اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1017

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تغییر یا نابودی: بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی

عنوان کامل انگلیسی:

Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بسیاری از پژوهشگران در تلاش هستند تا توضیح دهند که چه عواملی در مزیت رقابتی پایدار نقش دارند. در این راستا ، این مطالعه با ارائه شواهد تجربی در مورد این که چگونه سرمایه انسانی ، ظرفیت های بازاریابی پویا و پویایی بازار بر مزیت رقابتی در بخش هتلداری تأثیر می گذارند، به ادبیات بازاریابی و مدیریت میهمان نوازی (گردشگری) کمک می کند. ما داده های نظرسنجی مقطعی از مدیران بازاریابی و فروش را در ۱۶۵ هتل ، همراه با مصاحبه های عمیق در سه هتل مستقر در چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی ، قطر ، امارات متحده عربی و بحرین). جمع آوری کردیم. این یافته ها نشان می دهد که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق ظرفیت های بازاریابی پویا ، نقش اساسی در توسعه مزیت رقابتی ایفا می کند. برای زمینه یابی این نقش ، تحقیقات ما نشان می دهد که پویایی بازار رابطه میانجی بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی را از طریق ظرفیت های سنجش بازار تعدیل می کند. ما در مورد پیامدهای نظری و مدیریتی برای توسعه مزیت رقابتی در بخش هتلداری پیشنهاداتی را ارائه می دهیم.

واژه‌های کلیدی: سرمایه انسانی ، ظرفیت های بازاریابی پویا ، پویایی بازار ، مزیت رقابتی ، بخش هتلداری

۱.مقدمه

عدم قطعیت و پویایی در بازارهای رقابتی ،شرکت ها را مجبور می کند نسبت به رویکردهای خود برای دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار تجدید نظر کنند. کلید دستیابی و حفظ مزیت رقابتی پایدار در اختیار داشتن و توسعه منابع منحصر به فرد است که تقلید از آن توسط سایر شرکت های دشوار باشد. این منابع عمدتاً در سرمایه انسانی شرکت ها نهفته هستند که بر مبنای شایستگی کارکنان شرکت ، از جمله مهارت ها ، دانش ، تخصص و ظرفیت های مختلف پایه ریزی شده است (منشن و بونیتز، ۲۰۱۳). سرمایه انسانی ،زیرساخت های مورد نیاز را برای ایجاد منابع و ظرفیت های منحصر به فرد ارائه می دهند. دیدگاه ظرفیت های پویا (DCS) یک پایه نظری قوی را برای تبیین چگونگی دستیابی و حفظ مزیت رقابتی از طریق تجدید و پیکربندی مجدد منابع و ظرفیت ها ارائه می کند (آیزن هارت و مارتین ، ۲۰۰۰ ؛ تیس و همکاران ۱۹۹). به طور خاص ، رابطه ظرفیت های بازاریابی پویا (DMC) با عملکرد شرکت توجه محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است (به عنوان مثال ، کراسنیکوف و جیاچاندران ، ۲۰۰۸؛ مورگان ، اسلوتگراف ، و ورهیس ، ۲۰۰۹؛ ورهیس و مورگان، ۲۰۰۵). علاوه بر این ، شواهد تجربی برای حمایت از ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه انسانی ، که در دانش و مهارت کارکنان وجود دارد ،ارائه شده است …

۶.بحث و جمع بندی

 این مطالعه با استفاده از داده های ۱۶۵ هتل در چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و سه مصاحبه عمیق ، شواهد تجربی را در زمینه تأثیر بسزای سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق DMC ارائه می دهد. علاوه بر این ، سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه DMC ها ایفا می کند و پویایی بازار رابطه میانجی بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی را از طریق ظرفیت های سنجش بازار تعدیل می کند. به طور کلی ، این یافته ها چشم انداز تازه ای از این موضوع که چگونه و تحت چه شرایطی هتل ها می توانند DMC های خاصی برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق پویایی بازار ایجاد کنند را ارائه می دهد.

Abstract

Many researchers have endeavored to explain which factors contribute to sustainable competitive advantage. Toward this end, this study contributes to the marketing and hospitality management literature by providing empirical evidence on how human capital, dynamic marketing capabilities, and market dynamism influence competitive advantage in the hotel sector. We collected cross-sectional survey data from marketing and sales managers in 165 hotels, along with in-depth interviews in three hotels, based in four Gulf Cooperation Council (GCC) countries, namely, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates and Bahrain. The findings reveal that human capital directly, and indirectly through dynamic marketing capabilities, plays a critical role on developing competitive advantage. To contextualize this role, our research reveals that market dynamism moderates the mediated relationship between human capital and competitive advantage via market sensing capabilities. We discuss how the findings offer theoretical and managerial implications for the development of competitive advantage in the hotel sector.

Keywords: Human capital, Dynamic marketing capabilities, Market dynamism ,Competitive advantage, The hotel sector

۱.Introduction

 Uncertainty and dynamism in competitive markets oblige firms to rethink the approaches they adopt to achieve sustainable competitive advantages. Key to attain and maintain a sustainable competitive advantage lies in possessing and developing the unique resources that are difficult to imitate. These resources reside mainly in firms’ human capital that is grounded on firm personnel competence, including skills, knowledge, expertise and capabilities (Mention & Bontis, 2013). Human capital offers the basis to build unique resources and capabilities. The dynamic capabilities (DCs) view provides a robust theoretical foundation for explaining how firms can achieve and maintain competitive advantage through the renewal and reconfiguration of resources and capabilities (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al. 199). More specifically, linking dynamic marketing capabilities (DMCs) with company performance has attracted the attention of marketing scholars (e.g., Krasnikov & Jayachandran, 2008; Morgan, Slotegraaf, & Vorhies, 2009; Vorhies & Morgan, 2005). Furthermore, empirical evidence has been accumulated to support the association between human capital, represented in employees’ knowledge and skills, and firm performance…

۶.Discussion and conclusion

 Using data from 165 hotels operating in four GCC countries and three in-depth interviews, this study provides empirical evidence for the critical impact of human capital on competitive advantage directly and indirectly through DMCs. Furthermore, human capital plays a critical role on the development of DMCs and market dynamism moderates the mediated relationship between human capital and competitive advantage via market sensing capabilities. Overall, these findings provides a fresh perspective of how and under which market dynamism conditions hotels can build certain DMCs to attain competitive advantage.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۱ بازاریابی

مقالات ۲۰۲۱ هتلداری

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت گردشگری

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت منابع انسانی

مقالات ۲۰۲۱ رفتار سازمانی

مقاله درباره مزیت رقابتی ۲۰۲۱