اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بحران

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M726

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

عنوان انگلیسی:

Global Crisis Management – Current Research and Future Directions

چکیده فارسی:

نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی درگیر بحران را می توان در رسانه ها در سراسر جهان به وفور یافت. با وجود اهمیت این موضوع، وضعیت ادبیات و نظریه های مرتبط با مدیریت بحران جهانی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.با استفاده از یک رویکرد سه مرحله ای که معمولا استفاده می شود – ما به صورت خلاصه ادبیات موجود در مورد مدیریت بحران جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم توصیف مدیریت بحران شامل سه فاز می باشد فاز قبل از بحران (پیشگیری و آماده سازی)، فاز بحران (پاسخ یا واکنش) و فاز پس از بحران (یادگیری و بازنگری) سپس سه مقاله موضوعی خاص را معرفی می کنیم. در نهایت، ما زمینه های آینده برای تحقیق در مورد مدیریت بحران جهانی را پیشنهاد می کنیم.

کلید واژه ها؛ مدیریت بحران جهانی، ارتباطات بحران جهانی

Abstract

Examples of crises involving multinationals can be found in the media around the world on a regular basis. Despite the importance of this topic, the state of the literature in the area of global crisis management has yet to be explored. Incorporating a commonly used three-stage approach describing crisis management as involving three phases – the pre-crisis phase (prevention and preparation), the crisis phase (response), and the post-crisis phase (learning and revision) – we briefly review the literature in global crisis management. We then introduce three special issue articles. Finally, we suggest future areas for research on the topic of global crisis management.

Keywords; Global crisis management,Global crisis communication

۱. Introduction

As we mentioned in our call for papers for this special issue on global crisis management, examples of crises involving multinationals can be found in the media around the world on a regular basis. Examples of high profile crises involving multinationals include Kobe Steel falsifying metal quality reports, the disappearance of Malaysia Airlines Flight 370, the oil spill in the Gulf by BP, sudden acceleration in Toyota cars, and people becoming seriously ill after using Vioxx, a prescription drug manufactured by the

American multinational Merck. International crises will only increase as organizations create long supply chains and seek to expand into new markets beyond their borders. Consider the thousands of suppliers in the Nike supply chain or how Starbucks has expanded into Asia. There are many important issues for both academicians and practitioners relating to global crisis management. For example, do stakeholders in different countries react differently to a crisis and to crisis response strategies? If yes, how should a multinational respond to a crisis in its different markets?

Volkswagen with its emissions crisis is facing that very issue. Crisis management is defined as “a set of factors designed to combat crises and to lessen the actual damage inflicted by a crisis” (Coombs, 2015). Drawing from the literature in emergency preparedness, crisis management involves four interrelated factors: Prevention, preparation, response and revision (Coombs, 2015). These factors are incorporated in a commonly used three-stage approach describing crisis management as involving three phases. The pre-crisis phase (prevention and preparation), the crisis phase (response), and the post-crisis phase (learning and revision).