اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چرا مهاجران ماهر به طور موقت استخدام می شوند؟ تحلیل نظری سرمایه انسانی در مورد انگیزه های کارفرمایان در استرالیا

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه SAGE مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1064

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله:   Australian Journal of Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چرا مهاجران ماهرِ تحت حمایت(دارای ویزای حمایتی)، به طور موقت استخدام می شوند؟ تحلیل نظری سرمایه انسانی در مورد انگیزه های کارفرمایان در استرالیا

عنوان کامل انگلیسی:

Why recruit temporary sponsored skilled migrants? A human capital theory analysis of employer motivations in Australia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله برای آنالیز انگیزه های کارفرمایان برای جذب مهاجران ماهر دارای ویزاهای حمایتی موقت از نظریه سرمایه انسانی استفاده می کند ، گروهی که علی رغم اینکه به طور فزاینده بخشی مهمی از نیروی کار در بسیاری از سازمانها و کشورها را تشکیل می دهند ، در تحقیقات مربوط به مدیریت منابع انسانی (HRM) توجه اندکی به آنها شده است. ما این شکاف را از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ های نظرسنجی ۱۶۰۲ کارفرمایی که از دارندگان ویزای مهارتی حمایتی موقت در استرالیا استفاده می کردند ، مرتفع می کنیم. همانطور که تئوری های سرمایه انسانی تأکید می کنند، یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهره وری در هزینه به عنوان محرک تصمیم گیری در زمینه استخدام نه تنها از طریق استراتژی های مدیریت منابع انسانی برای به حداکثر رساندن بهره وری کارگران ، ، بلکه همچنین با شناسایی گروه هایی از کارگران که سخت کوش تر و ماهر تر از گروه های دیگر تصور می شوند، می تواند حاصل شود. این یافته ها همچنین به نقش سیاست های دولتی در فرآیند شناسایی ، به ویژه مقررات ویزا که جا به جایی مهاجران ماهر تحت حمایت موقت را محدود می کند ، توجه می کنند که به کارفرمایان اجازه می دهد از سرمایه انسانی این کارگران به طور موثر استفاده کنند.

کلمات کلیدی سرمایه انسانی ، نظریه سرمایه انسانی ، مدیریت منابع انسانی بین المللی ، استخدام ، مهاجران ماهر ، کارگران مهاجر موقت

۱.مقدمه

نظریه سرمایه انسانی یک بینش برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی (HRM) برای تجزیه و تحلیل انگیزه های استخدامی کارفرمایان است (کاف و کریسنکسی، ۲۰۱۱؛ نیبرگ و رایت، ۲۰۱۵). در حالی که تعاریف مربوط به سرمایه انسانی در رشته های مختلف متفاوت است و به سطح تجزیه و تحلیل بستگی دارد  (لین و تاسی، ۲۰۱۹؛ نیبرگ و رایت، ۲۰۱۵)، محققان منابع انسانی این مفهوم را به شکل های مختلف به عنوان “ارزش اقتصادی مجموعه مهارت های فرد ، تجربه انباشته و ظرفیت یادگیری” (فنگ و همکاران ، ۲۰۰۹: ۴۷۳) و “شایستگی های نیروی کار شرکت یا واحد تجاری ‘، تعریف کرده اند (پلویارت ، ۲۰۰۶: ۸۸۸). شناسایی نیازهای موجود سرمایه انسانی از طریق تأمین نیروی کار برای پرکردن جای خالی مهارت ، جذب استعدادهای متخصص برای ایجاد نوآوری یا دستیابی به “بهره وری هزینه” از اهداف کلیدی استراتژی های استخدام سازمانی از دیدگاه نظری سرمایه انسانی است (کاف و کریسنکسی ، ۲۰۱۱ ؛ دلیر و رومپی ، ۲۰۱۷ ؛ پلویارت ، ۲۰۰۶)…

۷- نتیجه گیری

این مقاله در چهار زمینه در راستای استفاده از ظریه سرمایه انسانی برای تجزیه و تحلیل انگیزه های کارفرمایان برای جذب مهاجران ماهر دارای ویزاهای حمایتی موقت ، به محققان HRM کمک کرده است.    اول ، این مقاله نشان داده است که چگونه مقررات محدود کننده جا به جایی مهاجران ماهر دارای ویزاهای حمایتی موقت می تواند استفاده از سرمایه انسانی این کارگران را برای دستیابی به “بهره وری هزینه” برای کارفرمایان تسهیل کند ، که رویکردهای سرمایه انسانی نشان می دهد این موضوع یک هدف استراتژیک استخدامی است. دوم ، اهمیت ویژگی های رفتاری و شایستگی های بین فردی و همچنین مهارت های فنی بین مهاجران ماهر تحت حمایت موقت را در استراتژی های استخدام کارفرمایان برای رفع چالش های تأمین سرمایه انسانی نشان داده است…

Abstract

This article uses human capital theory to analyse employer motivations for recruiting skilled migrants on temporary sponsored visas, a group receiving limited attention within human resource management (HRM) scholarship despite being an increasingly important part of the workforce in many organisations and countries. We address this gap through a survey analysis of 1602 employer respondents who sponsored temporary skilled visa holders in Australia. The findings indicate that cost-effectiveness as a motivator for recruitment decisions can be achieved not only through HRM strategies to maximise worker productivity, as human capital theories emphasise, but also by identifying groups of workers perceived as harder working than other groups. The findings also draw attention to the role of government policy in this identification process, specifically visa regulations constraining the mobility of temporary sponsored skilled migrants, which allows employers to utilise these workers’ human capital effectively.

Keywords: Human capital, human capital theory, international human resource management, recruitment, skilled migration, temporary migrant workers

۱.Introduction 

 Human capital theory is a prominent lens within the human resource management (HRM) field for analysis of employers’ recruitment motivations (Coff and Kryscynski, 2011; Nyberg and Wright, 2015). While definitions of human capital vary across disciplines and depending upon the level of analysis (Lin and Tsai, 2019; Nyberg and Wright, 2015), HRM scholars have variously defined the concept as ‘the economic value of an [individual’s] skill set, accumulated experience, and capacity to learn’ (Fang et al., 2009: 473) and ‘the competencies of the firm’s or the business unit’s workforce’ (Ployhart, 2006: 888). Addressing existing human capital needs by sourcing workers to fill skilled vacancies, attracting specialised talent to enable innovation or achieving ‘cost-effectiveness’ are key purposes of organisational recruitment strategies from a human capital theoretical perspective (Coff and Kryscynski, 2011; Delery and Roumpi, 2017; Ployhart, 2006)…

۷.Conclusion

 In using human capital theory to analyse employer motivations for recruiting skilled migrants on temporary sponsored visas, this article has made four contributions to HRM scholarship. First, it has shown how regulations limiting the mobility of skilled migrants on temporary sponsored visas can make it easier for employers to utilise these workers’ human capital to achieve ‘cost-effectiveness’, which human capital perspectives indicate is a strategic goal of recruitment. Second, it has demonstrated the importance of temporary sponsored skilled migrants’ behavioural traits and interpersonal competencies, as well as their ‘hard skills’, in employers’ recruitment strategies to address human capital supply challenges…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی درباره استخدام منابع انسانی با ترجمه

دانلود مقالات جدید انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

دانلود مقالات جدید انگلیسی مهارت کارکنان با ترجمه