اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ویژگی های مدیریت استراتژیک توسعه پایدار صنعت کابل

این مقاله (فصل کتاب)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باش

کد محصول: M1278

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله  Сooperation and Sustainable Development

نوع مقاله: فصل کتاب (Book chapter)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  ویژگی های مدیریت استراتژیک توسعه پایدار صنعت کابل

عنوان کامل انگلیسی:

Features of Strategic Management of Cable Industry Sustainable Development

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

مفهوم توسعه پایدار مستلزم تحقق روابط اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در تمام سطوح سلسله مراتب مدیریت، از جمله در سطح شرکت ها می باشد، زیرا آنها مستقیماً نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر اکولوژی و زندگی افراد – کارمندان و خانواده های آنها و غیره تأثیر می گذارند. موفقیت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار شرکت با در نظر گرفتن ویژگی های بخشی و سایر ویژگی های آن و با توجه به مفهوم آن تا حد زیادی به اثربخشی مدیریت استراتژیک کسب و کار بستگی دارد. نتایج ارائه شده در این مقاله مبتنی بر ترکیب و تحلیل تحقیقات روسی و خارجی در زمینه مسائل توسعه و اجرای مدیریت استراتژیک شرکت ها بر اساس مفهوم توسعه پایدار است. به عنوان نمونه شرکت های صنعت کابل انتخاب شدند که محصولات آنها مورد تقاضای مصرف کنندگانی است که بخش های مختلف اقتصاد ملی را شامل می شوند. با استفاده از روش های تک نگاری، گرافیکی و تحلیلی، آماری، نمایه ای و غیره، نتایجی در راستای اهداف این پژوهش به دست آمد. ویژگی‌های بخشیِ مؤثر بر محتوا و کیفیت مدیریت استراتژیک توسعه پایدارِ شرکت‌های صنعت کابل شناسایی شد و نتایجی به دست آمد که نشان می دهد در زمینه هایی از جمله توسعه روش‌های جدید برای مدیریت استراتژیک توسعه پایدار نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، مفهوم توسعه پایدار شرکت و همچنین ویژگی‌های اصلی مدیریت استراتژیک شرکت‌های صنعت کابل مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه ها: شرکت · استراتژی · توسعه پایدار · جنبه اقتصادی · جنبه زیست محیطی · جنبه اجتماعی · صنعت کابل

۱.مقدمه

با آگاهی از اهمیت جنبه های منفی و مثبت جهانی سازی، جامعه جهانی به این درک رسیده است که از طریق این فرآیندها، افراد قوی می توانند به ضعیف ها در مقیاس جهانی کمک کنند در حالی که نسل های آینده می توانند بدون حل مشکلاتی که پیشینیان ایجاد کرده اند  دستاوردها را چند برابر کنند. یکی از پیامدهای این درک، تقویت مفهوم توسعه پایدار بوده است. موضوع تحقیق بسیار مهم است، زیرا سیستم اقتصاد جهانی تقاضا برای مدل اقتصاد سبز را افزایش داده به طوری که اکوسیستم ها و تنوع زیستی را حفظ و تکثیر کرده و آنها را تضعیف نمی کند. کارکنان و رفاه و پیشرفت آنها به ارزش اصلی سازمان ها تبدیل شده اند و برای دستیابی به اهداف کسب و کار نیاز به یک مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی است که در برابر تأثیرات منفی عوامل محیطی داخلی و خارجی مقاوم باشد. اجرای اهداف بلند مدت توسعه شرکت مستلزم وجود یک سیستم مدیریت استراتژیک بوده که قادر به تضمین مدیریت مؤثر توسعه پایدار شرکت باشد.

۵.جمع بندی

این مطالعه نشان داد که مفهوم توسعه پایدار سازمانی به طور فعال در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. تاکید زیادی بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار در شرکت های خارجی وجود دارد. اولویت به شرکایی داده می شود که بر اساس این مفهوم کار می کنند و گزارش های سالانه در مورد نتایج به دست آمده از طریق مجموعه شاخص های مربوطه را ارائه می دهند. با این حال، در عمل  در شرکت های روسی، به ندرت می توان مفهوم رسمی پذیرفته شده توسعه پایدار و اهداف استراتژیک که بر اساس آن شکل گرفته است را مشاهده کرد.

Abstract

The concept of sustainable development implies the realization of socioeconomic and political relations at all levels of the management hierarchy, including at the level of enterprises, since they directly affect not only the economy, but also the ecology and life of people—employees, their families, etc. To a large extent, the success of achieving the sustainable development goals of the enterprise due to its concept depends on the effectiveness of strategic management of the business, taking into account its sectoral and other characteristics. The results of the research presented in the article are based on the synthesis and analysis of Russian and foreign research on the problems of developing and implementing strategic management of companies based on the concept of sustainable development.As a research base, cable industry enterprises were chosen, whose products are in demand by consumers representing a variety of sectors of the national economy. Using monographic, graphical and analytical, statistical, index and other methods, results were obtained to conclude that the goal of this research was achieved. Sectoral features affecting the content and quality of strategic management of sustainable development of cable industry enterprises were identified, and conclusions were drawn on the need for further research in this area, including in terms of the development of new methods for strategic management of their sustainable development. Based on the results of the research, the concept of sustainable development of the enterprise was studied in depth, as well as the main features of strategic management of cable industry enterprises.

Keywords: Enterprise · Strategy · Sustainable development · Economic aspect · Environmental aspect · Social aspect · Cable industry

۱.Introduction

 Aware of the importance of the negative and positive aspects of globalization, the world community has come to understand that, through these processes, the strong can help the weak on a global scale, while future generations can multiply achievements, and not to solve the problems created by their predecessors. One consequence of this understanding has been the development of the concept of sustainable development. The topic of the research is very relevant, as the global economic system increases the demand for the green economy model, which preserves and multiplies ecosystems and biodiversity, and does not reduce them. Employees and their wellbeing and development become the main value of enterprises, and in order to achieve business goals, it is necessary to have an economic, social, environmental and institutional component that is resistant to the negative effects of factors of the internal and external environment. Implementation of the long-term objectives of the enterprise development implies the presence of a strategic management system capable of ensuring effective management of the sustainable development of the enterprise…

۵.Conclusion

 The research showed that the concept of sustainable enterprise development is actively explored in the world. A rather large emphasis on achieving sustainable development goals is placed in foreign companies. Preference is given to partners working on the basis of this concept and provide annual reports on results achieved by respective groups of indicators. However, in the practice of Russian enterprises, it is rarely possible to observe the officially adopted concept of sustainable development, and the strategic goals formed on its basis…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله در مورد مدیریت

ترجمه مقاله در مورد مدیریت استراتژیک

ترجمه مقاله در مورد مهندسی صنایع

ترجمه مقاله در مورد توسعه پایدار

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی