اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

این مقاله مفهومی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1088

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Quality & Reliability Management

نوع نگارش مقاله: مفهومی (Conceptual paper)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge management issues in the EFQM excellence model framework

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله معرفی دانش به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی در مدل تعالی EFQM می باشد. این مطالعه همچنین آنالیز می کند که آیا مدل EFQM به ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت دانش موفق (KM) کمک می کند یا خیر. همچنین تبیینی از هم افزایی بین دو رویکرد مدیریت ، با هدف دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در درون سازمان ها ، ارائه شده است.

طراحی / روش / رویکرد – یک مرور ادبی و یک آنالیز محتوا انجام شده است که نشان می دهد چگونه نسخه فعلی مدل EFQM ، جنبه های اصلی سیستم های مدیریت دانش (KMS) و روند آن را در نظر می گیرد. همچنین ، روابط و هم افزایی بین هر دو رویکرد مدیریت در نظر گرفته شده است: مدیریت کیفیت و مدیریت دانش.

یافته ها – پس از تجزیه و تحلیل دقیق موضوعات KM در مدل EFQM ، هم افزایی و اجزاء مکمل کلیدی بین هر دو چارچوب مدیریت ارزیابی شد. شواهدی از این که چگونه ادغام هر دو چارچوب، یک ظرفیت پویا را تشکیل می دهند که می تواند موجب دستیابی سازمان ها به مزایای رقابتی پایدار شود ، ارائه شده است.

پیامدهای عملی – یک بررسی جامع از اجزاء مرتبط با KM که در مدل EFQM وجود دارد ،ارائه شده است. علاوه بر این ، به شرکت ها دستورالعمل هایی ارائه می شود تا بتوانند دانش خود را از طریق مدلی شناخته شده و توسعه یافته  در حوزه کسب و کار مدیریت کنند.

ابتکار / ارزش – این تحقیق اولین آنالیز محتوایی اجزاء فرآیند و KMS موجود در کل ساختار مدل EFQM را توسعه می دهد. علاوه بر این ، نشان داده شده است که چگونه ادغام تعالی و مدیریت دانش ظرفیت پویایِ مبتنی بر بهبود مستمر ، نوآوری و یادگیری را برای سازمان ها تشکیل می دهد.

  کلید واژه ها مدیریت دانش ، ظرفیت های پویا ، مدل EFQM ، مدیریت تعالی

۱.مقدمه

امروزه سازمان ها تصدیق می کنند که دانش و مدیریت کارآمد آن منبع اساسی مزیت رقابتی پایدار است (اسچیوما، ۲۰۰۹). علاوه بر اینکه دانش به عنوان مهمترین منبع استراتژیک در نظر گرفته شده است ، مدیریت دانش (KM) برای موفقیت سازمان بسیار حیاتی می باشد (ون دن هوف و  هویسمن، ۲۰۰۹). به گفته مک الروی (۲۰۰۰) ، نسل دوم مدیریت دانش اشاره به درک چگونگی خلق دانش و نحوه اشتراک آن در کل سازمان دارد ، به جای اینکه دانش را فقط به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از عملیات کشب و کار در نظر بگیرد…

۶.نتیجه گیری، محدودیت ها و خطوط پژوهشی آینده:

دنیای اطراف ما مدام تغییر می کند. اگر ما نمی خواهیم آن را به خواست خود ببینیم ، شرایط آن را به ما نشان خواهد داد. مدیریت تعالی و بکارگیری آن به طور جدی ، دیگر یک رویا و آرمان نیست. برعکس ، این یکی از کلیدهای حفظ و ارتقا سطح کیفیت زندگی جامعه ما می باشد و بدون شک برای بقا و بهبود رقابت سازمان هایی که هر روز با آنها تعامل داریم، ضروری می باشد.

در این محیط همراه با تغییرات مداوم و مستمر، ما باید دانش را به عنوان یک دارای حیاتی و مهم درک کنیم. هیچ سازمانی نمی تواند دانشی را که در جریان فعالیت خود به دست می آورد، به خطر بیندازد یا کمتر از آن استفاده کند. علاوه براین، حفظ انعکاس دائم در مورد آن لازم و ضروری است تا بتوان مشاهده کرد که سازمان دانش لازم برای ارائه یک محصول یا خدمت مطابق با خواسته های مشتریان خود را در اختیار دارد….

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to identify knowledge as a key strategic resource within the EFQM excellence model. The study also analyses whether the EFQM model helps to create an adequate context for successful knowledge management (KM). A description is given of the synergies between both management approaches, with the purpose of reaching sustainable competitive advantages within organizations.

Design/methodology/approach: A literature review and a content analysis are carried out which show how the current version of the EFQM model includes the key aspects of the knowledge management systems (KMS) and its process. Also, the relationships and synergies between both considered management approaches are analyzed: quality management and KM.

Findings: After a detailed analysis of KM issues in the EFQM model, important synergies and complementary elements are appreciated between both management frameworks. Evidence is given of how the integration of both frameworks constitutes a dynamic capability that can lead organizations to attain sustainable competitive advantages.

Practical implications: An exhaustive review is given of the elements related to KM present in the EFQM model. In addition, companies are offered guidelines to be able to manage their knowledge through a model that is recognized and widespread in the business sphere.

Originality/value: The research develops the first content analysis of the process elements and KMS present in the whole structure of the EFQM model. Furthermore, it is shown how the integration of excellence and KM constitutes a dynamic capability for organizations based on continuous improvement, innovation and learning.

Keywords: Knowledge management, Dynamic capabilities, EFQM model, Excellence management

۱.Introduction

 Nowadays organizations recognize that knowledge and its effective management represent a fundamental source of sustainable competitive advantage (Schiuma, 2009). As well as knowledge being considered as the most important strategic resource, knowledge management (KM) is considered to be critical to an organization’s success (Van den Hooff and Huysman, 2009). According to McElroy (2000), a second generation KM implies understanding how knowledge is created and how it is shared throughout the organization, instead of considering knowledge only as a means to support business operations…

۶.Conclusion, limitations and future research

 lines The world around us changes daily. If we do not want to see it through our own will, circumstances will show it to us. Managing excellence, and doing it seriously, can no longer be the, perhaps chimerical, desire of a visionary. It is, on the contrary, one of the keys for the maintenance and improvement of the levels of quality of life of our society and, without a doubt, for the survival and improvement of the competitiveness of the organizations with which we interact every day.

In this environment of continuous change, we must understand knowledge as an asset of vital importance. No organization can afford to jeopardize or underuse the knowledge it acquires in the course of its activity. In addition, it is necessary to maintain a permanent reflection on it to see if an organization has the necessary knowledge to offer a product or service, according to what the customer wants…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت دانش با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رفتار سازمانی با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت کیفیت با ترجمه تخصصی