خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری سال ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی|مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹|مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری سال ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ با ترجمه تخصصی|مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹|مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

دانلود مقالات(مقاله بیس) ترجمه شده حسابداری و اقتصاد

مقالات ترجمه شده حسابداری سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به لیست اضافه شد

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی حسابداری و اقتصاد قبل از خرید ترجمه

  مقاله انگلیسی حسابداریدانلود رایگان مقالات انگلیسی بدون ترجمه در رشته حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری به تفکیک موضوع

بر روی عنوان مقاله ی مورد نظر کلیک نمایید

مقالات ۲۰۱۹   مقالات ۲۰۱۸   مقالات ۲۰۱۷   مقالات ۲۰۱۶   مقالات ۲۰۱۵   مقالات ۲۰۱۴   مقالات ۲۰۱۳   سایر مقالات

مقالات انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ با ترجمه ( مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۹)

H426-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

H428- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است

H409-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

H429- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل

H405- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

H416- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، تامین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری

H421- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

H392- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا 

H399-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟ 

H385-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

h377- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : ساختار سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا

H393-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تاخیر قیمت و حساسیت های بازار در بازارهای ارز دیجیتال

M793- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۹ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

H391- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)  

مقالات ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸(مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۸)

H423-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت

H442- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت

H419- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری 

H420-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

H411-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت

H394- مقاله انگلیسی ترجمه شده۲۰۱۸  بازنگری در کیفیت حسابداری بر اساس اتخاذ IFRS جهانی: شواهدی از طریق توزیع درآمد 

H387- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

H386- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

H358- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی

H382- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ :  مدیریت سرمایه و درآمد: شواهدی از مدل های کسب و کار بانکداری جایگزین

H389- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ با ترجمه مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

H374- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها

H372-مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی

H375- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی

H367- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

M769- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

M743- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

H265- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران

h378- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ کاربرد تجزیه و تحلیل معنایی پنهان در تحقیقات مربوط به سیستم های اطلاعات حسابداری

H397- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی 

H262-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

H261- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم

H259- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات

M764- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

H277- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری

H373- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

h376- مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۸ : خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی 

H355- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

M757- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

H390-مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ افشای ارزش منصفانه و ریسک سقوط

M700-مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت های کوچک و متوسط

H364- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

H360- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت 

H359- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی 

M675- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار شبکه بر اساس شاخص های مالی

H356- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : آیا سرمایه گذاران بین المللی موجب سرریز (تخریب) بازار سهام می شوند؟

H352- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟

H350- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد

H349- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام

H347- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی

H346- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

H345- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

H344- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

H342- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان

H340- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸: مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

H338- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری

H336- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

H335- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی: شواهدی از ۱۲ کشور آفریقایی

H334- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیرات مالکیت ساختاری و تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام

H333- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی

H330- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه در اسپانیا

H329- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

H328- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی

H327- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

H326- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

H325- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیرات بازار سرمایه بر پذیرش اجباری IFRS 8

H324- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸: حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

H310- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

H309- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارزش حسابرسی بخش عمومی: ادبیات و تاریخچه

H308- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ساختار بدهی شرکت و بهبود اقتصادی

H307- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی

H306- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : استقلال کمیته های حسابرسی و محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود

H305- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

H280- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

H279- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

H278- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری فقدان تنوع و تخصیص مجدد فاکتور در هزینه رفاهی مقررات

H369- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق

مقالات انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ با ترجمه

H418- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی شرکت های دولتی

H341- مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۷ : روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت 

H395-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

H366- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۷ : حسابداری تعهدی در بخش های دولتی

H363- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

H362- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

H354- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام

H383- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت (بدون ترجمه)

H353- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

H351- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : استراتژی قیمت رقابتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بدون ترجمه)

H348- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

M679- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

M712- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

H343- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : قانون ضد انحصار و محافظه کاری حسابداری

H331- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی

M637- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

H323- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی

H322- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

H365- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : دیدگاه نظریه ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری

H321- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

H320- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

H319- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان دنیای موزیکال غرب

H316- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی

H314- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی

H313- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

H312- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام: شواهد مبنی بر تاثیر قیمت تجاری

H311- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر نرخ بهره در سپرده های بانکی: شواهدی از اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی

H302- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک

H286- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری

H285- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس

H284- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط

H283- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

H268- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف

H267- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نوسانات نرخ ارز و غیر طبیعی بودن بازده سهام

