خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی ترجمه شده مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

مقاله انگلیسی ترجمه شده مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M798

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

عنوان انگلیسی:

Social media information benefits, knowledge management and smart organizations

چکیده فارسی:

تکنولوژی های اجتماعی می توانند یک ابزار قدرتمند برای سازمان ها جهت مدیریت جریان اطلاعات فراهم آورند و در نتیجه سازمان را وادار به  تغییر در سیستم مدیریت دانش خود  کنند که می تواند موجب بهبود عملکرد سازمان شود. در این مقاله، رشد رسانه های اجتماعی درون سازمان ها ، با توجه به تاثیر آن بر روی اشتراک دانش در یک نوع خاص از سیستم های مدیریت دانش – انجمن های تخصصی (CoP) مبتنی بر بحث (KMDG). مورد بررسی قرار گرفته است. ما بر روی این ابزار مدیریت دانش تمرکز می کنیم زیرا کارکنانی با یک فرصت استراتژیک برای برقرای ارتباط با گروه های مخنلف در انجمن های تخصصی ایجاد میکند که در تبادل اطلاعات و ارتباطات شرکت می کنند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا، ما دو مکانیزم اطلاعاتی مداخله کننده (تنوع اطلاعاتی و ارتباطات غیررسمی) که KMDG های رسانه های اجتماعی  را برای تولید و اندازه گیری تاثیرات آنها بر بهره وری کار و بازده دارایی ها تئوریزه می کنند را بررسی می کنیم یافته های ما نشان می دهد که KMDG به طور مثبت بر عملکرد سازمانی از طریق اطلاعات نهفته و ارتباطات اجتماعی تاثیر می گذارد.

کلید واژگان: مدیریت دانش، قدرت اطلاعات، رسانه های اجتماعی،انجمن تخصصی،گروه های گفتگو

نتیجه گیری

مدیریت دانش می تواند از نظر اطلاعاتی سودمند باشد، زیرا براساس ماهیت اطلاعات و دانش اقتصادی ایجاد می شود. اغلب شرکت های بزرگ باید انتقال موثر دانش را در بخش های مختلف حفظ کنند تا بتوانند در فضای رقابتی در بازار، حرفی برای گفتن داشته باشند. زیرا موفقیت آنها وابستگی زیادی به سرعت انتشار اطلاعات دارد. دانش ذاتا در یک سازمان گسترش می یابد و در نتیجه ممکن است بین افراد مختلف با تغییراتی همراه باشد. بنابراین هماهنگ سازی دانش دارای اهمیت است و سبب می شود که دانش مناسبی در اختیار افراد قرار گیرد و از اجرای وظایف سازمانی پشتیبانی می کند. هرچند که این پروسه به طراحی ساختارهای ارتباطی مناسب نیاز دارد. این بررسی، عوامل تاثیرگذار و شریک در استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارکنان (با استفاده از KM) را بررسی می کند. رسانه های ارتباطی شرکتی می توانند با افزایش ظرفیت افراد برای به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط با پرسنل مهم (به شیوه دسکتاپ یا ارتباط راه دور)، مزایای اطلاعاتی را در پی داشته باشند.

Abstract

Social technologies can provide a potent means for organizations to manage their information flows and thus induce changes in their knowledge management (KM) systems, which can then be linked to performance improvements. This paper examines the growth of social media within organizations, considering the impact this may have upon knowledge sharing in a particular type of KM system – Community of Practice – (CoP) based discussion groups (KMDG). We focus on this KM tool because it provides employees with an opportunity to strategically reach out to different groups of people within their CoP, and engage in information exchange and communication. Using a content analysis method, we investigate two intermediate information mechanisms (information richness and informal communication) that social media KMDGs are theorized to generate, and quantify their effects on labor productivity and return on assets. Our findings provide evidence of KMDG positively affecting organizational performance through embedded information and social communication.

Introduction

The power of knowledge has become an important resource for organizations to develop expertise, solve problems, increase organizational learning, and initiate new situations for both the individual and the organization now and in the future (Bell, 1973; Grant, 1996). The amplified velocity and dynamic nature of the new economy, partnered by substantial advances in technology, has created an incentive for many organizations to reconcile and utilize their knowledge in order to generate value over a sustained period of time.

The effective utilization of a firm’s intangible assets has also functioned as a catalyst for creating a competitive advantage over other organizations operating in the market (Leal-Rodríguez, Roldán, Leal, & Ortega-Gutiérrez, 2013). Knowledge management (KM) is a discipline that promotes an integrated approach to identifying, capturing, evaluating, retrieving, and sharing all the enterprise’s information assets included databases, documents and procedures, among others (Leal-Rodríguez et al., 2013). The speed by which knowledge management has become an integral business function for many organizations is astounding, as reflected in the way different KM systems have evolved over the years, including ‘communities of practice’ (Levine & Prietula, 2012).