اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان در شرایط پذیرش IFRS

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H645

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Review of Managerial Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان در شرایط پذیرش IFRS

عنوان کامل انگلیسی:

Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تجربی رابطه بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده در بورس آلمان طی دوره ۱۹۹۳-۲۰۱۶ می باشد. انتقال بورس اوراق بهادار اروپا به IFRS در سال ۲۰۰۵ نیز به عنوان یک نقطه تغییر در نظر گرفته می شود که ممکن است بر میزان رابطه تأثیر داشته باشد. نتایج نسان داد که بیش از ۶۰٪ از کل دارایی های شرکت های غیر مالی آلمان از طریق بدهی تأمین می شود ، یعنی در مقایسه با کشورهای مشابه سطح بسیار بالایی دارند. نتایج این مطالعه وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه را تأیید می کنند. ما همچنین دریافتیم که پذیرش IFRS منجر به بهبود عملکرد شرکت های مورد مطالعه شده است ، در حالی که رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را تضعیف کرده است. یک توضیح قابل قبول برای ارتباط مثبت بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ، مزایای سپر مالیاتی و هزینه های پایین تر برای صدور بدهی در مقایسه با واگذاری سهام است.

واژه های کلیدی: ساختار سرمایه · عملکرد شرکت · IFRS · شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس · آلمان

۱.مقدمه

یکی از موضوعات اصلی در امور مالی و حسابداری ، ترکیب بدهی و سهام که از آن به عنوان ساختار سرمایه یاد می شود و تأثیر بالقوه آنها بر عملکرد شرکت می باشد. از نظر تئوری ، برخی از فرضیه ها، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را توضیح می دهند. تئوری بنیادی به عنوان تئوری مودیگلیانی- میلر (MM) در نظر گرفته شده است ، که نشان می دهد ساختار سرمایه با ارزش شرکت رابطه ندارد (هافمن ۲۰۱۴). با این وجود ، مفروضات اصلی تئوری MM بر اساس شرایط یک بازار سرمایه کاملا ایده آل بنا شده است ، که تصور می شود در دنیای واقعی عملاً قابل مشاهده نیست. متقابلا نظریه های برجسته دیگری مانند نظریه هزینه نمایندگی، نظریه سلسله مراتبی و نظریه موازنه در زمینه تبیین بازار سرمایه ناقص مطرح شده اند. اگر چه این نظریه ها استدلال های مختلفی را بیان می نماید اما اتفاق نظر دارند که ساختار سرمایه دارای ربط ارزشی است. مع الوصف، شایان ذکر است که هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که رابطه دقیق بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را به طور کامل تبیین نماید…

۵.نتیجه گیری و بحث و بررسی

هدف اصلی این مطالعه ارائه شواهد تجربی در مورد رابطه بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه در آلمان با در نظر گرفتن پذیرش IFRS است. نتایج مدل های تجربی از ارتباط مثبت بین عملکرد مالی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس آلمان پشتیبانی می کنند. به طور دقیق ، نتایج نشان داد که افزایش ۱ درصدی در نسبت بدهی کل به ترتیب منجر به افزایش تقریباً ۳.۶٪ و ۳۲.۴٪  ROA و ROE طی دوره ۱۹۹۳-۲۰۱۶ می شود. با این حال ، ما دریافتیم که ساختار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد. ما همچنین دریافتیم که پذیرش IFRS به عنوان یک تغییر عمده قانونی در بازار مالی آلمان تأثیر منفی بر تأثیر ساختار سرمایه دارد…

Abstract

This paper is an attempt to empirically examine the relationship between firm performance and capital structure. The study sample consists of the non-financial firms listed in Germany during the period 1993–۲۰۱۶. The European stock market transition to IFRS in 2005 is also considered as a shifting point that might have influenced the extent of the relationship. We observed that more than 60% of the total assets of German non-financial firms are financed through debt, i.e. they are highly levered compare to similar countries. The results confirm a positive relationship between firm performance and capital structure. We also found that IFRS adoption has led to increased firm performance of our sample, whereas it weakened the relationship between capital structure and firm performance. One plausible explanation for the positive association between capital structure and firm performance is the benefits of the tax shield and the lower costs of issuing debt compared to equity.

Keywords: Capital structure · Firm performance · IFRS · Non-financial listed firms · Germany

۱.Introduction

One of the core issues in finance and accounting is the combination of debt and equity, which is referred to as the capital structure, and its potential influence on firm performance. Theoretically, a number of hypotheses explain this relationship between capital structure and firm performance. The foundation theory is considered to be the Modigliani–Miller (MM) theory, which suggests that capital structure is irrelevant to a firm’s value (Hoffmann 2014). Nevertheless, the key assumptions of the MM theory are based on the conditions of a perfect capital market, which are thought to be practically unobservable in the real world. Conversely, other standing theories such as agency cost theory, pecking order theory and trade-off theory have been proposed in the field to account for an imperfect capital market. Although these theories propose different arguments, they agree that capital structure is value relevant. Nevertheless, it is important to note that there is no individual theory that can completely explain the precise relationship between capital structure and firm performance…

۵.Conclusion and discussion

 The key purpose of this study is to offer empirical evidence regarding the relationship between firm performance and capital structure in Germany by taking into account IFRS adoption. The results of the empirical models support a positive association between financial performance and capital structure in German listed firms. Precisely, we found that a 1% increase in total debt ratio leads to an increase in ROA and ROE of approximately 3.6% and 32.4% respectively over the period 1993–۲۰۱۶. However, we found that capital structure negatively influences stock price. We also found that IFRS adoption as a key regulatory change in the German financial market has a negative impact on the effect of capital structure…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد حسابداری

دانلود مقاله در مورد رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد عملکرد مالی

دانلود مقاله در مورد گزارشگری مالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده در مورد حسابداری بین المللی و IFRS

دانلود مقاله در مورد استانداردهای حسابداری

دانلود مقاله در مورد حسابداری مالی

دانلود مقاله در مورد مدیریت سرمایه

دانلود مقاله در مورد ساختار سرمایه