H266- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ادراک حسابرسان از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه

H264- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : براوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری: مزایای یک دوره حسابداری دولتی و غیر انتفاعی

H263- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

h247-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

H246-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت درآمد با استفاده از تغییر طبقه بندی

H245- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ :تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت ها

H244-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

H243-مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : شواهد تطبیقی در مورد ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری مبتنی بر IFRS در آلمان و انگلستان

H242- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷: مسائل معاصر در بانکداری

H241- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ :تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی

H239- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

H238- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر

H237- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس

H236- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ :حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی

H235- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی

H234- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت تغییرات محیطی

H233- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی

H232- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : کاربرد داده کاوی در حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی ۲۰۱۶

H368- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : تمایلات جنسی و حسابداری: یک دیدگاه نظریه فراهنجاری

H357- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

H301- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : بررسی مجدد تأثیر ساختار مالکیت بر گزارش‏گری مالی

H300- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام

H254- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶:مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزش حسابداری

H253-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶:تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

H252- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

H251-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

H250- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست

H249-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

H248-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟

H240- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

H231- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان

H230- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه انسانی

H229- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مفاهیم اجزای نقدی درآمدها برای تداوم درآمد و بازده‌ های سهام

H228- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها

H227- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده

H221- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

H220- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: اثر ضعف کنترل داخلی بانک های تجاری بر ذخایر وام های زیان ده و مقررات

H219- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۵

H299- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

H298- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

H297- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

H296- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه

H295- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل یادگیری چهره به چهره در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H292- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

H291- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : حسابداری کیفیت داده‌ها در سیستم های سازمانی

H290- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : از مشروعیت تا حسابداری و حسابرسی برای شهروندی

H288- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تاثیرات حسابداری ادغام شرکت ها بر اساس ارزش منصفانه

H282- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : دیدگاه های متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

H258-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانون

H257- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

H256- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

H255- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی

H226- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر پیاده سازی پیشنهادات حسابرس داخلی

H225- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی

H224- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

H223- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار

H222- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : حسابداری ارزش منصفانه دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی

H218- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟

H217- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : اثر شتاب، نمونه‌ تأثیر رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران بر روی تغییر قیمت‌های سهام و موجودی‌ها

H216- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی

H215- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل

H214- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

H213- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی

H212- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه

H210- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

H209- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

H208- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران

H207- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی

H206- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی

H205- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی یک چشم انداز جدید

H204- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری

H202-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت

H201-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی

H200- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

H199- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ :جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی

H198- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی

H197- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای: عدم حضور زنان در نقوش ارشدِ شرکت‌های حسابداریِ

H195- مقاله ترجمه شده۲۰۱۵ : چرخه‌ی عمر شرکت و هزینه‌ی حقوق صاحبان سرمایه

H194- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی

H187- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی

H185- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

H184- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

H183- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

H182- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری

H181- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

H180- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

H179- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

H178- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

H177- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

H175- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: تأثیر فنآوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی

H173- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: روش‌های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت‌های تولیدی

H172- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

H171- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی

H170- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: گزارش مالی اینترنتی در مالزی: ادراکات فراهم کنندگان و کاربران

H169- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

مقالات ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۴

H289- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مشروعیت سازمانی ، تعارض، و ظاهر سازی : چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

H211- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها

H203- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد

H193- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی

H191- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

H189- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه

H186- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

H176- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه

H174- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

H165- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت: آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است

H164- مقاله انگلیسی ۲۰۱۴: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

H160- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین (حسابداری دولتی)

H156- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا: بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری

H155- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

H154- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

H153- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی

H150- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H149- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

H148- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

H145- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تحلیل تاثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی

H143-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

H103- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی

H100- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

H99- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

H98- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

H97- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی

H96- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی

H95- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی

H94- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های عرضه شده در بازار بورس بخارست

H93- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد

H92- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

H91- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه: انتخاب حسابدار ارشد

H85- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی

H84- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری

H83- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری

H81- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تخصص حسابداری ،کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

H80- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی

H78- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

H77- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند

H76- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی

H73- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی

H71- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

H70- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: روند کنونی در حسابرسی داخلی

H69- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی

H68- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

H67- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها)

H66- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME

H65- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

H64- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

H63- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی

H62- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

H58- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری

H273-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ :سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی

H272- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA

H271- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار

H270-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

H269- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه: دلایل درآمد حسابداری

