 

H76- مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی (2014) 16000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Impact Analysis Of Indonesian Financial Accounting Standard Based On The IFRS Implementation For Financial Instruments In The Indonesian Commercial Bank

 

H77- مقاله ترجمه شده تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

A research about mobile learning perspectives of university students who have accounting lessons

 

H78- مقاله ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Is the activity based costing system a viable instrument for smalland medium enterprises? The case of Mexico

 

H80- مقاله ترجمه شده درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accounting Earnings And Gross Domestic Product

 

H81- مقاله ترجمه شده تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Audit committee accounting expertise, expectations management, and nonnegative earnings surprises

 

H83- مقاله ترجمه شده نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Structuration theory in accounting research: Applications and applicability

 

H84- مقاله ترجمه شده آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری (2014)  19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Testing the limits of structuration theory in accounting research John Roberts

 

H85- مقاله ترجمه شده حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Improved zrefined plate theory accounting for effect of thickness stretching in functionally graded platesn

 

H91- مقاله ترجمه شده روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد (2014) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant

 

H92- مقاله ترجمه شده رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:Romanian Accounting–Taxation Complementary Relation in the Context of Organization’s Engineering

 

H93- مقاله ترجمه شده آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد (2014) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:Do corporate board compensation characteristics influence the financial performance of listed companies

 

H94- مقاله ترجمه شده  مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست (2014) 19000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Empirical Study on the Informative Value of the Accounting Data Provided by the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange

 

H95- مقاله ترجمه شده تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی (2014) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting

 

H96- مقاله ترجمه شده بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی (2014) 16500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

:Review the knowledge of Indonesian Management Accountant in International Financial Reporting Standard (IFRS) Compare with Malaysian

 

H97- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی (2014) 16000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Managerial accounting and decision making, in energy industry

 

H98- مقاله ترجمه شده پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014) 18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accounting management tools in Romanian European Social Fund implementation

 

H99- مقاله ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

Conflicts of interests in the accounting reporting area of European social fund financed operations in Romania

 

H100- مقاله ترجمه شده مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه (2014) 17000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی +خرید ترجمه)

Accounting modeling – a multiple determination approach

 

مقالات  انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2013

H293- مقاله ترجمه شده 2013 : آموزش کنترل های داخلی به دانشجویان حسابرسی از دیدگاه حسابرسی داخلی

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H281- مقاله ترجمه شده 2013 : حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H274- مقاله ترجمه شده 2013 : ارزیابی مقایسه ای مدل صرف ريسك قابل پيش‌بيني ، مدل جریان های نقدی تخفيفي و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌اي برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام عادي

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H188- مقاله ترجمه شده 2013 : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H190- مقاله ترجمه شده 2013: چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی 18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H192- مقاله ترجمه شده 2013 : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن: شواهدی از کانادا 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H196- مقاله ترجمه شده 2013 : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی 19000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه)

 

H54- تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی  (2013) 12000 تومان 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA

 

H55- مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد (2013)  18000 تومان

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

 

H57- مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی   (2013) 10000 تومان 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Risk management and financial derivatives: An overview

 

H59- مقاله ترجمه شده پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

 

H60- مقاله ترجمه شده سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری(2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Large shareholders and accounting research

 

H121- مقاله ترجمه شده هزینه سرمایه و شفافیت درآمد (2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

cost of capital and earnings transparency

 

h122- مقاله ترجمه شده حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته (2013) 16500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Accounting for the Apple Inc business model: Corporate valuecapture and dysfunctional economic and social consequencesGlen

 

H123- مقاله ترجمه شده حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله ی آن (2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Green accounting and green eyeshades twenty years later

 

H104- مقاله ترجمه شده حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف(تئوری حسابداری) (2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

:Accounting for parametric uncertainty in Markov decision processes

 

H105- مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران (2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

:Estimate Role of Accounting Information Systems in Presentation Managers Required Information

 

H106- مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن ۱۸  (2013) 18500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

:Management accounting and rationalisation in the Army: The caseof Spanish Military Hospitals in the 18th centuryJuan

 

H107- مقاله ترجمه شده کشف کردن”Bay(دهنه)”در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Exploring “Bay” in Search of New Dimensions for Accounting Theory and Standards

 

H108- مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری (2013) 17000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 

H115- مقاله ترجمه شده یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی (2013) 20000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی+(خرید ترجمه)

The case for process mining in auditing: Sources of value added and areas of application

 

H116- مقاله ترجمه شده  :  بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک 405) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟ (2013) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Why Is the FASB Issuing This Accounting Standards Update (Update

