اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M783

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ : ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

عنوان انگلیسی:

Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

درک انصاف  که ریشه در نظریه عدالت  دارد، به عنوان عنصر کلیدی برای تقویت اثربخشی برنامه های وفاداری  ارزیابی می شود. محققین با استفاده از یک نمونه متشکل از اعضای برنامه پاداش  کازینو، نقش های میانجی گری  دلبستگی به برند  و قصد وفاداری بین درک انصاف و نتایج وفاداری را بررسی می کنند. این مطالعه، سهم خرید مشتری  را به عنوان نتیجه ضروری فرآیند وفاداری معرفی می کند. نتایج نشان می دهند که انصاف مبتنی بر ارتباط  و مبتنی بر ارزش ، به طور قابل توجهی بر دلبستگی به برند و قصد وفاداری تاثیر می گذارد. علاوه بر آن، دلبستگی به برند دارای اثر قوی تری بر سهم خرید مشتری در مقایسه با قصد وفاداری است. این تحقیق، باعث ایجاد راهنما برای بازاریاب های مهمان نوازی جهت سازماندهی برنامه های وفاداری موثر و رقابتی می شود. نتایج، باعث ایجاد بینشی جدید در فرآیندهای وفاداری می شود و نوشته های وفاداری مهمان نوازی را با پیشنهاد دلبستگی به برند به عنوان شاخص اصلی برای نتایج وفاداری توسعه می دهد. یافته ها نشان می دهد که بازاریاب ها از طریق انصاف درک شده می توانند دلبستگی به  برند را ایجاد کرده و سهم خرید مشتری و در نتیجه سودآوری را افزایش دهند.

۱.مقدمه

کسب و کارها برای ایجاد یک رابطه مثبت با مشتریان، باید راهبردهای بازاریابی را به عنوان ابزاری برای برآوردن نیازهای مشتری و ایجاد وفاداری مشتری به طور موثر مدیریت کنند. در حالی که حفظ مشتری عنصری اساسی در تقویت سودآوری شرکت است؛ وفاداری، با هدف ایجاد رابطه بلندمدت بین شرکت ها و مشتریان آن ها ایجاد می شود. یکی از نخستین روش ها برای پرورش وفاداری، برنامه پاداش است. برنامه های پاداش به طور خاص برای کازینوها، که اعضای آن ها بر اساس فعالیت بازی آن ها پاداش داده می شوند مهم است؛ که مستقیماً منجر به سودآوری کازینو می شود.

تحقیقات پیشین، وفاداری مشتریان  در زمینه کازینوها را بررسی کرده اند. مقالات مرتبط، راه های مختلف سنجش وفاداری، ویژگی های برنامه پاداش، و عوامل مرتبطی که می تواند قدرت پیش بینی فرآیند وفاداری را تقویت کند را بررسی کرده اند (بالوگلو و همکارانش، ۲۰۱۷؛ سو و بالوگلو، ۲۰۰۳؛ تنفورد،  ۲۰۱۳). بسیاری از مطالعات، از نیات رفتاری به عنوان شاخص های وفاداری استفاده می کنند؛ با وجود این، نیات ممکن است با رفتارها برابر نباشند (تنفورد، ۲۰۱۶). بر همین اساس، مطالعات کازینو معیارهای رفتاری از جمله سهم بازدید، تکرار بازدید، و زمان صرف شده را در فرضیات و نتایج فرآیند وفاداری ادغام کرده اند (بالوگلو و همکارانش، ۲۰۱۷؛ سو و بالوگلو ، ۲۰۰۳).

