مقاله انگلیسی مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M816

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه

عنوان انگلیسی:

An Introduction to Construction Methods, Project Management, and Building a Project Team

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M816)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ساخت یک ساختمان جدید یا بازسازی یک ساختمان موجود برای جاسازی مصالح کم مصرف کتابخانه ای یک کار دشوار است و اغلب کتابخانه ها خود را در قلمرو ناشناخته می بینند، مطمئن نیستند چه کاری انجام دهند یا در چه مکانی مورد نیاز هستند. این فصل به ارائه برخی از نکات اولیه که در هنگام ساخت تأسیسات ذخیره سازی جدید و یا بازسازی ساختار موجود برای ذخیره مواد در نظر گرفته می شود ، می پردازد. به طور خاص، به برخی از سیستم های تحویل پروژه مشترک، مراحل پروژه ساخت و ساز و اعضای اصلی تیم پروژه نگاه خواهد کرد. این فصل همچنین  نکات ذیل را  نظر میگیرد

مسائل کلیدی که  هنگام نوشتن درخواست طرح پیشنهادی (RFP ) باید رعایت شود  و آنچه که  در هنگام مصاحبه برای استخدام معمار  برای طراحی ساختمان و شرکت ساختمانی فراهم کننده ی  امکانات ساخت ، باید دیده و پرسیده شود.

Abstract

Constructing a new building or renovating an existing building to house low-use library materials is a daunting task and often libraries find themselves in uncharted territory, unsure of what to do or where to go for help. This chapter will take a look at some starting points to consider when constructing a new storage facility or repurposing an existing structure to store materials. Particularly, it will look at some common project delivery systems, phases of a construction project, and the essential members of the project team. This chapter will also consider key issues when writing the request for proposal (RFP) and what to look for or what to ask during the interviews when hiring the architect to design the building and the construction company that will actually build the facility.

PROJECT DELIVERY SYSTEMS

Before beginning a building renovation or construction project, one must be familiar with the type of project delivery method that the governing institution uses to organize and manage building projects. The choice of a delivery model depends on an institution’s priorities, the strengths and weaknesses of the people assigned to the project, and the library’s desired level of involvement in the nuts and bolts of the building progress. Each project delivery method has different and varying degrees of risk for the owner, with the owner defined as the governing body of the library; the more control the owner wants over the project, the greater the risk he or she will need to assume.

Understanding the advantages and disadvantages of the different types of project delivery method systems will be key for the library when considering a building project. This system will inform the phases of the project such as who is the first to be contracted, the individual roles of the project team, what documents are delivered and by whom, etc. Although the following models are by no means an exhaustive list of project delivery methods, they are viewed as the more commonly used types when implementing a building or renovating project.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مهندسی عمران