خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی / مقاله انگلیسی با ترجمه درک معلمان از عوامل موثر بر توسعه خلاقیت: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه درک معلمان از عوامل موثر بر توسعه خلاقیت: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

مقالات ترجمه شده خلاقیت

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: r111

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  چگونه معلمان عواملی را که بر روی توسعه خلاقیت تأثیر می گذارد، درک می کنند: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

عنوان انگلیسی:

How teachers perceive factors that influence creativity development: Applying a Social Cognitive Theory perspective

چکیده فارسی:

این مطالعه ی ترکیبی، ادراک معلمان از خلاقیت را با استفاده از عوامل تئوری شناختی اجتماعی (مثلا شخصی، رفتاری و محیطی) مورد بررسی قرار می دهد. معلمان هنگام توصیف موانع خلاقیت، اغلب عوامل کلان محیطی را مورد بحث قرار می دهند، در حالی که هنگام تشریح یا تعریف خلاقیت، اغلب از ویژگی های فردی و رفتاری استفاده می کنند. به نظر نمی رسد که معلمان دیدگاه های محدودی در مورد اینکه چه کسی خلاق است  یا این که خلاقیت همیشه منجر به ایجاد محصولات می شود ، داشته باشند؛ با این حال، برخی از تصورات معلمان برای کمک به ایجاد خلاقیت بسیار مبهم هستند. در مقایسه با معلمانی که در حال گذراندن آموزش های ضمن خدمت هستند، دانشجویان معلمی، در زمینه ی حمایت محیطی  در آینده خوش بینی بیشتر دارند و خود کارآمدی کمتری برای توسعه تفکر خلاق. دارند.

مقدمه

خلاقیت پروری هم برای افراد و هم برای جوامع مفید است. پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان می تواند موجب ارتقای عملکرد روانی سالم (به عنوان مثال، راسول زادا  و داکرت ، ۲۰۰۹)، یادگیری و حفظ دانش در حافظه بلند مدت (به عنوان مثال، ایلالدی  و باتدی ، ۲۰۱۶؛ گاجا ، کاروسکی ، و بگتو ، ۲۰۱۷)، و انگیزه درونی دانش آموز و خودکارآمدی خلاق (بگتو، ۲۰۰۶) شود. علیرغم نیاز مداوم و کاربردی به آماده سازی دانش آموزان برای یک دیدگاه حرفه ای متغیر، تلاش های معلمان برای خلاقیت پروری در سیستم آموزش ملی در نوسان است (کرفت ، ۲۰۰۳ ب؛ هال ، ۲۰۱۰؛ رینیر ، ۲۰۱۶؛ استرنبرگ ، ۲۰۱۵؛ وایس   و فراری ، ۲۰۱۵).

به عنوان مثال، بیش از ۱۵۰۰ مدیر عامل، خلاقیت را به عنوان صلاحیت برتر رهبری برای موفقیت های آینده تعریف کردند (آی بی ام ، ۲۰۱۰). علیرغم اهمیت این موضوع، رشد خلاقیت دانش آموزان، بر خلاف رشد چشمگیری که در آزمون های هوش از خود نشان داده اند، از نسل های قبل بیشتر نبوده است (کیم ، ۲۰۱۱). علاوه براین، معلمان از ارائه دستورالعمل برای افزایش خلاقیت خودداری می کنند اما فاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد که مانع از افزایش خلاقیت دانش آموزان از طریق ظرفیت معلمان در این زمینه می شود. ما با استفاده از نظریه شناختی اجتماعی (SCT) به عنوان یک مبنای تئوری، ادراک معلمان از ویژگی های فردی، رفتارها، و عوامل محیطی را بررسی کردیم که می تواند موجب ارتقای خلاقیت یا مهار آن در کلاس شود.

Abstract

This mixed methods study examined teachers’ perceptions of creativity using Social Cognitive Theory factors (e.g., personal, behavioral, and environmental). When describing hindrances to creativity, teachers often discussed macro-environmental factors, yet when explaining or defining creativity, teachers often used personal and behavioral characteristics. Teachers did not seem to hold limited views on who can be creative or that creativity always results in products; however, some teachers’ conceptions were too vague to guide the explicit facilitating of creativity. Compared to in-service teachers, pre-service teachers expressed more optimism in their future environmental support and lower self-efficacy for developing creative thinking.

Introuduction

Developing creativity is mutually beneficial for individuals and societies. Fostering students’ creativity has the potential to promote healthy psychological functioning (e.g., Rasulzada & Dackert, 2009), learning and long-term knowledge retention (e.g., Elaldi & Batdi, 2016; Gajda, Karwowski, & Beghetto, 2017), and student intrinsic motivation and creative self-efficacy (Beghetto, 2006). National educational systems oscillate from promoting to deemphasizing teachers’ efforts to develop creativity, despite a consistent, practical need to prepare students for an ever-changing professional landscape (Craft, 2003b; Hall, 2010; Regnier, 2016; Sternberg, 2015; Wyse & Ferrari, 2015).

For example, over 1500 CEOs identified creativity as the top leadership competency for future success (IBM, 2010). Despite the importance, students are not demonstrating creative growth from previous generations, as opposed to the growth they demonstrate on intelligence tests (Kim, 2011). Moreover, teachers are uniquely poised to provide instruction to facilitate that development, but many factors may impede teachers’ capacity to develop students’ creativity. Using Social Cognitive Theory (SCT) as a theoretical anchor, we explored teachers’ perceptions of personal characteristics, behaviors, and environmental factors that may facilitate or inhibit the promotion of creativity in the classroom.