خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده مدیریت گردشگری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M783

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه فایل WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ : ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

عنوان انگلیسی:

Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment

چکیده فارسی

درک انصاف  که ریشه در نظریه عدالت  دارد، به عنوان عنصر کلیدی برای تقویت اثربخشی برنامه های وفاداری  ارزیابی می شود. محققین با استفاده از یک نمونه متشکل از اعضای برنامه پاداش  کازینو، نقش های میانجی گری  دلبستگی به برند  و قصد وفاداری بین درک انصاف و نتایج وفاداری را بررسی می کنند. این مطالعه، سهم خرید مشتری  را به عنوان نتیجه ضروری فرآیند وفاداری معرفی می کند. نتایج نشان می دهند که انصاف مبتنی بر ارتباط  و مبتنی بر ارزش ، به طور قابل توجهی بر دلبستگی به برند و قصد وفاداری تاثیر می گذارد. علاوه بر آن، دلبستگی به برند دارای اثر قوی تری بر سهم خرید مشتری در مقایسه با قصد وفاداری است. این تحقیق، باعث ایجاد راهنما برای بازاریاب های مهمان نوازی جهت سازماندهی برنامه های وفاداری موثر و رقابتی می شود. نتایج، باعث ایجاد بینشی جدید در فرآیندهای وفاداری می شود و نوشته های وفاداری مهمان نوازی را با پیشنهاد دلبستگی به برند به عنوان شاخص اصلی برای نتایج وفاداری توسعه می دهد. یافته ها نشان می دهد که بازاریاب ها از طریق انصاف درک شده می توانند دلبستگی به  برند را ایجاد کرده و سهم خرید مشتری و در نتیجه سودآوری را افزایش دهند.

  1. مقدمه

کسب و کارها برای ایجاد یک رابطه مثبت با مشتریان، باید راهبردهای بازاریابی را به عنوان ابزاری برای برآوردن نیازهای مشتری و ایجاد وفاداری مشتری به طور موثر مدیریت کنند. در حالی که حفظ مشتری عنصری اساسی در تقویت سودآوری شرکت است؛ وفاداری، با هدف ایجاد رابطه بلندمدت بین شرکت ها و مشتریان آن ها ایجاد می شود. یکی از نخستین روش ها برای پرورش وفاداری، برنامه پاداش است. برنامه های پاداش به طور خاص برای کازینوها، که اعضای آن ها بر اساس فعالیت بازی آن ها پاداش داده می شوند مهم است؛ که مستقیماً منجر به سودآوری کازینو می شود…….

Abstract

Grounded in the Theory of Justice, perception of fairness is evaluated as a key element to enhance the effectiveness of loyalty programs. Using a robust sample of casino reward program members, the research examines the mediating roles of brand attachment and loyalty intention between perceptions of fairness and loyalty outcomes. The study introduces share-of-wallet as a critical outcome of the loyalty process. The results indicate that communication-based and value-based fairness significantly influence brand attachment and loyalty intention. Moreover, brand attachment has a stronger impact on share-of-wallet than loyalty intention does. The research yields guidance for hospitality marketers to structure effective and competitive loyalty programs. The results add new insight into loyalty processes and extend the hospitality loyalty literature by suggesting brand attachment as a primary indicator for loyalty outcomes. The findings suggest that through perceived fairness, marketers can build brand attachment and increase share of wallet, thereby increasing profitability.

Keywords : Loyalty,Reward program,Perception of fairness,Brand attachment,Loyalty intention,Casino

Introduction

To construct a positive relationship with customers, it is crucial for businesses to manage marketing strategies effectively as a means to satisfy customer needs and build customer loyalty. While customer retention is a fundamental element to enhance the firms’ profitability, loyalty is highlighted with the aim of establishing a lifetime relationship between the firms and their customers. One of the foremost methods for cultivating loyalty is the reward program. Reward programs are especially important for casinos, where members are rewarded based on their gaming activity, which translates directly into casino profitability.