H124- مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب (1981) 16500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Discussion of Behavioral Decision Theory: Processes of Judgment and Choice

 

H125- مقاله ترجمه شده سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی (2011) 15500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

designations for insurance and financial profesionals

 

H135- مقاله ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس(2013) 17000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention

 

H142-  مقاله ترجمه شده گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده‌ی بهینه از منابع زیست محیطی (2013)   - 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Value drivers of corporate eco-efficiency: Management accounting information for the efficient use of environmental resources

 

H146- مقاله ترجمه شده  خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری (2013) 17500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency

H151- مقاله ترجمه شده  حسابداری، اخلاق  و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش (2013) 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Accounting, ethics and human existence: Lightly unbearable, heavily kitsch

 

H152- مقاله ترجمه شده  سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده (2013)  18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Accounting Accounting Systems Tradition and Future

 

H159- مقاله ترجمه شده  تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO و (2013) 18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The Impact of Internal Control Quality on CFO Turnover

 

H161- مقاله ترجمه شده  پیش‌بینی بلند مدت رشد درآمد از منابع اطلاعاتی چندگانه (2013)  18000 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Predicting Long-Term Earnings Growth from Multiple Information Sources

 

H162- مقاله ترجمه شده آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری  برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟  مدارک و شواهد موارد تعهدات‌اختیاری قبل از سرمایه‌گذاری (2013) 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment

 

H163- مقاله ترجمه شده  تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی (2013) 18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Actor-Network Theory: A Briefing Note and Possibilities for Social and Environmental Accounting Research

 

H166- مقاله ترجمه شده  چشم‌اندازهای حیاتی روی حسابداری آموزشکده‌ی حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن (2013)  18500 تومان

 (دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Accounting academia and the threat of the paying-off mentality

 

 مقالات  حسابداری ترجمه شده 2012 به پایین

H318- مقاله ترجمه شده 2012 : تاثیر پیشنهادات هیأت استانداردهای حسابداری دولتی بر روی ارائه گزارش های بازنشستگی محلی و ایالتی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

H303- مقاله ترجمه شده 2012 : حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

H304- مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد هیبریدی (ترکیبی) الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

H294- مقاله ترجمه شده 2011 : فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

H287- مقاله ترجمه شده 2012 : بي ميلي كشوري توسعه يافته براي انتخاب استانداردهاي حسابداري بخش عمومي بين المللي IFAC.

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

H275- مقاله ترجمه شده 2006: مدیریت سود با جابجایی طبقه بندی : بررسی سود اصلی و اقلام ویژه

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

M652- مقاله ترجمه شده 2005 : تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 

H56- اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی (2012)  18000 تومان 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The reform of accounting standards and audit pricing

 

H53- بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (2006) 17000 تومان 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

 

H61- مقاله ترجمه شده سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر (2012) 18500 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی+(خرید ترجمه)

Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry

  

H72- مقاله ترجمه شده محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک (2008) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The information content of earnings announcements in Denmark

  

H75- مقاله ترجمه شده آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت (2012) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times

 

H79- مقاله ترجمه شده ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی (2012) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romanias

 

H88- مقاله ترجمه شده تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی (2010) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

:Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study

 

H89- مقاله ترجمه شده تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت (2008) 17000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing

 

H109- مقاله ترجمه شده عنوان:اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها (2010) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

EFFECTS OF IMPOSING A VALUE-ADDED TAX TO REPLACE PAYROLL TAXES OR CORPORATE TAXES

 

H110- مقاله ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟ (2005) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Are ABC and RCA Accounting Systems Compatible with Lean Management

 

H111- مقاله ترجمه شده :بازده وجه نقد،سرمایه گزاریهاودارایی (2009) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Cash, investments and asset returns

 

H112- مقاله ترجمه شده  بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه (2009) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Continuous” budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control

 

H113- مقاله ترجمه شده قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی وارزش شرکت (2012) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Investability, corporate governance and firm value

 

H114- مقاله ترجمه شده مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده (2010) 15000 تومان  پیوست بعد مراجع ترجمه نشده است

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Value-Added Taxes and U.S. Trade Competitiveness

 

H74- مقاله ترجمه شده نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

 

H82- مقاله ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants ’identities

 

H86- مقاله ترجمه شده حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ (2013) 17500 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

:Accounting, innovationandpublic-sectorchange.Translatingreforms into change

 

H87- مقاله ترجمه شده نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The Role of Accounting information within the Management Process of Public Utilities Services

 

H90- مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات (2013) 18000 تومان

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Financing long-term care for frail elderly in FranceThe ghost reform

  

