اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M863

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله:   Benchmarking: An International Journal

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار: شواهدی از برزیل

عنوان انگلیسی:

Human competences for sustainable strategic management: evidence from Brazil

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله شناسایی چگونگی ارتباط شایستگی های انسانی با مدیریت استراتژیک پایدار (SSM) در سازمان ها می باشد.

طراحی / روش شناسی / روش: این پژوهش یک مطالعه کیفی دو مرحله ای است: اول، یک مرحله نظری توسعه یافته است که منجر به ارائه یک پیشنهاد برای نقش شایستگی های انسانی در پایداری سازمانی شده است. دوم، یک مرحله تجربی که شامل مطالعات موردی دو شرکت برزیلی  بزرگ با جهت گیری پایدارگرا  می باشد. داده ها از مصاحبه ها و گزارش های شرکت ها جمع آوری شد. نویسندگان از نرم افزار Atlas.ti برای تحلیل محتوای موضوعی استفاده کردند.

یافته ها: با وجود اهمیت شایستگی های انسانی در SSM، نویسندگان شواهدی مبنی بر عدم توسعه ی این مفهوم ،یافتند، حتی برای شرکت هایی که دارای پایداری مستحکمی بودند. شایستگی های انسانی یک نیاز برای SSM کارآمد است.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: عناصر موجود در یک سازمان، که اغلب از آنها به عنوان عناصر رفتار سازمانی و انسانی یاد می شود، می توانند بر پویایی روابط داخلی مورد انتظار بین شایستگی های انسانی و مدیریت پایداری، علاوه بر عوامل موثر در این تحقیق، تاثیر بگذارد.

اصالت / ارزش: به طور کلی، مطالعاتی قابل استناد هستند که روابط بین شایستگی های سازمانی، شایستگی های انسانی و استراتژی های سازمانی را تعدیل و تقویت می کنند. با این وجود، این روابط به اندازه کافی محکم نیستند از آن جهت که آنها باید در هر دو ادبیات و گفتمان متعارف متخصصان بیان شوند.

کلیدواژگان: پایداری سازمانی، مدیریت شایستگی ها، شایستگی های انسانی، مدیریت استراتژیک پایدار

۱.مقدمه

پایداری به روش های مختلف و از دیدگاه های مختلف درک و تعریف شده است (گلویچ و لوکمن ، ۲۰۰۷). نتایج یک نظرسنجی جهانی در بین مدیران کسب و کار (لسی و همکاران ، ۲۰۱۰) نشان می دهد که پایداری در سازمان ها از دو طریق درک شده است: اول ، با درک گزارش کمیسیون بروندلند ، هنگامی که آن را به توجه به نیازهای نسل های آینده ، به حفظ منابع طبیعی امروز ارجاع می دهد (WCED ، ۱۹۸۷). دوم رویکرد سه گانه توسعه پایدار (TBL) است که می تواند سازمان را همزمان به مشارکت در رونق اقتصادی ، کیفیت محیط زیست و عدالت اجتماعی سوق دهد (الکینگتون ، ۱۹۹۸). در این مقاله ، ما پایداری سازمانی را به عنوان نمایشی از ادغام سیستمی و متوازن جنبه های اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی استراتژی کسب و کار در نظر می گیریم…

۷.۱پیامد نظری

هدف این مطالعه ، شناسایی چگونگی ارتباط شایستگی های انسانی با SSM در سازمان ها می باشد. ما فرضیات مطرح شده را به چالش کشیدیم که بیان می کند مدیریت شایستگی با استراتژی سازمانی و دیدگاه “خرد” آن مطابقت دارد و شایستگی های انسانی باعث می شود که سازمان ها برای پایداری ، توانمندی های خود را به کار گیرند و توسعه دهند.

 ابتدا این مقاله با توجه به پیامدهای نظری خود ، به حوزه دانش پایداری سازمان کمک می کند. از آنجا که این حوزه به دلیل مسائل تکراری در جستجوی راه حل های پیچیده و سیستمی است ، پایداری یک راه حل تکاملی مداوم است و ایده های قدیمی و جدید می توانند دائماً تصفیه یا رد شوند. با فراهم آوردن روابط پویا و متقابل بین افراد ، سازمان ها و استراتژی ها ، رویکرد مدیریت شایستگی ، رویکردهای جامع و یکپارچه ای را برای مطالعه ، طرح و توسعه مداخلات تجربی ارائه می دهد. این امر در P1 و P2 و مدل مفهومی نشان داده شده است که دو مطالعه موردی آن را تأیید و تکمیل کرده اند…

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to identify how human competences are associated with sustainable strategic management (SSM) within organisations.

Design/methodology/approach: This is a qualitative study in two phases: first, a theoretical phase is developed, resulting in a proposal for the role of human competences in organisational sustainability; second, an empirical phase including instrumental case studies of two large, sustainability-oriented Brazilian companies. Data were obtained from interviews and companies’ reports. The authors used Atlas.ti software to perform the thematic content analysis.

Findings: Despite the importance of human competences in SSM, the authors find evidence that this concept has not been developed, even for companies with a consolidated position in sustainability. Human competences are a requirement for effective SSM.

Research limitations/implications: Coexisting elements within an organisation, often referred to as elements of organisational and human behaviour, can influence the dynamics of the expected interrelationships between human competences and sustainability management, in addition to the influencing factors presented in this study.

Originality/value: In general, studies advocate that the relationships among organisational competences, human competences and organisational strategies must be aligned and reinforced. Nevertheless, these relationships are not that solid as they should be as stated in both the literature and the conventional discourse of practitioners.

Keywords: Organizational sustainability, Competences management, Human competences, Sustainable strategic management

۱.Introduction

 Sustainability has been understood and defined in different ways and from different perspectives (Glavič and Lukman, 2007). The outcome of a worldwide survey among business executives (Lacy et al., 2010) shows that sustainability in organisations is perceived in two ways: the first, by understanding the Brundtland Commission Report, when it refers to considering the needs of future generations, by preserving natural resources today (WCED, 1987); second is the triple-bottom-line (TBL) approach that could lead an organisation to contribute to economic prosperity, environmental quality and social justice, simultaneously (Elkington, 1998). In this paper, we understand organisational sustainability as being the demonstration of the systemic and balanced integration of social, environmental and economic aspects of business strategy..

۷.۱.Theoretical implications

 Throughout this study, we aimed to identify how human competences are associated with SSM within organisations. We challenged the alleged assumptions that competence management is consistent with organisational strategy and its “micro” perspective that human competences would lead organisations to embed and develop sound competences for sustainability.

First, in terms of its theoretical implications, this paper contributes to the field of knowledge on organisational sustainability. Since it is an area driven by recurrent problems in search of complex and systemic solutions, sustainability is in continuous evolution, and old and new ideas can be constantly refined or rejected. By providing dynamic and reflexive connections between individuals, organisations and strategies, the competencesmanagement approach offers a holistic and integrated lens with which to study, propose and develop empirical interventions. This has been demonstrated in P1 and P2 and in the conceptual model, which the two case studies have confirmed and supplemented…

 

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات رفتار سازمانی

مقالات مدیریت استراتژیک

مقالات پایداری سازمان

دانلود مقاله در مورد شایستگی کارکنان