دانلود رایگان کتاب های الکترونیک مهندسی دریا (کشتی)

بر روی عنوان موردنظر کلیک کنید

طراحی و ساخت مدل رستوران زیرآبی – حمید بازیان، محمدرضا رضایی

طراحی زیردریایی نظامی تک سرنشین میدجت – ادهم سلو، ابراهیم زارع

بررسی آزمون های دینامیکی زیردریایی و تدوین مجموعه دستورالعمل های انجام آزمون ها – محسن خرسندی اکبری

طراحی و ساخت شناور JUMPER – امیر فواد خلج، احسان قاسمی زاد

طراحی جانمایی کلی شناورهای تجاری – حمید عامری، علی منیری پور

طراحی اتوبوس دریایی – حامد حیاتی

طراحی تانکر ۳۵۰۰۰ تنی – حمید هرمزی

آشنایی با سازه های ثابت و متحرک دریایی – مرتضی نعمانی

jack up – رحیم براتی

همترازی شفت و انواع روش های آن با استفاده از قوانین موسسات رده بندی (ABS , NK) – علی اکبر رفعتی

طراحی کارخانه کشتی سازی – صادق دادگر

تستهای پذیرش کشتی
FAT , HAT , SAT – اسلامی، نظری

طراحی سکان با مقطع فویل برای یک شناور تندرو – محسن رهبری

طراحی ROV لوله گذار – بهزاد مکفایی

طراحی بدنه فشار زیردریایی با استفاده از استانداردهای GL ،EN ،ABS و تهیه کد کامپیوتری آن ها به وسیله نرم افزار MATLAB – علی برومند، سامین منصوری

تحلیل نیرو های وارد بر سکوی پایه ثابت – محمد مهدی آبایی

تحلیل مهندسی صنایع کشتی سازی کشور در مقایسه با کشتی سازی ترکیه – مجید ماکویی زاد

طراحی کشتی کانتینربر teu1700 – نقدی بلوچی

تحلیل سازه ای دیوارها, کف وعرشه یک نوع شناور خاص (لندینگ کرافت با تناژ متوسط ۱۰۰۰ تنی) در معرض بارهای استاتیکی و دینامیکی – علی المحمد

BV ship structure – علی بیگی

بررسی و تحلیل مقایسه ای هیدرو استاتیکی و هیدرو دینامیکی لندینگ کرافت ۵۰ متری در نرم افزارهای Maxsurf وAutoship – سید حامد حسینی

طراحی و ساخت مدل رستوران زیر آبی

هلیکوپتر آبنشین – وحید محمدی

طراحی و ساخت زیردریایی بدون سرنشین کنترل از راه دور آریا با قابلیت های خاص – بهروز اسدی

طراحی زیردریایی مرطوب مسلح – سجاد اردشیری

بررسی روش های ساخت کشتی و کنترل پروژه در کارخانجات – محسن قلی زاده

روش های کاهش غلتش شناورها – جعفر مرادپور

طراحی شناور توریستی نیمه مغروق – علی آصفی

طراحی سکان با مقطع فویل برای یک شناور تندرو – محسن رهبری

طراحی سکان شناورها – ایمان آینه دار اصفهانی

پروانه – نگهبان

بررسی تحریکات و آنالیز ارتعاشات آزاد و اجباری در کشتی های تجاری – جواد اروجی

طراحی نرم افزار طراحی پروانه
شناورهای نظامی و تجاری بر اساس سری استاندارد
B-Wageningen – مهرداد خلیلی

نویز در پروانه کشتی ها – جواد اروجی

طراحی شناورهای تندرو با بدنه سرشی – نوروزی

طراحی شناور مسافربری ۵۰ نفره – محمدشریف صدیق

طراحی کشتی نفتکش ۲۵۰۰۰ تنی – محمد رضا شریف مرادی/عماد طالبی جونقانی

تحلیل مهندسی صنایع فرا ساحل کشور – محمدعلی آمر کارگر

آشنایی با سکوهای دریایی و نحوه تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SACS – جواد اروجی

اثر پارامترها و مشخصه های طراحی بر انتخاب مواد بدنه زیر دریایی – مهرداد رسولی

بررسی استانداردهای طراحی زیردریایی بدنه خشک – شهرام فر

بررسی و محاسبه توزیع وزنی- حجمی زیردریایی های نظامی – خرمعلی عابدی

تهیه دفترچه پایداری هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی شناور سینا با استفاده از TRIBON – محمدجسین صادقی

طراحی یدک کش ۳۰۰۰ HP – احسان نیک خواه

بررسی ملاحظات طراحی و انتخاب تجهیزات کشتی در استانداردهای دریایی – محمد خیری

بررسی روش های متداول در محاسبه مقاومت و توان شناورهای تجاری – احسان کوهی

طراحی شناور لندینگ کرافت ۷۰۰۰تن – توحید واحدی اصل

طراحی شناور هیدروفویل ۳۰ تنی – محمدرضا نگهداری

طراحی مفهومی شناور هیدروفویلی مهاجر – سعید حدادی

طراحی و مدل سازی کشتی حمل کالای عمومی در نرم افزار Maxsurf – بسطامی

طراحی کشتی صیادی ترالر ۱۰۰۰ تنی – حمید قیامتی

Fast Ship – امید فضلی

طراحی شناور لایروبی – روح اله کریم پور

Damage Stability – هادی محمدی تیله نویی

محاسبه تعادل و پایداری شناورهای صدمه دیده – مهدی زراعتگر

کانتینر بر – مهدی پیروزی

نرم افزار Rudder از بسته نرم افزاری Veristear – شقاقی

طراحی فله بر ۴۰۰۰۰ تنی – مهدی نجاری

مقایسه آرشیتکتوری ده زیردریایی نظامی – میلاد نادری