H101- مقاله ترجمه شده سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی (2013) 20000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management

 

H102- مقاله ترجمه شده  روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری  “مبتنی بر مفهوم ” (2010) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’ accounting teaching

 

H117- مقاله ترجمه شده به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث ۲۳۰) (2012) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Statement of Cash Flows (Topic 230)

 

H118- مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه) (2008) 16000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potentialg

 

H119- مقاله ترجمه شده رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات : یک تحقیق اکتشافی (2012) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation

 

H120- مقاله ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری (2012) 19000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Structuration theory in accounting research : Applications and applicability

 

H126- مقاله ترجمه شده چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی (2010) 16500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Conceptual frameworks of accounting from an information perspective

 

H127- مقاله ترجمه شده سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (2004) 15500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130

 

H128- مقاله ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود (2010) 16000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

the influence of foreign operations and their disclosure on earnings quality

 

H129- مقاله ترجمه شده اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند (2009) 16000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Measuring the Financial Position of Municipalities: Numbers Do Not Speak for Themselves

 

H130- مقاله ترجمه شده مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب (2012) 17500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments

 

H131- مقاله ترجمه شده ۱۰ قانون حسابرسی (2008) 15000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

۱۰ auditing

 

H132- مقاله ترجمه شده:نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله (2009) 15000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 A Look Back at 25 Years of High-Quality Standards-Setting

 

H133- مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت 14500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance

 

H134- مقاله ترجمه شده استانداردهای جهانی حسابداری:  واقعیت و رویاها (2009) 15000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Global accounting standards: reality and ambitionss

  

H136- مقاله ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ (2007) 15500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Organizational risk in large audit firms

 

H137- مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه (15000 تومان)

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

ENGINEERING PRODUCTION FUNCTIONS FOR COST ESTIMATION

 

H138- مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا (2011) 16000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

E-Accounting Practices among Small and Medium Enterprises in Ghana

 

H139- مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود (2005) 16000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Use Dividends to Signal or Not: An Examinztion of the UK Dividend Payout Patterns

 

H140- مقاله ترجمه شده نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه (1971) 15000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

The Role of Liquidity in Exchange Valuation-jstor

 

H141- مقاله ترجمه شده شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا (2011)  17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Joint conditionality in testing the beta-return relationship: Evidence based on the UK stock market

 

H144- مقاله ترجمه شده  ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود (2012)   18000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

A new measure of earnings forecast uncertainty

 

H147- مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود حسابرسی  و بازخورد  (2012)  18500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Improving quality of care through improved audit and feedback

 

H157- مقاله ترجمه شده پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری در بنگلادش (2011) 17500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

the adoption of interenational accounting standards in bangladesh

 

H158- مقاله ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (2012) 17500 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Review of practical implemenation issues relating to international financial reporting standards

 

H168- مقاله ترجمه شده  چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد (2012) 17000 تومان

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance

 

H1.      مفهوم و مربوط بودن سود 10000 تومان    ۴۲ صفحه  2002 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Concept and Relevance of Income Takashi Obinata

 

H2.      تئوری محدودیتها با ترجمه فارسی10000 تومان  ۲۲ صفحه  2005

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

.THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

 

H3.      هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری 10000 تومان    ۱۳ صفحه  2007 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

.ACTIVITY-BASED COSTING AND CUSTOMER PROFITABILITY 


H4.      توسعه روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه وچين 10000 تومان  ۱۰ صفحه 2011 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China

 

H5.      تحقیق حسابداری و منفعت عمومی10000 تومان       ۹ صفحه 2005

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Accounting research and the public interest

 

H6.      شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ  10000 تومان ۲۳ صفحه 2003 فایل ترجمه این مقاله pdf می باشد   

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Understanding risk and return the CAPM and the fama _ French three _ Factor model

 

H7.      رضايت مشتري با استفاده از حامل هاي هزينه10000 تومان  ۲۹ صفحه  2011   

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Customer satisfaction using low cost carriers

 

H8.      آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان10000 تومان   ۳۳ صفحه  2011 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan


H9.      سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت10000 تومان  ۲۱ صفحه 2004 

 دانلود رایگان مقاله انگلیسی+(خرید ترجمه)

 Intellectual Capital: An Evolutionary Change in Management Accounting Practices

 

H10. ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی10000 تومان  ۲۳ صفحه  2010 

 دانلود رایگان مقاله انگلیسی+(خرید ترجمه)

 Absorptive capacity, innovation, and financial performance


H11. آیا اطلاعات خصوصی ریسک نرخ دار تلقی می شود؟ موجود نیست ۲۹ صفحه 2009 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Is Private Information (PIN) Priced Risk 