۵.۴ محدودیت ها، تحقیقات آینده و نتیجه گیری

اگر چه این مطالعه بینش‌های ارزشمندی  را به ارمغان می‌آورد، اما برخی محدودیت‌ها را دارد.یافته‌های این تحقیق برگرفته از یک برنامه پاداش یک کازینو بود.بنابراین، تعمیم نتایج ممکن است محدود باشد.با این وجود، نمونه بزرگ بوده و شامل اعضای برنامه پاداش واقعی از یک کازینو هدف لاس وگاس بود.توصیه می‌شود که تحقیقات آینده اعضای دیگر کازینوها را در جهت تقویت یافته‌های پژوهش پذیرا باشد.برای رویکرد جمع‌آوری داده، این تحقیق تنها شامل کسانی می‌شود که آدرس‌های ایمیل معتبری دارند که می‌توانند باعث تعصب به نمونه شوند.محدودیت دیگر این تحقیق این است که بررسی متکی به مقیاس‌های خود گزارش دهی بوده‌است.  بنابراین، یافته‌های حاصل از داده‌های گزارش‌شده ممکن است به درستی فرآیند وفاداری پیچیده را منعکس نکنند. تحقیقات نشان می‌دهند که داده‌های مربوط به هزینه‌های کازینو از طریق کارت‌های بازی برنامه وفاداری کازینوها، پی‌گیری می‌شوند.ما به این اطلاعات برای تحقیق حاضر دسترسی نداشتیم…

Abstract

Grounded in the Theory of Justice, perception of fairness is evaluated as a key element to enhance the effectiveness of loyalty programs. Using a robust sample of casino reward program members, the research examines the mediating roles of brand attachment and loyalty intention between perceptions of fairness and loyalty outcomes. The study introduces share-of-wallet as a critical outcome of the loyalty process. The results indicate that communication-based and value-based fairness significantly influence brand attachment and loyalty intention. Moreover, brand attachment has a stronger impact on share-of-wallet than loyalty intention does. The research yields guidance for hospitality marketers to structure effective and competitive loyalty programs. The results add new insight into loyalty processes and extend the hospitality loyalty literature by suggesting brand attachment as a primary indicator for loyalty outcomes. The findings suggest that through perceived fairness, marketers can build brand attachment and increase share of wallet, thereby increasing profitability.

Keywords : Loyalty,Reward program,Perception of fairness,Brand attachment,Loyalty intention,Casino

Introduction

To construct a positive relationship with customers, it is crucial for businesses to manage marketing strategies effectively as a means to satisfy customer needs and build customer loyalty. While customer retention is a fundamental element to enhance the firms’ profitability, loyalty is highlighted with the aim of establishing a lifetime relationship between the firms and their customers. One of the foremost methods for cultivating loyalty is the reward program. Reward programs are especially important for casinos, where members are rewarded based on their gaming activity, which translates directly into casino profitability.

Previous research investigated members’ loyalty in the context of casinos. The relevant literature explored various ways to measure loyalty, the characteristics of reward programs, and related factors that can enhance the predictive power of the loyalty process (Baloglu et al., 2017; Sui and Baloglu, 2003; Tanford, 2013). Many studies use behavioral intentions as loyalty indicators; however, intentions may not equate to behaviors (Tanford, 2016). Accordingly, casino studies have incorporated behavioral measures, including share of visit, frequency of visitation, and time spent on premises as outcomes of the loyalty process (Baloglu et al., 2017; Sui and Baloglu, 2003)…

۵.۴. Limitations, future research, and conclusion

Although the study brings valuable and meaningful insights, it has some limitations. The research findings were derived from a single casino reward program; therefore, the generalizability of the results may be limited. Nonetheless, the sample was large and comprised actual reward program members from a Las Vegas destination casino. Future research is recommended to embrace the members from other casinos to strengthen the study findings. For the data collection approach, the research only included those who have valid email addresses, which could introduce bias into the sample. Another limitation of the research is that the survey relied on self-report measures. Thus, the findings derived from self-reported data may not correctly reflect the complex loyalty process. Research is suggested to incorporate actual casino spending data tracked through the player cards of the casino loyalty program. We were not given access to that data for the current research…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI مدیریت بازرگانی

مقالات ISI درباره وفاداری مشتری

مقالات ISI درباره رفتار مشتری

مقالات ISI درباره برند

مقالات ISI مدیریت گردشگری