اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی: نقش انگیزه به عنوان متغیر مداخله گر

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه bircu-journal مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1418

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): bircu-journal

نام مجله: bircu-journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱: تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی: نقش انگیزه به عنوان متغیر مداخله گر

عنوان کامل انگلیسی:

The Effect of Training on Work Performance and Career Development: The Role of Motivation as Intervening Variable

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی با میانجیگری انگیزه کاری انجام شده است. پاسخگویان در این مطالعه کارکنان PT در شهر آسام جاوا در منطقه لابوهانباتوی جنوبی، با ۱۳۵ کارمند بودند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. فرآیند توزیع پرسشنامه ها به طور آنلاین (Google form) انجام شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار Amos نسخه ۲۳ پردازش شده است. نتایج نشان داد که آموزش و انگیزش می‌تواند عملکرد شغلی را بهبود بخشد. آموزش، انگیزه و عملکرد شغلی می تواند توسعه شغلی کارکنان را در محل کار بهبود بخشد. بهبود برنامه آموزشی، انگیزه و عملکرد کاری کارکنان توصیه می شود. برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد می کنیم که نمونه مورد مطالعه و متغیرها را افزایش دهید تا نتایج بهتری حاصل شود.

کلمات کلیدی :آموزش; انگیزه؛ عملکرد شغلی؛ توسعه کاری

۱.مقدمه

هر سازمانی باید هدفی داشته باشد تا به آن دست یابد. برای دستیابی به این هدف، شرکت باید بتواند موجودیت خود را در رقابت تجاری حفظ کند، شرکت نمی تواند تنها بر پیچیدگی فناوری و زیرساخت های موجود بدون حمایت منابع انسانی قابل اعتماد تکیه کند. تشکیل نیروی انسانی مطمئن در یک شرکت از فرآیند جذب، انتخاب، طبقه بندی، جابجایی کارکنان بر اساس توانایی ، تخصص و مهارت آنها  تا توسعه شغلی آغاز می شود. انتظار می رود توسعه شغلی به هر کارمند انگیزه دهد تا خوب کار کنند (افیاتی، ۲۰۱۸). توسعه شغلی را می توان به عنوان یک فرآیند مستمر دانست و  نتیجه گرفت که در آن کارکنان برای تحقق اهداف برنامه ریزی شغلی و شرایط سازمانی تلاش می کنند  (پریونو، و همکاران، ۲۰۱۶)…

۵.جمع بندی

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، می توان دریافت که آموزش می تواند عملکرد کاری کارکنان را بهبود بخشد که به نوبه خود می تواند توسعه شغلی کارکنان را نیز تقویت کند. شرکت هایی که اغلب کارکنان را آموزش می دهند، موجب تقویت عملکرد کاری کارکنان شده و کارکنان انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت تا به اهداف شرکت دست یابند. با توجه به نتایج فوق و به منظور بهبود توسعه شغلی کارکنان، انجام تحقیقات بیشتر توصیه می شود تا از طریق بررسی نقش میانجی گر انگیزه کاری در رابطه آموزش عملکرد کاری و توسعه شغلی این نتایج توسعه یابد.

Abstract

 

This study aims to determine the effect of training on work performance and career development by mediating work motivation. Respondents in this study were employees of PT. Asam Jawa in South Labuhanbatu Regency, amounting to 135 employees. Collecting data in this study using a questionnaire. The process of distributing questionnaires was carried out via online (Google form). The collected data is processed using path analysis using Amos Software Version 23. The results showed that training and motivation can improve job performance. Training, motivation, and job performance can improve career development of employees at work. It is recommended to improve training program, motivation and work performance of employess. For further research, we suggest to increase the population and variables in order to get better results.

Keywords: training; motivation; work performance; carier development

I.Introduction

 Every organization must have a goal to be achieved. To achieve this goal, the company must be able to maintain its existence in business competition, the company cannot rely solely on the sophistication of existing technology and infrastructure without being supported by reliable human resources. To form reliable human resources in a company starts from the recruitment process, selection, classification, placement of employees according to the abilities, expertise, skills of these employees to career development. Career development is expected by every employee to motivate them to work well (Afiyati, 2018). Career development can be concluded as a continuous process in which the individual through individual effort to realize the goal of customized career planning and organizational conditions (Priyono; et al., 2016)…

V.Conclusion

 Based on the results of the analysis, it can be seen that training can improve employee work performance which in turn can improve the employee’s career development as well. Companies that often conduct training for employees will increase employee work performance and employees will be more motivated to work so that company goals can be achieved. From the above conclusions and in order to improve employee career development, it is advisable for further research that wants to investigate further about training on work performance and career development by mediating work motivation, which should be able to expand the population and variables so that it can get better results.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد مدیریت آموزشی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد آموزش کارکنان

دانلود مقاله درباره انگیزش کارکنان

دانلود مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله در مورد عملکرد کارکنان

دانلود مقاله ISI