خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

مقاله انگلیسی شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H473

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

عنوان انگلیسی:

Social networks, corruption and institutions of accounting, auditing and accountability

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h473)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله، بررسی نهادهای حسابدهی در زامبیا به منظور درک چگونگی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر چنین موسساتی تا زمانی که مجوز خود را از دست نداده اند، می باشد. این مطالعه به طور یکسان به بررسی اینکه چگونه شبکه های اجتماعی ممکن است فعالیت های فاسد را تداوم بخشیده و با عملکرد موسسات حسابدهی سازش می کنند،می پردازد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: چارچوب مفهومی که در این تحقیق اتخاذ شده است، بر مبنای دیدگاه های  نظریه شبکه اجتماعی (SNT) و ایده های سرمایه بوردیو مبنی بر ایجاد یک خط مشی بحرانی برای بررسی فعالیت های شبکه و تأثیر آن بر عملکرد موسسات حسابدهی، می باشد. داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با پاسخ دهندگانی از نهادهای مختلف حسابدهی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی از طریق تجزیه و تحلیل محتوایی انجام شد.

یافته ها: یافته های تحقیق، وجود شبکه هایی با ماهیت عملیاتی فاسد در ساختار دولتی و برخی نهادهای حسابدهی را برجسته کرده است. این شبکه ها به صورت نمونه های سیستماتیک و خانوادگی آشکار می شوند و  به نظر می رسد که این شبکه ها توسط مقامات ارشد دولتی مثل افسران کنترل و سایر فعالان سیاسی از جمله وزرا و رؤسای جمهور پشتیبانی می شوند. اکثر این فعالیت های فاسد توسط سازوکارهای دلالی سازماندهی می شوند که شبکه های داخلی و خارجی را به هم متصل می کنند.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: با توجه به ماهیت مخفی فعالیت های فساد، این مطالعه، قادر به تعیین ابعاد اصلی و مهم آنها نبود ،زیرا این جزئیات در مصاحبه ها ارائه نشدند. چنین اطلاعاتی ممکن است تنها در صورت تمایل افرادی که درگیر فساد هستند شناسایی شود تا توضیح دهند که آنها فساد را با چند نفر اداره می کنند و افراد تاثیر گذار در این شبکه ها چه کسانی هستند….

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to investigate institutions of accountability in Zambia in order to understand how social networks may influence such institutions not to discharge their mandates as expected from time to time. The study equally seeks to explore how social networks may perpetuate corrupt activities and compromise the functioning of institutions of accountability.

Design/methodology/approach: The conceptual framework adopted in this study draws on insights from social network theory (SNT) and Bourdieu’s ideas of capital to devise a critical lens for investigating network activity and its influence on the functioning of institutions of accountability. Qualitative data were collected through semi-structured interviews with respondents drawn from different institutions of accountability. Social network analysis was conducted through content analysis.

Findings: Research findings highlight the presence of networks of a corrupt nature operating within government structures and some institutions of accountability. Manifested in the form of systemic and familial archetypes, these networks appear to be championed and propelled by senior government officials like controlling officers and other actors of a political nature including ministers and presidents. Most of these corrupt activities are organised through brokerage mechanisms that interface internal and external networks.

Research limitations/implications: Due to the clandestine nature of corruption activities, however, the study was unable to determine measures of centrality and density since these details were not forthcoming during interviews. Such information could only become available if willing individuals involved in corruption could be identified so that they explain who they conduct their corruption with together with the number of connections involved and the most influential individuals in those networks.

Social implications: This study helps us to understand that activities of a corrupt nature are often undertaken through well-connected groups and networks that make it difficult for institutions of accountability to detect and untangle such activity. The study also suggests that accountants and other accountability actors may have forgotten that accounting is not just a technical discourse for enhancing one’s economic status but is an ethical profession as well. There is a great need to put institutions in place which should hold everyone, including the president and ministers, accountable to the Zambian people in the light of wrongdoing. Dismantling the corrupt network activities inferred from the data entails a complete top-down change in systems of politics, governance, wealth distribution and social values.

Originality/value: This study contributes towards filling the gap of undertaking accounting research of a critical nature focussed on African contexts (Rahaman, 2010). The paper is equally an attempt at providing empirical flesh to Laughlin’s (1991) framework on organisational transformations through complementing that framework with SNT. The study is also among the first to draw on the experiences and insights of actors working within institutions of accountability to highlight accountability challenges within an African context.

Keywords: Zambia, Accountability, Corruption, Social network theory, Institutions of accountability

Introduction

The purpose of this paper is to investigate institutions of accountability in Zambia in order to understand how social networks may influence such institutions not to discharge their mandates as expected from time to time (Noussi, 2012). Corruption, though lacking a universal definition, often refers to the abuse of office for personal gain; or the use of official position rank or status by an office bearer for personal gain (Shah, 2007; Neu et al., 2013). For purposes of this study, a more appropriate definition is that advanced by Dye and Stapenhurst (1998) in which corruption is perceived as the abuse of public power or office for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance.

This definition is consistent with Lessig’s (2011) conceptualisation of “dependence corruption” which arises when political institutions become corrupted because the pattern of influence operating upon individuals within those institutions draws them away from the intended influence. Unlike “quid pro quo corruption” that often involves an exchange of favours by unrelated parties, dependence corruption does not take place via bribery but is instead rooted in a complex set of relationships and mutual obligations (Dawood, 2014). This kind of corruption is based on the gift and patronage economy (Bakre et al., 2017) that thrives on the giving and receiving of resources and political favours. Consequently, dependence corruption is often deemed to operate at the level of the institution rather than at the individual level (Dawood, 2014).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده فساد سازمانی

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی