مقاله انگلیسی تأثیر تعهد حرفه ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1471

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Islamic Accounting and Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر تعهد حرفه ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of professional commitment, commitment to ethics, internal locus of control and emotional intelligence on the ability to detect fraud through reduced audit quality behaviors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1471)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه بررسی تأثیر تعهد حرفه‌ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای تجزیه تحلیل، از حسابرس داخلی در واحد کنترل داخلی در مرکز آموزش عالی دینی اسلامی دولتی در اندونزی استفاده شد. برای پردازش داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و آزمون سوبل برای تأیید اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده شد.

یافته‌ها – نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تعهد حرفه‌ای و هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر توانایی تشخیص تقلب دارند. تعهد به اخلاقیات و هوش هیجانی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی اثر منفی دارد. علاوه بر این، این مطالعه همچنین نشان می دهد که تعهد به اخلاقیات و هوش هیجانی به طور غیر مستقیم بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارند.

پیامدهای عملی – سازمان به طور دوره ای بر رفتار حسابرسان، به ویژه بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی در طول فرآیند حسابرسی نظارت می کند و تنظیم کننده ها را تشویق می کند تا سیاست های مرتبط با افزایش توانایی کشف تقلب را تدوین کنند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه دانشی را در مورد نیروی محرکه حسابرسان داخلی برای رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی و افزایش توانایی کشف تقلب ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: تعهد حرفه‌ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی، هوش هیجانی، توانایی کشف تقلب، رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

فرضیات

H1. تعهد حرفه ای به طور مثبت بر توانایی کشف تقلب تأثیر می گذارد.
H2. تعهد به اخلاقیات به طور مثبت بر توانایی کشف تقلب تأثیر می گذارد.
H3. منبع کنترل داخلی به طور مثبت بر توانایی کشف تقلب تأثیر می گذارد.
H4. هوش هیجانی بر توانایی تشخیص تقلب تأثیر مثبت می گذارد.
H5. تعهد حرفه ای بر  رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی می گذارد.
H6. تعهد به اخلاق بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی می گذارد.
H7. منبع کنترل داخلی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی می گذارد.
H8. هوش هیجانی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی می گذارد
H9. رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی بر توانایی کشف تقلب تأثیر منفی می گذارد.
H10. رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه بین (الف) تعهد حرفه ای، (ب) تعهد به اخلاقیات، (ج) منبع کنترل داخلی، (د) هوش هیجانی و توانایی کشف تقلب را میانجیگری می کند.

مدل مفهومی

ABSTRACT

Purpose – This study aims to examine the effect of professional commitment, commitment to ethics, internal locus of control and emotional intelligence on the ability to detect fraud through reduced audit quality behaviors.

Design/methodology/approach – The analysis unit is the internal auditor in internal control unit at state Islamic religious higher education in Indonesia. Data processing used covariance-based structural equation modeling using Lisrel Software and the Sobel test to verify the direct and indirect effects.

Findings – This study found empirical evidence that professional commitment and emotional intelligence positively impact the ability to detect fraud. Commitment to ethics and emotional intelligence has a negative effect on reduced audit quality behaviors. Furthermore, this study also provides that commitment to ethics and emotional intelligence indirectly impacts on the ability to detect fraud through reduced audit quality behaviors.

Practical implications – The organization periodically monitors auditors’ behaviors, especially reduced audit quality behaviors, during the audit process and encourages regulators to formulate policies related to increasing the ability to detect fraud.

Originality/value – This study provides knowledge regarding the driving force of internal auditors to mitigate reduced audit quality behaviors and increase the ability to detect fraud.

Keywords: Professional commitment, Commitment to ethics, Internal locus of control, Emotional intelligence, The ability to detect fraud, Reduced audit quality behaviors

Hypothesis

H1. Professional commitment positively affects the ability to detect fraud.
H2. Commitment to ethics positively affects the ability to detect fraud.
H3. Internal locus of control positively affects the ability to detect fraud.
H4. Emotional intelligence positively affects the ability to detect fraud.
H5. Professional commitment negatively affects reduced audit quality behaviors.
H6. Commitment to ethics negatively affects reduced audit quality behaviors.
H7. Internal locus of control negatively affects reduced audit quality behavior.
H8. Emotional intelligence negatively affects reduced audit quality behaviors
H9. Reduced audit quality behaviors negatively affect the ability to detect fraud.
H10. Reduced audit quality behaviors mediate the relationship between (a) professional commitment, (b) commitment to ethics, (c) internal locus of control, (d) emotional intelligence and the ability to detect fraud.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد هوش هیجانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد تعهد سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد حسابرسی

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد تخلفات مالی با ترجمه

ترجمه مقاله ۲۰۲۳ درباره کیفیت حسابرسی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی