اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه خط مشی های استراتژیک شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی: چالش های کووید-۱۹

این مقاله علمی پژوهشی (کنفرانس) به زبان انگلیسی از نشریه E3S Web Conf مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1367

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): E3S Web Conf

نام مجله:—-

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  خط مشی های استراتژیک شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی: چالش های کووید-۱۹

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic policy of companies in the area of social responsibility: Covid-19 challenges

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

کووید ۱۹ سنگ محکی برای TNC ها در زمینه مسئولیت اجتماعی است. در این مطالعه یک رویکردی علمی و روش‌شناختی برای تعیین سطح و میزان برانگیختگی مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها در اقتصاد ملی در چارچوب یک مدل ماتریس موقعیت‌یابی سه‌بعدی از سطح توسعه CSR کسب و کارها در سیستم مختصات شامل مولفه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی CSR ،توسعه یافته است. روش های مورد استفاده در مطالعه،ساخت مثلث گیبس و روش طبقه بندی برای تعیین تأثیرگذارترین جنبه های گزارشگری GRI  (G4)، امکان ارائه یک سیستم نظارت بر CSR برای شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کار را مهیا می کنند. نتایج تجزیه و تحلیل این مطالعه پنج حوزه  از مسئولیت اجتماعی را ارائه می کند: سطح الزامی مسئولیت – برای تعهدات قانونی، سطح توسعه یافته – خیریه فعال و حمایت مالی، سطح عالی – مسئولیت در برابر ذینفعان داخلی و خارجی، سطح استراتژیک – تمرکز بر سرمایه گذاری اجتماعی در سطح دولتی، و همچنین سطح هم افزایی – ترکیبی جامع از تمامی ابعاد CSR. در پایان، سطح و میزان برانگیختگی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی در قالب مدل ماتریس موقعیت‌یابی سه‌بعدی سطح توسعه واحدهای کسب و کار در سیستم مختصات شامل: مولفه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی، برای توسعه سناریوهای جایگزین برای تایید تصمیمات مدیریت مشخص شده است.

۱.مقدمه

توسعه اقتصاد جهانی در آغاز قرن بیست و یکم با ویژگی هایی نظیر افزایش تلاطم و رشد مولفه بحران های چرخه ای مشخص می شود. در آغاز هزاره سوم، یک واقعیت اقتصادی جدید ظهور کرد که مشخصه آن شوک های عمیق ناشی از تعداد زیاد پدیده ها و فرآیندهای جدید، مانند دگرگونی همه جانبه سیستم های اقتصادی، شکل گیری جامعه اطلاعاتی فراصنعتی، اقتصاد دانش بنیان، آموزش، اقتصاد تحولی ناشی از جهانی شدن، اطلاعات، کامپیوتری شدن و غیره می باشد…

۴.نتیجه گیری

دهه گذشته یک بحران نظام مند و یکپارچه بی‌سابقه را به فهرست تغییرات اساسی که بیانگر بی‌ثباتی، آشفتگی، تغییرپذیری دنیای مدرن است، اضافه کرده است. اقتصاد جهانی در حرکت پر نوسان دائمی است. تهدیدها و ریسک های جدید به طور مداوم در حال ظهور هستند. به عنوان مثال، کوید-۱۹  منجر به فروپاشی کل اقتصاد جهان، نابودی بازارهای سهام، بیکاری گسترده، تهدید اجتماعی و زیست محیطی برای موجودیت انسان به طور کلی شد.

مکانیسم‌ها و مدل‌های مدیریت ریسک موجود قادر نیستند با سطح‌بندی تهدیدات در سطوح مختلف سلسله مراتبی از اقتصاد: از سطح سراسری تا فردی، مقابله کنند. به شناسایی راه هایی برای به حداقل رساندن عوامل منفی عمده ای که ممکن است در فعالیت های انسانی و بویژه عوامل اقتصادی بوجود آیند شوند نیاز است…

Abstract 

COVID 19 is a litmus test for TNCs in the field of social responsibility. A scientific and methodological approach to determining the level and activation of corporate social responsibility (CSR) of business in the national economy in the form of a three-dimensional matrix model of positioning the level of development of CSR of business units in the coordinate system: social, environmental and economic components of CSR has been developed. The methods used in the study, the construction of the Gibbs Triangle and the method of taxonomy to determine the most influential aspects of GRI reporting (G4), allowed to propose a CSR monitoring system for key business performance indicators. The results of the analysis of this study allow distinguishing five areas of responsibility: the necessary level of responsibility – for statutory obligations, the developed level – active charitable and sponsorship, high level – responsibility to internal and external stakeholders, strategic – focus on the social investment state level, as well as synergetic – a comprehensive combination of all components of the CSR. In conclusion, the level and activation of corporate social responsibility of industrial enterprises in the form of a three-dimensional matrix model of positioning the level of development of business units in the coordinate system: social, environmental, and economic components, has been determined to develop alternative scenarios to justify management decisions.

۱.Introduction

 The development of the world economy at the beginning of the XXI century is characterized by increasing turbulence and the recovery of the development’s cyclical crisis component. At the turn of the third millennium, a new economic reality emerged characterized by profound shocks caused by a large number of new phenomena and processes, such as the comprehensive transformation of economic systems, the formation of the post-industrial information society, knowledge economy, education, the economics of change caused by globalization, informatization, computerization, etc…

۴.Conclusion 

 The last decade has added an unprecedented systemic, integrated crisis to this list of profound changes, which expresses the instability, turbulence, variability of the modern world. The world economy is in constant turbulent motion; new threats and dangers are continually emerging. For example, COVID-19 led to the collapse of the whole world economy, the destruction of stock markets, mass unemployment, the socio-environmental threat to human existence in general. The existing risk management mechanisms and models cannot cope with the leveling of threats at different hierarchical levels of the economy: from global to individual. There is a need to identify ways to minimize the main negative factors that may arise in human activity and especially economic ones…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت

دانلود مقاله  انگلیسی مدیریت استراتژیک

متن انگلیسی در مورد کووید-۱۹ با ترجمه

متن انگلیسی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود مقاله انگلیسی در مورد خط مشی شرکت

دانلود رایگان مقاله ISI