اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چالش های اصلی در طول برنامه ریزی پروژه هنگام کار با تیم های مجازی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1045

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technological Forecasting & Social Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱:  چالش های اصلی در طول برنامه ریزی پروژه هنگام کار با تیم های مجازی

عنوان کامل انگلیسی:

Main challenges during project planning when working with virtual teams

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه، همانطور که در مرور ادبیات نشان داده شده است، لزوم انجام صحیح برنامه ریزی منابع انسانی ، مدیریت ریسک و ارتباطات را هنگام وجود تیم های مجازی در یک تیم پروژه تصدیق می کند. این مطالعه ادبیات فعلی را در این زمینه ، به روشی که قبلا توسط سایر محققان شناسایی نشده است از طریق تعیین اهمیت تیم های مجازی در گردآوری الزامات و فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه در طول برنامه ریزی پروژه، توسعه می دهد. یافته ها نشان داد که مدیران پروژه باید تأثیر تیم های مجازی را بر یکپارچه سازی و برنامه ریزی محدوده  و نه فقط صرفا بر برنامه ریزی منابع ، ارتباطات و هزینه ،در نظر بگیرند. در این مطالعه ، استفاده از آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی (fsQCA) یک روش مهم  برای نشان دادن تأثیرات پنهان یا ناشناخته تیم های مجازی در برخی فرآیندهای مشخص و کلیدی برنامه ریزی پروژه می باشد.

واژه های کلیدی: تیم های مجازی ، برنامه ریزی پروژه ، برنامه ریزی ادغام ، fsQCA

۱.مقدمه

شرکت های غیر متمرکز در سطح جهان جزء کسب و کارهای توسعه یافته هستند و هماهنگی آنها از طریق فن آوری های جدید و ارتباطات از اوایل دهه ۱۹۹۰ (جانسن و برت ، ۱۹۹۴) با هدف مدیریت پیچیدگی پروژه برای کاهش زمان توسعه محصول بهبود یافته است (کلیفت و واندن بوش ، ۱۹۹۹). فناوری های جدید به شرکت های جهانی ، از جمله شرکت های کوچک و متوسط (SME) اجازه می دهد تا از طریق توسعه محصول جدید ، تقاضای جهانی محصولات را برآورده کنند (گالگو، ۲۰۱۶؛ مک دونا، کاهنب و بارکزاکا، ۲۰۰۱). این افزایش پیچیدگی تقاضا ، شرکت ها را مجبور به ایجاد مکان های چند ملیتی برای تجارت مستقیم محصولات خود ، کاهش هزینه های توسعه و تولید (مکان یابی برای فرآیندهای کم ارزش تولیدی در مناطقی که دستمزد پایین است) کرده است، که منجر به کسب دانش از کشورهای دارای فناوری پیشرفته و ارائه خدمات در محل به مشتریان آنها می شود. به دلیل همین افزایش پیچیدگی ، تیم های مجازی (VT) در شرکت ها و پروژه های بسیاری(در تمامی اندازه ها)  مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین ، این تحقیق بر شناسایی حوزه های دانش هنگام کار با VTها در سازمان های پروژه محور در مرحله برنامه ریزی پروژه ، به منظور بهبود برنامه مدیریت پروژه متمرکز است (رولستاداس و همکاران.، ۲۰۱۴)…

۵.جمع بندی

  تجزیه و تحلیل پاسخ پرسشنامه ها نشان داد که مدیریت ارتباطات و منابع انسانی تحت تأثیر تفاوت های فرهنگی قرار دارند (هومن ، کیگان و ترنر ، ۲۰۰۷ ؛ زویکائل ، شیمیزو و گلبورسون ، ۲۰۰۵) که توسط مدیر پروژه و به صورت محلی توسط رهبر VT مدیریت می شوند. بنابراین ، واضح است که جلسات مجازی و استفاده از ابزارهای ICT و بسترهای الکترونیکی جمعی ، این فرآیندها را بهبود بخشیده و در صورت حضور VT ها قادر به جمع آوری الزامات هستند (مک دونا و همکاران.، ۲۰۰۱)…

Abstract

This study confirms the need to correctly plan human resources, risk and communication management when virtual teams are included in a project team, as indicated in the literature review. his study extends the current literature in the field, in a way not previously identified by other authors, by identifying the importance of virtual teams in the requirements collection and scope management processes during project planning. It is demonstrated that project managers should consider the impact of virtual teams on integration and scope planning and not simply on resources, communication and cost planning. In this study, the use of fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) is a key methodological contribution to indicate hidden or unknown impacts of virtual teams in certain key project planning processes.

Keywords: Virtual teams, Project planning, Integration planning, fsQCA

۱.Introduction

Globally distributed companies are the most expansive businesses and their coordination has improved through new technologies and communications since the early 1990s (Janssens and Brett, 1994) with the objective of managing project complexity to reduce product development time (Clift and Vandenbosch, 1999). New technologies allow global companies, including small and medium enterprises (SMEs), to satisfy global product demand via new product development (Gallego, 2016; McDonough, Kahnb, and Barczaka, 2001). This increased demand complexity has forced companies to establish multinational locations in order to commercialize their products directly, reducing development and manufacturing costs (locating low-value processes in regions where salaries are low), leading to knowledge acquisition from leading technological countries, and providing on-site services to their customers. Because of this increased complexity, virtual teams (VTs) are more frequently used in all sizes of projects and in many companies; therefore, this research is focused on the identification of knowledge areas when working with VTs in project-oriented organisations during the project planning phase, in order to improve the project management plan (Rolstadås, et al., 2014)…

۵.Conclusions

 Our analysis of the questionnaire answers confirms that communications and human resource management are highly influenced by cultural differences (Huemann, Keegan, and Turner, 2007; Zwikael, Shimizu, and Globerson, 2005) which are managed by the project manager and locally managed by the VT leader. Thus, it is clear that virtual meetings and the use of ICT tools and collaborative electronic frameworks have enhanced those processes and are enablers of requirements collection when VTs are present (McDonough et al., 2001)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات بیس رشته مدیریت با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت پروژه ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت فناوری اطلاعات ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات ۲۰۲۱ درباره برنامه ریزی سازمانی