خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات خرده فروشی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M845

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  آیا شخصیت کشور سازنده برند موجب افزایش ارزش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل داده بزرگ

عنوان انگلیسی:

Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت های خرده فروشی شاهد کاهش وفاداری مشتریان به دلیل افزایش تجارت الکترونیک و منافع حاصل از آن برای مصرف کنندگان، بوده اند، از جمله افزایش انتخاب، قیمت پایین و سهولت تغییر برند مورد استفاده. خرده فروشان مدت های طولانی اطلاعات را جمع آوری کرده اند تا عادت های خرید مشتری را یاد بگیرند؛  با این حال، در حال حاضر بسیاری از آنها از تحلیل های داده کاوی برای افزایش اثربخشی بازاریابی با پیش بینی الگوهای خرید آینده و ارزش بالقوه طول عمر مشتری، به ویژه بخش های مهمی مانند مشتریان تکراری  بالقوه و وفادار ، استفاده نمی کنند. داده کاوی می تواند مقادیر زیادی از داده های کسب و کار (“داده های بزرگ “) را به منظور پیش بینی نیازهای مصرف کننده و افزایش ارزش طول عمر مشتریان (CLV)، تجزیه و تحلیل کند. مطالعات قبلی در مورد این موضوعات عمدتا بر فرضیات مفهومی تمرکز می کنند و به طور کلی مدل های معتبر تجربی را ارائه نمی دهند.

این مطالعه به دنبال پر کردن شکاف تحقیق با استفاده از آنالیز داده های بزرگ از طریق تحلیل تقریبا ۴۴،۰۰۰ تراکنش فروش مروبط به ۲۶،۰۰۰ مشتری یک فروشگاه خرده فروشی تایوانی،  برای درک چگونگی ارتباط  ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان با ویژگی های کشور سازنده (COO) (شخصیت برند) برندهای ماء الشعیر و پیش بینی ارزش بالقوه طول عمر مشتری (CLV) ،می باشد. یافته ها نشان می دهد که مصرف کنندگان تمایل دارند که برند های هر کشور را با صفات شبیه به صفات شخصیت خود (یعنی ژاپن-صلح طلبی، بلژیک -آزادی ، ایرلند- هیجان و …) خریداری کنند.  به طور معناداری، مشتریانی که در گروهی با صفات شخصیتی مرتبط با ” صلح طلبی ” و “آزادی”  دسته بندی شده اند ،در میان پنج خوشه تحلیل شده به عنوان سودآورترین مشتریان بودند (CLV value = 0.3149, 0.2635). این مطالعه دیدگاه های ارزشمند جدیدی را در مورد ویژگی های شخصیتی کشور سازنده ی برند و ویژگی های شخصیتی  مصرف کننده با رفتارهای خرید تعاونی  همراه با استفاده از تکنیک های داده کاوی فراهم می کند و ارزش توسعه ی CLV را در ایجاد استراتژی های بازاریابی مناسب ارزیابی می کند.

کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، استراتژی بازاریابی مشتری محور، کشور سازنده، شخصیت برند، ارزش طول عمر مشتری، صنعت خرده فروشی

مقدمه

رقابت در دنیای امروز هم در حال تشدید شدن است و هم در واکنش به افزایش یافته های رقابتی و بی نظیر از محصولات و خدمات و افزایش گزینه ها برای مصرف کنندگان، به عرصه های جدیدی در محیط تجارت خرده فروشی وارد شده است (باراواج و همکارانش ۲۰۱۳). در مقالات مختلف بیان شده است که مصرف کنندگان با سرعت زیادی در حالت تکامل رویکردهای خود برای اتخاذ تصمیمات خرید هستند که این اغلب منجر به تحلیل تدریجی وفاداری مشتری میگردد (گوپتا و همکارانش ۲۰۰۴). اراده آزاد مصرف کنندگان برای رو کردن به گزینه های بهتر و ارزان تر در بازار خرده فروشی به این معناست که این تغییر خرده فروش برای مشتریان معمولاً هیچ هزینه ای ندارد. در نتیجه شرکت ها حتماً باید بر حفظ روابط خود با مشتریان خوب و افزایش میزان حفظ مشتریان در طول عمر مشتریان تمرکز کنند تا سودآوری و رشد بیشتری را در مقایسه با هزینه ها و بازپرداخت های مهم همراه با جذب و حفظ مشتریان جدید ایجاد کنند (ارون و همکارانش ۲۰۰۸).

Abstract

Many retail firms have witnessed the erosion of customer loyalty with the rise of e-commerce and its resulting benefits to consumers, including increased choices, lower prices, and ease of brand switching. Retailers have long collected data to learn about customer purchasing habits; however, many currently do not use data-mining analytics to increase marketing effectiveness by predicting future buying patterns and potential customer lifetime value, particularly to important segments such as loyal and potential repeat customers. Data mining can efficiently analyze large amounts of business data (“Big Data”) in an effort to forecast consumer needs and increase the lifetime value of customers (CLV). Previous studies on these topics primarily focus on conceptual assumptions and generally do not present empirically valid models.

The present study sought to fill the research gap by using Big Data analytics to analyze approximately 44,000 point-of-sale transaction records for 26,000 customers of a Taiwanese retail store to understand how consumer personality traits relate to the country-of-origin (COO) traits (brand personality) of beer brands, and to predict potential customer lifetime value (CLV). The findings revealed that consumers tend to purchase and co-purchase brands with traits similar to their own personality traits (i.e., Japan—peacefulness, Belgium—openness, Ireland—excitement, etc.). Significantly, customers with the group of personality traits associated with “peacefulness” and “openness” were the most profitable customers among the five analyzed clusters (CLV value = 0.3149, 0.2635). The study provides valuable new insights into COO brand personality and consumer personality traits with co-purchase behaviors via data mining techniques, and highlights the value of extending CLV in developing useful marketing strategies.

Keywords: Big Data analytics,Customer-driven marketing strategy,Country-of-origin,Brand personality,Customer lifetime value,Retail industry

Introduction

Competition is both intensifying and shifting to new arenas in the current retail business environment in response to the increase in comparable and competitive offerings of products and services and growing consumer options (Bharadwaj et al., 2013). It has been repeatedly indicated in the literature that consumers are rapidly evolving their approaches to making purchase decisions, often resulting in the erosion of consumer loyalty (Gupta et al., 2004). Consumer free will to switch to better and/or less expensive choices in the retailing market means that it typically costs nothing for customers to switch from one retailer to another. Consequently, it is imperative for companies to focus on maintaining good customer relations and enhancing customer retention over the customer lifetime in order to generate higher profitability and growth in comparison to the significant costs and drawbacks associated with attracting and maintaining new customers (Aeron et al., 2008).

In customer retention efforts, segmentation is a critical tool for understanding how consumers differ in terms of their interactions with and behavioral responses to retail marketing (Wedel and Kamakura, 2002). Segmentation can be a powerful descriptor and drives more precise targeting and positioning, which can ultimately increase customer value (Foster et al., 2011). Using segmentation, firms may be able to offer products, services, and marketing campaigns that are very similar to those of other firms to many current consumers of those firms, who have a tendency to react or interact similarly. Time-tested segmentation approaches utilize information such as demographics, as well as psychographic methods, in order to surpass superficial customer segmentation and better comprehend purchase motivations and additional behaviors (Boone and Roehm, 2002; Malcolm and Dunbar, 2012; Wiertz and DeRuyter, 2007). Developing effective retail marketing methods first means understanding consumer buying behaviors.