H12. بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان10000 تومان ۱۸ صفحه 2006 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty

 

H13. گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی 10000 تومان  ۱۰ صفحه 2006 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Online reporting: accounting in cybersociety


H14. اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی10000 تومان  ۳۸ صفحه 2010 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty

 

H15-تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی10000 تومان 2011

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

  The impact of lean practices on inventory turnover

 

H16. فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری 15000 تومان ۲۵ صفحه  

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 INFORMATION TECHNOLOGIES: CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS

 

H17-بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر10000 تومان 2009 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Critical insights into contemporary Islamic accounting


H18. اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا10000 تومان ۳۱ صفحه 2010 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle


H19. ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ10000 تومان  ۳۲ صفحه 2003  

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Governance structures and accounting at large municipalities


H20. سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات 10000 تومان۱۰ صفحه 2012 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Financial crises in efficient markets  How fundamentalists fuel volatility

 

H21. خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی10000 تومان ۲۳ صفحه 2010 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research


H22. آزادسازی قوانین، تغییر تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی تجاری بانکهای بزرگ و کوچک    (15000 تومان)  ۲۹ صفحه 2005 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

 

H23. اثر اندازه گيري کنترل سرمايه بر بازار سهام مالزي10000 تومان ۱۱صفحه 2010  

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Impact of capital control measures on the Malaysian stock market


H24. آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟10000 تومان ۲۴ صفحه 2009 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Does management accounting play role in planning process

 

H25. برون سپاري؛ مزايا و ريسک ها10000 تومان ۱۷ صفحه 2006 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Outsourcing — The benefits and the risks 


H26. ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی10000 تومان  ۱۵ صفحه 2012

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment

 

H27. حسابداری در رسانه ها 10000 تومان  10 صفحه 2012

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Accounting in the media

H28. عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت10000 تومان ۲۱ صفحه 2011   

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant


H29. گزارش و افشاء كنندگان گزارش10000 تومان ۱۶ صفحه 2001  

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Uniform Audit & Accounting Guide: For Audits of Transportation Consultants Indirect Cost Rates

 

H30. حقايق در مورد گسب10000 تومان ۱۸ صفحه 2003 

 ( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 facts_about_gasb 


H31. مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري 10000 تومان ۱۴ صفحه 2001  

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets

 

H32. ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام 10000 تومان ۴۹ صفحه 2003 

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Residual income risk, intrinsic values, and share prices.


H33. کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی 10000 تومان ۹ صفحه 2006 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 applying the government accounting standards board


H34. ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت 10000 تومان ۲۱ صفحه 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 Intellectual Capital Evaluation Relationship between Knowledge Management Implementation and Company’s Performance


 H35-ترجمه مقاله انگلیسی تئوری های هنجاری حسابداری (17000 تومان) 27 صفحه 

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

Normative Accounting Theories

 h370- مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری

( دانلود رایگان مقاله انگلیسی+خرید ترجمه)

 

مقاله ترجمه شده  حسابداری و حسابرسی و مقاله لاتین مدیریت مالی با  ترجمه سلیس و روان همراه با دانلود رایگان مقاله isi حسابداری لاتین و مقاله حسابداری انگلیسی مقاله حسابداری isi با ترجمه

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

لیست موضوعی مقالات

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری منابع انسانی

بورس

بازار سهام

بودجه و بودجه بندی

بازارهای مالی

ارزش شرکت

ارزش سهام

حسابداری دولتی

بازده سهام

بازده سرمایه

حسابداری تعهدی

اقلام تعهدی

اندازه شرکت

حسابداری اجتماعی

حاکمیت شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکت

حسابداری ارزش منصفانه

محافظه کاری حسابداری

سیاست های پولی

سیاست های مالی

چرخه عمر

چرخه عمر سازمانی

چرخه عمر محصول

چرخه عمر فناوری

نرخ ارز

کیفیت حسابرسی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بحران مالی

بحران اقتصادی

عدم قطعیت

عدم اطمینان در حسابداری

تحقیقات حسابداری

مالیات

شفافیت اطلاعات

اصل افشا اطلاعات

سرمایه

سرمایه گذاری

حسابداری محیط زیست

حسابداری سبز

بانکداری

بانکداری اسلامی

استانداردهای حسابداری

آموزش حسابداری

گزارشگری مالی بین المللی IFRS

سیستم های اطلاعات حسابداری

مدیریت درآمد

مدیریت سود

مدیریت هزینه

قیمت گذاری

عدم تقارن اطلاعاتی

مدیریت تقاضا

نظریه ساختاری

تئوری ساختارگرایی

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com