اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تهدید کلیشه (تهدید طرحواره ای) بر اضطراب فروش

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M1389

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ : تأثیر تهدید کلیشه (تهدید طرحواره ای) بر اضطراب فروش

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of stereotype threat on sales anxiety

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فرضیات

H1: شباهت درک شده با مشتریان، تهدید کلیشه ای درک شده با آنها را کاهش می دهد.

H2: شباهت درک شده با مدیر، تهدید کلیشه ای درک شده از سوی مشتریان را کاهش می دهد.

H3: تهدید کلیشه ای درک شده منجر به اضطراب فروش بیشتر می شود.

H4: شباهت درک شده با مشتریان، اضطراب فروش را از طریق اثر میانجی تهدید کلیشه ای کاهش می دهد.

H5: شباهت درک شده با مدیر، از طریق تأثیر میانجی تهدید کلیشه ای، اضطراب فروش را کاهش می دهد.

H6: اضطراب فروش بیشتر تعهد سازمانی را کاهش می دهد

H7: اضطراب فروش بیشتر، استفاده از راهبردهای مقابله ای متمرکز بر کمک را افزایش می دهد.

H8: هرچه فروشندگان بیشتر از مقابله “کمک محور” برای کمک به اضطراب فروش استفاده کنند، تأثیر اضطراب فروش بر تعهد سازمانی ضعیف‌تر است.

مدل مفهومی

چکیده فارسی

فروشندگان آگاه هستند که بسیاری از مشتریان دیدگاه کلیشه ای منفی نسبت به شغل فروشندگی دارند. در نتیجه، فروشندگان ممکن است در مورد نحوه درک مشتریان از آنها حالت تدافعی و ترس داشته باشند. این پدیده “تهدید کلیشه” نامیده می شود. تهدید کلیشه ممکن است از سوی مشتریان توسط محرک های زیادی مانند رفتار کلامی یا غیرکلامی گروه هدف(مثلاً مشتریان)، نظرات همکاران یا اطلاعات رسانه ها ایجاد شود. ما استدلال می کنیم که همسانی با مشتریان و مدیران فروش باید تهدید کلیشه را کاهش دهد. نتایج این مطالعه با استفاده از یک نظرسنجی از فروشندگان حرفه ای، نشان می دهد که فروشندگان زمانی که خود را شبیه به مدیران خود می دانند کمتر با تهدیدهای کلیشه مواجه می شوند ، اما برخلاف انتظار، زمانی که احساس می کنند شبیه مشتریان هستند،تهدیدهای کلیشه کمتر نمی شود. همچنین نتایج نشان می دهد که تهدید کلیشه اضطراب را افزایش می دهد که می تواند تعهد سازمانی را کاهش دهد.با این حال، سازگاری کمک محور از سوی سایرین در سازمان فروش، به فروشندگان کمک می کند تا با اضطراب خود کنار بیایند. نتایج این تحقیق به مدیران فروش کمک می کند تا تهدید کلیشه را کاهش دهند و به فروشندگان کمک می کند تا با این پدیده کنار بیایند.

کلیدواژه ها: تهدید کلیشه، فروشندگان، سازگاری، اضطراب فروش، تعهد سازمانی

۱.مقدمه

“صادقانه، من خیلی فکر کردم که آیا باید یک عکس به نمایه اضافه کنم یا نه… تا همین اواخر، من نمی خواستم مشتریان احتمالی قبل از اولین تماس با من بدانند که من سیاه پوست هستم.”(کابیس،۲۰۲۰).

در عصر لینکدین و رسانه های اجتماعی، مشتریان اغلب پیش از ملاقات حضوری با فروشندگان، آنها را می بینند. بنابراین، استفاده از یک دیدگاه فراگیر برای ارزیابی اینکه چگونه فروشندگان تحت تأثیر کلیشه‌ها قرار می‌گیرند، نه تنها از نظر تأثیر تجاری، بلکه با توجه به اضطراب کارکنان، به طور فزاینده‌ای اهمیت دارد. با توجه به اثر شباهت-جذب، افراد تمایل دارند با افراد شبیه به خود ، معاشرت کنند (مونتویا و هورتون، ۲۰۱۳). در حالی که پیش‌بینی اینکه چه زمانی شباهت واقعی منجر به اثر شباهت-جذب در تعاملات تجاری می‌شود آسان نیست (به عنوان مثال، آرندت و همکاران، ۲۰۱۹؛ جونز و همکاران، ۱۹۹۸)، ممکن است هنوز این نگرانی وجود داشته باشد که مشتریان،  فروشندگان مشابه خود را ترجیح می دهند، حتی در شرایطی که این ترجیح درست نباشد. در برخی موارد، مدیران ممکن است این باور را با نشان دادن اینکه فروشندگان در برابر مشتریان خاصی (مثلاً آنهایی که ویژگی های جمعیت شناختی یکسانی دارند) کارآمد تر هستند، تقویت کنند. (شکل ۱ را ببینید)…

