مهندسی مکانیک و متالورژی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مهندسی مواد و مهندسی مکانیک مقالات ترجمه شده مهندسی متالورژی

مقاله ترجمه شده یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستم های مکاترونیک

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: M645 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستم های مکاترونیک عنوان انگلیسی: A multi-disciplinary …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول:h85 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی عنوان انگلیسی: Improved refined plate theory accounting for …

مشاهده جزییات