H276- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدرن سازی استانداردهای حسابداری دولتی یونان

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۳

H293- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : آموزش کنترل های داخلی به دانشجویان حسابرسی از دیدگاه حسابرسی داخلی

H196- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

H192- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن

H190- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی

H188- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

H166- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: چشم‌اندازهای حیاتی روی حسابداری آموزشکده‌ی حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن

H163- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی

H162 – مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟ مدارک و شواهد موارد تعهدات‌اختیاری قبل از سرمایه‌گذاری

H161- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: پیش‌بینی بلند مدت رشد درآمد از منابع اطلاعاتی چندگانه

H159- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO

H152- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

H151- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

H146- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری

H142-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای استفاده‌ی بهینه از منابع زیست محیطی

h87- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

H135- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

H123- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری سبز و چشم انداز ۲۰ ساله ی آن

H122- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته

H121- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

H116- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: بیانیه ی جریان های نقدی چرا مسئله FASB این(تاپیک ۴۰۵) استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟

H115- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی

H108- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری

H107- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: کشف کردن”Bay(دهنه)”در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

H106- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش

H105 -مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

H104- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف(تئوری حسابداری)

H101- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی

H90- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان

H86- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟

H82- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

H74- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

H60- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری

H59- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان

H57- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

H55- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

H54- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

H281- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

H274- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : ارزیابی مقایسه ای مدل صرف ریسک قابل پیش‌بینی ، مدل جریان های نقدی تخفیفی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام عادی

مقالات حسابداری ترجمه شده ۲۰۱۲ به پایین

H287- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : بی میلی کشوری توسعه یافته برای انتخاب استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی IFAC.

H168- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد

H158- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

H147- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود حسابرسی و بازخورد

H144- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

H130-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

H120- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

H119- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: رابطه میان حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات

H117- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث ۲۳۰)

H79- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی

H75- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

H61- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

H56-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: اصلاح استانداردهای حسابداری

H26- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

H318- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ :تاثیر پیشنهادات هیأت استانداردهای حسابداری دولتی بر روی ارائه گزارش های بازنشستگی محلی و ایالتی

H303- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

H20- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

H113- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: قابلیت سرمایه گزاری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

H294- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

H157- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری

H141- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا

H138- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

H125- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی

H28- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

H15 -مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

H8- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

H7- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱: رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

H4-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : توسعه روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت – مقایسه فرانسه وچین

H140- مقاله ترجمه شده نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه

H128- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

H126- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی

H114- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰ : مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده

H109- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها

H102- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری “مبتنی بر مفهوم ”

H88- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی

H27- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: تحقیقات کیفی در حسابداری ومدیریت حسابداری در رسانه ها

H23- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی

H21- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی

H18- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی

H17- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

H14- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی

H10- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۰: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

H134- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: استانداردهای جهانی حسابداری

H132- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله

H129- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها

H112- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹: بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه

H111- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ :بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی

H24- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ : آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

H11- مقاله انگلیسی ۲۰۰۹ : آیا اطلاعات خصوصی ریسک نرخ دار تلقی می شود؟

H131- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: ۱۰ قانون حسابرسی

H89- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

H72- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود در کشور دانمارک

H118- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)

H136- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷: ریسک سازمانی در سازمان های حسابرسی بزرگ

H3- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۷ : هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری

H53- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

H33- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

H25- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: برون سپاری؛ مزایا و ریسک ها

H13- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

H12- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان

H275- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶: مدیریت سود با جابجایی طبقه بندی : بررسی سود اصلی و اقلام ویژه

H139- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵: آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

H110- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵: آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

H22- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵: آزادسازی قوانین، تغییر تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

H5- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵ : تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

h2- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵ : تئوری محدودیت ها : یک ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )

H127-مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

H9- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۴: سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

H137- مقاله ترجمه شده عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

H32- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

H30- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳: حقایق در مورد گسب

H19- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳: ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

H6- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۳ : شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

h1- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۲ : مفهوم و مربوط بودن سود

H31- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۱: مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائی های اعتباری

H29- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۱: گزارش و افشاء کنندگان گزارش

H133- مقاله ترجمه شده بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت

H124- مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

H35- مقاله ترجمه شده تئوری های هنجاری حسابداری

H34- مقاله ترجمه شده ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

H304- مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد هیبریدی (ترکیبی) الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

H16- مقاله ترجمه شده فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

H370- مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.