اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M993

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technological Forecasting & Social Change

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰:  نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز

عنوان کامل انگلیسی:

Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما در این مطالعه با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه توانایی ، انگیزه و فرصت ، به بررسی این موضوع پرداختیم که چگونه مدیریت منابع انسانی سبز اثر متقابل بر روابط بین رهبری تحول گرا سبز ، نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی دارد. داده های سه گویه ای از ۳۰۹ شرکت های تولیدی کوچک و متوسط ​​(SMEs) ، با استفاده از پرسشنامه پیمایشی جمع آوری شده است. در این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس (SEM) استفاده کردیم. نتایج نشان داد که اقدامات HRM سبز ،نقش میانجی گر در تأثیر رهبری تحول گرا سبز بر نوآوری سبز ایفا می کند. ما همچنین دریافتیم که HRM سبز به طور غیر مستقیم از طریق نوآوری سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت تأثیر می گذارد. به طور کلی ، یافته های پژوهش ما از تمامی فرضیه های تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می کند و دارای چندین پیامد نظری و عملی است. در نهایت ، مطالعه ما به طور چشمگیری نظریه را توسعه می دهد و نشان می دهد که رابطه عملکرد و HRM نه به تأثیر افزایشی رهبری تحول گرا سبز و نوآوری سبز به ترتیب به عنوان پیش بین و میانجی گر بستگی دارد و نه بر اثر تعاملی آنها ، بلکه ترکیبی از هر دو شکل (به عنوان مثال ، افزایشی و تعاملی) برای تأثیرگذاری بر عملکرد زیست محیطی شرکت است. به طور کلی ، مطالعه ما موجب توسعه و پیشرفت مطالعات قبلی می شود که در آن رهبری نقش مهمی در اثرگذاری بر اقدامات مدیریت منابع انسانی دارد و به نوبه خود پیش بینی کننده نوآوری سبز در سازمان است.

 واژه‌های کلیدی: رهبری تحول گرا سبز ، مدیریت منابع انسانی سبز ، نوآوری سبز ، عملکرد زیست محیطی ، رویکرد SEM ، SMEها

۱.مقدمه

ادبیات موجود در مورد پایداری سازمانی و استفاده پایدار از منابع ، بر شرکت های بزرگ و متوسط متمرکز هستند (فاسین و همکاران ، ۲۰۱۱) ، در حالی که شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) که در کنار هم بخش بزرگی از تأثیرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های تجاری را ایجاد می کنند در ادبیات دانشگاهی تحت بررسی و تحقیق قرار دارند (بویرال و همکاران، ۲۰۱۹؛ تنگ و تنگ، ۲۰۱۲). با این حال ، فشار روزافزون ذینفعان برای اجرای نوآوری ها در زمینه مدیریت محیط زیست (یو و همکاران ، ۲۰۱۷ ؛ یو و راماناتان ، ۲۰۱۵ ؛ چن و چانگ ، ۲۰۱۳) به یک قانون تجارت در تمام جهان و صنایع تبدیل شده است تا در فرآیندهای سبز و توسعه محصول شرکت کنند. …

 ۵.۳ محدودیت ها و مسیرهایی برای تحقیقات آینده

  مطالعه ما محدودیت هایی دارد و ما آنها را در راستای تحقیقات آینده ارائه می دهیم. در مرحله اول ، ما این مطالعه را در بخش SMEهای تولیدی در امارات انجام داده ایم که تعمیم مطالعه ما را به SMEهای غیر تولیدی محدود می کند. بنابراین ، ما پیشنهاد می کنیم که تحقیقات آتی باید چارچوب تحقیق مفهومی ما را به SMEهای غیر تولیدی در امارات گسترش دهند. دوم ، این مطالعه از سازه های سطح کارکنان یعنی باورها و ارزش های زیست محیطی برای تعیین نقش تعدیل کننده آنها در رابطه عملکرد و HRM استفاده نکرده است …

Abstract

Drawing upon the resource-based view and the ability-motivation-opportunity theory, we examined how green human resource management interplays on to the linkages amongst green transformational leadership, green innovation and environmental performance. Using a survey questionnaire, we collected triadic data from 309 manufacturing sector small and medium-sized enterprises (SMEs). We used covariance-based structural equation modeling (SEM) to examine hypotheses in this study. Results of the study suggest that green HRM practices mediates the influence of green transformational leadership on green innovation. We also found that green HRM indirectly through green innovation influences firm’s environmental performance. Overall, the findings of our study support all hypotheses of direct and indirect effects and have several theoretical and practical implications. Finally, our study significantly advances theory and suggests that HRM-performance relationship neither depends upon the additive effect of green transformational leadership and green innovation as antecedent and mediator, respectively, nor on their interactive effect but a mix of both combinational forms (ie., additive and interactive) to affect firm environmental performance. Overall, our study contributes and advances the previous studies wherein in leadership plays critical role to influence the HRM practices and that in turn to predict green innovation in the organization.

Keywords: Green transformational leadership, Green human resource management ,Green innovation,Environmental performance ,SEM approach ,SMEs

۱.Introduction

Extant literature on organizational sustainability and sustainable uses of resources focused on large than small and medium size firms (Fassin et al., 2011), whereas small and medium-sized enterprises (SMEs) that together produce large portion of the environmental impacts from commercial activities remain under researched in the academic literature (Boiral et al., 2019; Tang and Tang, 2012). However, increased pressure from stakeholders to implement environmental management initiatives (Yu et al., 2017; Yu and Ramanathan, 2015; Chen and Chang, 2013) has become rule of business for firms across industry and geography to engage in green process and product development…

۵.۳.Limitations and directions for future research

 Our study has limitations and we present them alongwith direction for future research. First, we conducted this study in the manufacturing sector SMEs in the UAE and it limits the generalization of our study to the non-manufacturing sector SMEs. Therefore, we suggest that future research should extend our conceptual research framework to the nonmanufacturing sector SMEs in the UAE. Second, this study did not use employee level construct namely environmental beliefs and values to find its moderating role on the HRM-performance outcomes…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت منابع انسانی

مقالات ۲۰۲۰  رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت زیست محیطی

مقاله ۲۰۲۰ درباره سبک های رهبری

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت عملکرد سازمانی

مقالات ۲۰۲۰ درباره نوآوری

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت تحول