اطلاعیه

فیزیک،لیزر،نجوم

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی فیزیک لیزر نجوم

برسی کامل اورانیوم

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN127 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه : فصل اول : شناخت اورانیوم ۱-۱-        پیشینه اورانیوم ۲-۱- مواد رادیو اکتیو ۳-۱- شناخت اولیه اورانیوم ۴-۱- پیشینه اورانیوم در ایران ۵-۱- آنومالی‌های رادیواکتیویته ایران ۶-۱- اورانیوم و انواع ترکیبات آن با اکسیژن ۱-۶-۱- اوراناتها …

مشاهده جزییات

انرژی های نو

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ13 تعداد صفحات: ۹۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه اهمیت و جایگاه استفاده از انرژی ۱ فصل دوم آشنایی با روشهای مهار و کنترل انرژی های نو ۱-۲ انرژی زمین گرمایی، کاربردها و مزیت های آن در ایران ۳ ۲-۲  چگونگی انتقال گرمای زمین به …

مشاهده جزییات

مشخصات تحرک وابسته به میدان گاز الکترون دو بعدی در برهمکنش با فونونهای اکوستیکی درون دره ای

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت آشنایی دانشجویان از سرفصل هایمقاله ارائه شده است فهرست پیشگفتار ۱ فصل اول: ترابرد حامل ها مقدمه ۶ ۱-۱ ساختار نوار رسانش سیلیسیوم ۷ ۱-۱-۱ ساختار نواری (۱۰۰)SI در لایه وارونی ۸ ۱-۲ گاز الکترون دو بعدی ۹ ۱-۳ چاه کوانتومی ۱۱ ۱-۴ ترابرد حامل ۱۲ ۱-۵ تحرک پذیری حامل ۱۳ …

مشاهده جزییات

کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ10 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول کیهانشناسی  ۵ کیهانشناسی پیش نسبیتی  ۶ کیهانشناسی نسبیتی  ۹ اصل کیهانشناسی  ۱۱ اصل وایل  ۱۲ متریک رابرستون- واکر  ۱۳ مدل فرید من  ۱۵ مشکل افق  ۱۸ مشکل مسطح بودن  ۱۹ مشکل تک قطبی …

مشاهده جزییات

بررسی سیر تحولات ستارگان

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ9 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مندرجات پیشگفتار چکیده بخش اول : کلیّات ستاره شناسی فصل اول : ستاره شناسی        ۲ مقدمه           ۳ ۱-۱ پیشینه ستارگان         ۴ ۱-۲ ستاره چیست؟        ۱۱ ۱-۳ اندازه گیری فاصله ستارگان      ۱۴ ۱-۴ رصد خانه ها و تلسکوپ ها      …

مشاهده جزییات

نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ8 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب   چکیده مقدمه فصل اول ) نانوتکنولوژی : ۱-۱- آغاز نانوتکنولوژی ۱-۲- نانوتکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی ۱-۳- نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک ۱-۴- فنآوری نانو و فیزیک الکترونیک فصل دوم ) الکترونیک مغناطیسی ۲-۱- پیش گفتار ۲-۲- انتقال وابسته به اسپین ۲-۳- اصول اولیه …

مشاهده جزییات

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ7 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده.۷ کلمات کلیدی.۸ فصل اول..۱۳ مقدمه۱۴ تعریف موضوع..۱۵ تاریخچه۱۶ اهداف تحقیق..۱۷ فصل دوم..۱۸ خصوصیات مواد TLD..19 پاسخ دز۱۹ حساسیت.۲۰ پاسخ به انرژی۲۱ شرایط پخت۲۴ محوشدگی گرمایی..۲۵ محو شدگی غیرعادی..۲۶ حساسیت نوری.۲۶ فصل سوم.۲۹ کاربردها وخواص دزیمتری.۳۰ دزیمتری …

مشاهده جزییات

انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ6 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست  فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه۱ ۲-۱- بیان مسئله۳ ۳-۱- هدف پژوهش۴ ۴-۱- اهمیت تحقیق۵ ۵-۱- ضرورت تحقیق۶ ۶-۱- فرضیات تحقیق۷ ۷-۱- تعریف وا‍ ژه گان اساسی تحقیق۸ فصل دوم ۱-۲- پیشینه پژوهش۱۰ فصل سوم – روش پژوهش ۱-۳- …

مشاهده جزییات

ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه هادی

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ5 تعداد صفحات: ۱۲۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه ای بر لیزر (مبانی لیزر) مقدمه ۲ هدف ۳ شباهت و تفوت لیزر نیمه هادی با سایر لیزرها ۴ ۱-۱- خواص بار یکه لیزر ۵ ۱-۲- انواع لیزر ۷ ۱-۳- وارونی انبوهی  ۹ ۱-۳-۱- برهمکنش امواج الکترومغناطیسی با …

مشاهده جزییات

ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو و هسته ای

دانلود پروژه های رشته نجوم و لیزر

کد محصول FZ4 تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه اثرات پرتوهای یونساز ۴ اثرات قطعی ۵ اثرات احتمالی ۵ اصل ALARA 6 اثرات بیولوژیک پرتوها ۶ عبور پرتوها از میان بافت بدن انسان ۷ فصل دوم: منشأ …

مشاهده جزییات