مقاله انگلیسی اندازه گیری نفرت از برند در یک محیط میان فرهنگی: توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ETIC و ETT

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1391

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : اندازه گیری نفرت از برند در یک محیط میان فرهنگی: توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ETIC و ETT

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring brand hate in a cross-cultural context: Emic and Etic scale development and validation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1391)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه مفهوم نوظهور نفرت از برند را در یک محیط میان فرهنگی بررسی می کند. بر اساس مطالعات قبلی ، ما مقیاس دو بعدی نفرت برند که شامل احساس بیزاری و نارضایتی عمیق است را توسعه داده و اعتبارسنجی  می کنیم. با استفاده از مطالعات کیفی و سه نظرسنجی کمی (۹۷۷ نفر) ، مقیاس EMIC (سطح کشور) را برای فرانسه ، انگلستان و ایالات متحده و مقیاس ETT (گویه های عمومی) را توسعه می دهیم. نتایج نشان می دهد که ساختار روان سنجی مقیاس از روایی افتراقی و روایی پیش بین پشتیبانی می کند.  علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که فاکتورهای پیش بینی کننده مفروض (یعنی کاهش تدریجی اعتماد و غیر اخلاقی بودن درک شده) و پیامدهای نفرت (به عنوان مثال ، اجتناب  از برند و اعتراض/تحریم برند) به طور معناداری با نفرت مرتبط هستند. این یافته ها همچنین نشان می دهد که سه کشور در مدل های EMIC و ETT متفاوت هستند. متخصصان برند می توانند این مقیاس ها را برای کنترل روابط مصرف کننده و برند به کار گیرند و در نهایت می توانند از سیر نزولی این رابطه جلوگیری کنند.

کلیدواژه ها: نفرت از برند ، روابط مصرف کننده و برند ، احساسات منفی ، توسعه مقیاس ، EMIC/ETT

Abstract

This study investigates the emerging concept of brand hate in a cross-cultural context. Based on prior studies, we develop and validate a two-dimensional scale of brand hate that includes feelings of aversion and deep resentment. Using qualitative studies and three quantitative surveys (n = 977), we develop Emic (country-specific) scales for France, the United Kingdom, and the United States and an Etic scale (common items). Results demonstrate that the scales’ psychometric properties support discriminant and predictive validities. In addition, results show that the hypothesized antecedents (i.e., trust erosion and perceived unethicality) and consequences (i.e., brand avoidance and protest/boycott) of hate are significantly linked with hate. The findings also reveal that the three countries vary in the Emic and Etic models. Brand practitioners can apply these scales to monitor the consumer–brand relationship, and they can ultimately prevent a negative downward spiral in this relationship.

Keywords: Brand hate, Consumer–brand relationships, Negative emotions, Scale development, Emic/Etic

۱.Introduction

Brand hate, or the strong negative affective responses from consumers who have had negative experiences with a brand (Roy et al., 2021), appears to be affecting an increasing number of brands, particularly the most prestigious and/or influential ones (e.g., Apple, Nike, and Procter & Gamble, among others). Brand hate arguably increases the wrath expressed on anti-brand websites (Kucuk, 2018). With antibrand and anti-corporate trends (Dessart, Veloutsou, & Morgan- Thomas, 2020) rapidly spreading globally through social media and the Internet, today’s international brand managers are challenged to understand the negative downward spiral of consumer–brand relationships that is evidenced by increased brand hate.

Brand hate can even emanate from consumers who have had a very positive relationship with a brand, thereby complicating this phenomenon (Gr´egoire, Tripp, & Legoux, 2009). Consequently, reinforcing only the positive side of consumer–brand relationships may have a buffering effect (Park & Reber, 2011), but this process is insufficient to mitigate anti-brand threats. Similarly, adopting a monolithic, culturally myopic view of brand hate (Hofstede, 2010) can greatly exacerbate these negative reactions. This case may ultimately alienate former clients and expose current and future clients to feelings that can jeopardize a brand’s survival. In this context and based on international comparative research studying the relationships and interactions between consumers and brands (Usunier, 2011), a better understanding of the nature of brand hate is urgently necessary. Its variations between and across cultures, dimensionality, drivers, and consequences should also be understood, and measures of brand hate must be improved…

۶.Limitations and future research avenues

This study is the first to attempt to validate a brand hate scale across three countries and to offer a structural model of the antecedents and effects of brand hate. Nonetheless, this study has some limitations. France, the UK, and the USA are all Western countries; future research might explore the brand hate scale in the context of non-Western countries. Furthermore, cross-cultural work can explore sources and consequences of brand hate that may differ from one culture to the other. Moreover, the concept of brand hate may differ across different product categories. Although previous research examined hate toward several brand categories, information available about how negative consumer–brand relationships may manifest differently across various brand categories is limited (Dessart et al., 2020)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد بازاریابی

مقاله ۲۰۲۳ در مورد رفتار مشتری

مقاله ۲۰۲۳ در مورد برند

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