خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی ترجمه شده جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی ترجمه شده جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای کوچک و متوسط

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M832

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه  ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۸ :  جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی:

Electronic Marketing Orientation in the SMEs Context

چکیده فارسی:

اهداف – توجه روز افزونی به نقش جهت گیری های کسب و کار در رابطه با اینکه چرا سازمان ها در اتخاذ بازاریابی الکترونیک متفاوتند ،وجود دارد. با این حال، شواهد کمی در زمینه بازاریابی الکترونیک (EMO) در زمینه  هاSME وجود دارد. این پژوهش به دنبال شفاف سازی  عوامل کلیدی موثر بر میزان اتخاذ بازاریابی الکترونیکی در میان SME ها از دیدگاه جهت گیری سازمانی ، می باشد

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه یک بررسی مقطعی بر روی  بیش از ۱۳۵ شرکت اروپایی انجام می دهد. ساختارها با استفاده از شاخص های چند منظوره برای دستیابی به  حوزه های نظری پایه ای، اندازه گیری می شوند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که جهت گیری بازاریابی الکترونیک در SMEها  یک ساختار مرتبه بالا است که  به طور کلی شامل سه جزء اصلی است: باورهای مدیریتی، فعالیت های مقدماتی و اجرا. درجه و مرتبه ی EMO عمدتا تحت تاثیر مزایای نسبی درک شده و فشار مشتری است.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: این مطالعه بر روی SME های سودآور در اقتصادهای توسعه یافته تمرکز کرده است. محققان آینده ممکن است این مطالعه را با استفاده از روش های کیفی در زمینه های مختلف (به عنوان مثال کشورهای در حال توسعه) بر روی چندین تکنولوژی و پلتفرم (یعنی وب سایت ها، اینترنت اشیاء، برنامه های کاربردی موبایل و شبکه های اجتماعی) تکرار کنند.

اصالت / ارزش – این مطالعه بیشتر ادبیات مربوط به جهت گیری بازاریابی الکترونیک را گسترش می دهد و به سؤالات مربوط به تفاوت های موجود در اتخاذ  بازاریابی اینترنتی در SME ها  را پاسخ می دهد. کارمندان و متخصصان می توانند از ساختار جهت گیری بازاریابی الکترونیک برای ارزیابی جهت گیری خود به سمت بازاریابی الکترونیکی استفاده کنند و از همه مهمتر اقدامات اصلاحی لازم  را برای بهبود عملکرد خود در تجارت دیجیتال ، انجام دهند.

کلمات کلیدی – جهت گیری بازاریابی الکترونیک (EMO)، نوآوری، شرکت های کوچک و متوسط، رسانه های اجتماعی، اینترنت.

Abstract:

Purpose: There is an increasing interest in the role of business orientations in relation to why organizations vary in e-marketing adoption. Nevertheless, there is still scant evidence on electronic marketing orientation (EMO) within the Small and Medium-sized Enterprise (SMEs) context. This paper aims to shed light on the key factors that affect the degree of e-marketing adoption among SMEs from an organizational orientation perspective.

Design/methodology/approach:The study uses a cross-sectional survey of just over 135 European SMEs. The constructs are measured using multi-item indicators to capture the underlying theoretical domains.

Findings: The results show that EMO in SMEs is a high order construct that consists of three main components, principally: management beliefs, initiation and implementation activities. The degree of EMO is primarily affected by perceived relative advantage and customer pressure.

Research limitations/implications: The study focuses on for-profit SMEs in developed economies. Future researchers may replicate this study using qualitative methods in different contexts (i.e. developing countries) across several technologies and platforms (i.e. websites, internet of things, mobile applications and social media networks).

Originality/value: This study further extends the literature on EMO and provides answers to the questions related to the variation in SMEs’ e-marketing adoption. Practitioners can apply the EMO construct to evaluate their orientation towards e-marketing, and most importantly, to take the required remedial action to improve their performance in digital commerce.

Keywords: Internet, Innovation, SMEs, Social media, Electronic marketing orientation

Introduction

Research indicates that e-marketing offers Small and Medium sized Enterprise (SMEs) a series of advantages, such as increased profitability via reduced costs and more extensive reach, while simultaneously offering better services to clients (Ainin et al., 2015; Caniëls et al., 2015). Nevertheless, it remains a normal experience that we click into a website of one SME (e.g. local fast food chain) and find advanced online services through multiple digital channels, including mobile applications and social media networks. A competitor of similar size in the same industry and country might only have a simple Facebook page that provides a basic description of products and contact addresses. These and other related differences can be measured objectively via SMEs respective degrees of Electronic Marketing Orientation (hereinafter referred to as EMO).

Given its benefits, e-marketing is gaining increasing importance for SMEs, which has led to a stream of research that employs an innovation perspective in understanding emarketing adoption levels (e.g. Braojos-Gomez, 2015; Dholakia and Kshetri, 2004; Ifinedo, 2011; Levenburg et al. 2015). However, it has been argued that innovation theories are limited to simple technologies and apply less well to complex and converging technologies (Shaltoni and West, 2010; Simmons et al., 2011). The orientation perspective in SMEs can provide a better understanding of e-marketing adoption because SMEs face unique challenges when they embrace digital technologies. More specifically, it can be argued that EMO plays a bigger role in the case of SMEs because decision makers act on the basis of opportunism, heuristics and business orientations (Bengtsson et al., 2007; Byers and Slack, 2001). Despite the increasing interest in the role of business orientations in explaining why organizations vary in their involvement in e-marketing (e.g. Chen and Huang, 2016; Habibi et al., 2015; Sürer and Mutlu, 2015; Shaltoni and West, 2010; Valos et al., 2015), there is still no evidence of EMO and its dynamics in the SMEs context. The main aim of this paper is to fill this research gap through analyzing EMO in SMEs and validating it as a high order construct. Central to this understanding will be the identification of the factors that may shape SMEs’ EMO, and consequently, their involvement in e-marketing. The paper starts by explaining Electronic Marketing Orientation. After that, the antecedents of EMO are presented and hypotheses introduced. The methodology is then discussed and followed by the findings. The paper concludes with implications and future research.