اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M895

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جهت گیری استراتژیک شرکت، مدیریت بازاریابی از نظر تاکتیک های آمیخته بازاریابی و عملکرد نوآوری می باشد. ما سه نوع جهت گیری استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهیم: مشتری، تکنولوژی و جهت گیری ترکیبی مشتری و تکنولوژی. ما تاثیر مستقیم این جهت گیری ها را بر عملکرد نوآوری و همچنین اثر تعدیل کننده مدیریت بازاریابی از نظر آمیخته بازاریابی را بر این رابطه تجزیه و تحلیل می کنیم. ما فرضیه های پژوهش را بر روی یک نمونه از ۱۶۰۳ شرکت تولیدی فرانسوی بررسی می کنیم و نشان می دهیم سازمان هایی که دارای یک جهت گیری ترکیبی از مشتری و فناوری هستند نسبت به سازمان هایی که فقط از یک نوع جهت گیری مشتری یا فناوری استفاده می کنند ، عملکرد بهتری دارند. ما همچنین نشان می دهیم که اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی در ارتقای موفقیت نوآوری برای همه ی جهت گیری ها مثبت است، اما برای سازمان هایی که دارای جهت گیری فناوری هستند، بیشتر است. در نهایت، ما دریافتیم که به دلیل گسترش همزمان عناصر آمیخته بازاریابی، اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی بر رابطه بین جهت گیری و عملکرد، افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: عملکرد نوآوری، مدیریت بازاریابی، جهت گیری مشتری، جهت گیری فناوری

  1. مقدمه

جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه دانشگاهیان را در زمینه مطالعات بازاریابی، مدیریت و نوآوری به خود جلب کرده است. اگر چه گونه شناسی و ساختارهای متمایز برای جهت گیری های استراتژیک در جریان های ادبی مختلفی توسعه یافته است،این مفهوم به طور کلی به “اصولی که فعالیت های یک شرکت را هدایت می کند و بر آنها اثر گذار است  و همچنین رفتارهای از پیش تعیین شده را جهت اطمینان از زیست پذیری و عملکرد شرکت ، ایجاد می کند” اشاره دارد (هاکالا،۲۰۱۱،ص۱۹۹)….

  1. محدودیت ها و تحقیقات آینده

این مطالعه در معرض محدودیت هایی است که ممکن است در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد. اول، مطالعه ما عملکرد نوآوری را بر اساس درآمد حاصل از محصولات نوآورانه بدون تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف محصولات و سطوح مختلف نوآوری ، اندازه گیری می کند. تحقیقات موجود در مورد جهت گیری های استراتژیک و عملکرد شرکت نشان می دهد که چنین تمایز هایی ممکن است بر نتایج تجزیه و تحلیل تاثیر بگذارد (Gatignon & Xuereb، ۱۹۹۷؛ Zhou et al.، ۲۰۰۵)….

Abstract

This research aims at exploring the relationship between a firm’s strategic orientation, marketing management in terms of marketing mix tactics, and innovation performance. We examine three types of strategic orientations: customer, technology, and combined customer/technology orientation. We analyze their direct effect on innovation performance as well as the moderating effect of marketing management in terms of the marketing mix on this relationship. We test our hypotheses on a sample of 1603 French manufacturing firms and show that organizations with a combined customer/technology orientation outperform those with a customer or technology orientation alone. We also show that the moderating effect of marketing management in boosting innovation success is positive for all orientations, but greatest for organizations with a technology orientation. Finally, we find that the moderating effect of marketing management on the relationship between orientation and performance increases as more elements of the marketing mix are deployed simultaneously.

Keywords: Innovation performance, Marketing management, Customer orientation, Technology orientation

۱.Introduction

The strategic orientation of firms has attracted widespread attention from scholars in marketing, management and innovation studies. Although distinct typologies and constructs for strategic orientations have been developed across different literature streams, the concept generally refers to “principles that direct and influence the activities of a firm and generate the behaviors intended to ensure its viability and performance” (Hakala, 2011, p. 199). At the heart of the concept is the orientation of firms to the identification, collection, and analysis of intelligence to create new knowledge within firms (Cacciolatti & Fearne, 2013; Morgan & Strong, 2003). Strategic orientation may therefore be considered a critical element of the innovation process. Evolutionary economics suggests, in fact, that new knowledge provides opportunities not only to advance new ideas along established trajectories but also to create new combinations of knowledge and generate new trajectories for innovation (Nelson & Winter, 1982).

  1. Limitations and future research

This study is subject to a number of limitations that may be addressed in future research. First, our study uses a measure of innovation performance based on revenues from innovative products without distinguishing between different types of products and different degrees of innovation. Extant research on strategic orientations and firm performance, however, indicates that such distinctions may influence the results of analyses (Gatignon & Xuereb, 1997; Zhou et al., 2005). More work is therefore needed to test how our findings might be affected by the use of different measures of success. As stated earlier, this may be particularly important for understanding why marketing management seems to play a more critical role in the relationship between technology orientation and innovation performance than between customer orientation and performance. Second, consistent with previous research, our study indicates that organizations that combine more than one orientation outperform organizations that follow only a single orientation. This suggests that more is always better. We suggest, however, that further research is needed to explore the trade-offs between these choices in light of the resources and costs needed by firms to adopt multiple orientations simultaneously

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید مدیریت بازاریابی

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید فناوری اطلاعات

مقالات جدید نوآوری سازمانی

مقالات جدید مدیریت استراتژیک