۴.۳. محدودیت ها و تحقیقات آتی

این مطالعه دارای محدودیت های متعددی است که باید در تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد. ابتدا، ما از معیارهای خود سنجی تهدید کلیشه ای، شباهت مشتری، اضطراب فروش و سایر متغیرها استفاده کردیم. تحقیقات فعلی نشان می دهد که معیارهای خودسنجی می تواند باعث یک سوگیری مطلوبیت اجتماعی شود که ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد (پودساکف و ارگان، ۱۹۸۶). برای کاهش این نگرانی، از بارهای عاملی تعدیل شده برای کاهش هرگونه سوگیری پاسخ ،استفاده کردیم. با این وجود، تحقیقات آتی ممکن است از طرح های مطالعاتی دیگر برای تأیید یافته های این مطالعه استفاده کنند…

Hypotheses

H1: Perceived similarity with customers decreases the perceived stereotype threat with them.

H2: Perceived similarity with one’s manager decreases the perceived stereotype threat from customers.

H3: Perceived stereotype threat will lead to greater sales anxiety.

H4: Perceived similarity with customers decreases sales anxiety through the mediating effect of stereotype threat.

H5: Perceived similarity with one’s manager decreases sales anxiety through the mediating effect of stereotype threat.

H6: Greater sales anxiety will decrease organizational commitment.

H7: Greater sales anxiety increases the use of help-focused coping strategies.

H8: The more salespeople use help-focused coping to help with sales anxiety, the weaker the effect of sales anxiety on organizational commitment.

Abstract

Salespeople are aware that many customers have negatively stereotyped the sales profession. Consequently, salespeople may become defensive and fearful about how customers perceive them. This phenomenon is called ‘stereotype threat.’ Stereotype threat from customers may be triggered by many stimuli, such as verbal or nonverbal behavior from the focal group (i.e., customers), comments from coworkers, or information from the media. We argue that similarity with customers and sales managers should reduce stereotype threat. Using a survey of professional salespeople, the results show that salespeople are less likely to experience stereotype threats when they perceive themselves to be similar to their managers, but contrary to expectations, not when they feel similar to customers. The results also show that stereotype threat increases anxiety, which can reduce organizational commitment. However, help-focused coping from others in the sales organization will help salespeople cope with their anxiety. The implications of this research will help sales managers reduce stereotype threat and help salespeople cope with this phenomenon.

Keywords: Stereotype threat, Salespeople, Coping, Sales anxiety, Organizational commitment

۱.Introduction

“Candidly, I thought long and hard as to whether or not I should include a profile picture…Up until recently, I haven’t wanted my prospects to know I was black before our first conference call.” Selling While Black–Kabese (2020).

In the era of LinkedIn and social media, customers often see salespeople before meeting them. Thus, it is increasingly important to use a broader perspective to assess how salespeople are affected by stereotyping, not just in terms of commercial impact, but also with respect to employee anxiety. According to the similarity-attraction effect, people tend to prefer associating with others who are perceived as similar (Montoya & Horton, 2013). While it is not easy to predict when actual similarity leads to the similarity-attraction effect in commercial interactions (e.g., Arndt et al., 2019; Jones et al., 1998), there may still be a concern that customers prefer salespeople who are similar, even in situations where this is not true. In some cases, managers may reinforce this belief by indicating that salespeople are more effective with certain customers (e.g., those matched by demographics). (SEE Fig. 1.)…

۴.۳. Limitations and future research

This study has several limitations that should be addressed in future research. First, we used self-reported measures of stereotype threat, customer similarity, sales anxiety, and other variables. Current research suggests that self-reported measures could cause a social desirability bias, which may influence the results (Podsakoff & Organ, 1986). To mitigate this concern, we used adjusted factor loadings to compensate for any response bias. Nevertheless, future research may use other study designs to verify the findings of this study…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد فروش

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد رفتار مشتری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد تعهد سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی شغلی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد استرس شغلی

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