اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت زیست محیطی و بهره وری نیروی کار: نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M999

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Environmental Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۷۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مدیریت زیست محیطی و بهره وری نیروی کار: نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت

عنوان کامل انگلیسی:

Environmental management and labor productivity: The moderating role of quality management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مطالعات زیادی در مورد تأثیر مدیریت زیست محیطی بر عملکرد اقتصادی کسب و کارها صورت گرفته است ، اما هنوز نتایج  مستحکمی حاصل نشده است. این مطالعه بر بهره وری نیروی کار به عنوان معیار عملکرد اقتصادی متمرکز شده است. ما استدلال می کنیم که قوانین زیست محیطی سختگیرانه چین اثر منفی در بهره وری نیروی کار شرکت دارد ، اما مدیریت کیفیت نقش تعدیل گر در این رابطه دارد. امتیاز مدیریت زیست محیطی و تعداد سال هایی که شرکت ها ISO 9001 را اتخاذ کرده اند به ترتیب به عنوان  شاخصی برای متغیر مستقل و تعدیل کننده تعیین شده اند. از ۲۲۹ شرکت بورسی چینی به عنوان نمونه برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیریت زیست محیطی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و مدیریت کیفیت این رابطه را تعدیل می کند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت زیست محیطی ، بهره وری نیروی کار ، مدیریت کیفیت ، نقش تعدیل گر

 ۱.مقدمه

 رشد سریع اقتصادی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. رشد مستمر اقتصادی با مقادیر چشمگیر مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها همراه است (مارکیس و ژانگژو ، ۲۰۱۲ ؛ شو و همکاران ، ۲۰۱۶). به منظور حصول اطمینان از توسعه اقتصادی پایدار ، دولت چین مفهوم توسعه نوآوری ، هماهنگی ، سبز بودن، پذیرا بودن و به اشتراک گذاری را ارائه کرده و اهدافی را در جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها تدوین کرده است. این کشور با این اعتقاد که آب های زلال و کوه های سرسبز دارایی های ارزشمندی هستند ، توسعه یک جامعه دوستدار محیط زیست و حافظ منابع طبیعی را تسریع می کند (کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی ، ۲۰۱۶). در عین حال ، به دلیل بهبود آگاهی های زیست محیطی ، ذینفعان مانند مصرف کنندگان و سازمان های زیست محیطی توجه بیشتری به آلودگی محیط زیست شرکت ها می کنند (لی و همکاران ، ۲۰۱۷ ؛ او و همکاران ، ۲۰۱۹). بسیاری از شرکت های چینی تحت فشار هستند و برای ممانعت و کنترل آلودگی زیست محیطی باید نوآوری های مدیریت زیست محیطی را اتخاذ کنند (یانگ و همکاران ، ۲۰۱۰ ؛ شی و همکاران ، ۲۰۱۶)…

 ۵.۱ جمع بندی

 این مطالعه به بررسی تأثیر مدیریت زیست محیطی بر بهره وری نیروی کار می پردازد. نتایج تجربی، همسو با نتایج تحقیقات ذکر شده در بالا است. به طور خاص ، ما نقش دوگانه مدیریت کیفیت در این رابطه را تجزیه و تحلیل می کنیم ، از یک سو به عنوان یک عامل تأثیرگذار مستقیم بر بهره وری نیروی کار ، و از سوی دیگر به عنوان یک تعدیل کننده بین مدیریت زیست محیطی و بهره وری نیروی کار. نتایج به شرح ذیل است: اولا ، مدیریت زیست محیطی تأثیر چشمگیری در بهره وری نیروی کار دارد و سطح بالای مدیریت زیست محیطی  منجربه کاهش بهره وری نیروی کار می شود. دوما ، جدا از تأثیر منفی مدیریت زیست محیطی بر بهره وری نیروی کار ، هرچه سطح مدیریت کیفیت بالاتر باشد ، بهره وری نیروی کار نیز بیشتر می شود….

Abstract

Abundant studies have been made around the impact of environmental management on economic performance in business, but there is still no consistent conclusion. This study focuses on labor productivity as a measure of economic performance. We argue that environmental management has a negative impact on the labor productivity of company in the special context of Chinese increasingly stringent environmental regulations, but this impact is moderated by quality management. Environmental management score and the years that companies have passed ISO 9001 are set as proxies for independent and moderating variable respectively. A sample including 229 Chinese listed companies is used to test the hypotheses by multiple regression analysis. Results show that environmental management has a negative impact on labor productivity, and quality management moderates the relationship.

Keywords: Environmental management, Labor productivity, Quality management, Moderating role

۱.Introduction

 As the world’s second largest economy entity, China’s rapid economic development has attracted worldwide attention. The continuous economic growth is accompanied by a large amount of energy consumption and pollutant emissions (Marquis and ZhangZhou, 2012; Shu et al., 2016). In order to ensure stable economic development, the Chinese government has proposed a development concept of innovation, coordination, green, openness, and sharing, and formulated targets for reducing energy consumption and pollutant emissions. Guided by the conviction that lucid water and lush mountains are invaluable assets, the country will speed up the construction of a resource-conserving and environment-friendly society (National Development and Reform Commission, 2016). At the same time, due to the improvement of environmental awareness, stakeholders such as consumers and environmental organizations are paying more attention to companies’ environmental pollution (Li et al., 2017; He et al., 2019). Many Chinese companies are under pressure and have to adopt environmental management initiatives to prevent and control environmental pollution (Yang et al., 2010; Xie et al., 2016)…

 ۵.۱.Conclusions

 This study analyzes the impact of environmental management on labor productivity. The empirical results are consistent with the relevant research conclusions mentioned above. Specially, we also analyze the dual roles of quality management in this relationship, on the one hand as a direct influencing factor on labor productivity, and on the other hand as a moderator between environmental management and labor productivity. The conclusions are as follows: Firstly, environmental management has an important impact on the labor productivity, and high environmental management level will lead to a decrease in labor productivity. Secondly, different from the negative impact of environmental management on labor productivity, the higher the quality management level, the higher the labor productivity. …

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته اقتصاد

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت کیفیت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت تولید

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت بهره وری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت زیست محیطی