اطلاعیه

کشاورزی،دام و طیور

مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره مهندسی کشاورزی دامداری و طیور مقاله بیس مهندسی کشاورزی 2018 – 2019

مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 21000 تومان

مشاهده جزییات