اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تبلیغات بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M1310

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Pacific-Basin Finance Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

متغیر : دارد (تعریف و نحوه اندازه گیری متغیرها به طور کامل درج شده است)

فرضیه:  دارد

مدل مفهومی: مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۵۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :تبلیغات بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام

عنوان کامل انگلیسی:

Product market advertising and stock price crash risk

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در این مقاله، بررسی می کنیم که آیا تبلیغات بازار محصول بر ریسک سقوط قیمت سهام در آینده تأثیر می گذارد یا خیر و چگونگی این تاثیر را نیز بررسی می کنیم . با بررسی نمونه‌ای از شرکت‌های غیرمالی چینی با ۱۲۴۸۹ مشاهدات سال-شرکت ، وجود رابطه مثبت بین تبلیغات فشرده و ریسک سقوط را اثبات می‌کنیم. ما دریافتیم که افزایش یک واحد انحراف استاندارد در تبلیغات بازار محصول می‌تواند منجر به افزایش ۷.۴۳ تا ۸.۴۰ درصدی در ریسک سقوط آتی شود. همچنین دریافتیم که رابطه مثبت بین تبلیغات بازار محصول و ریسک سقوط برای شرکت‌هایی با محیط اطلاعاتی ضعیف‌تر ، بیشتر است. تجزیه و تحلیل های تکمیلی نشان می دهد که تبلیغات فشرده بازار محصول با منحرف کردن توجه سرمایه گذاران از اخبار بد و تقویت احساسات یا حباب های خوش بینانه، بر ریسک سقوط آتی تأثیر می گذارد.

کلیدواژگان: تبلیغات بازار محصول، ریسک سقوط قیمت سهام، اثر میانجیگری، چین

۱.مقدمه

در این مقاله، به طور تجربی بررسی می‌کنیم که آیا تبلیغات بازار محصول بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر می‌گذارد یا خیر. جین و مایرز (۲۰۰۶) در یک مطالعه اثرگذار، نشان دادند که شفافیت ناقص یا عدم شفافیت اطلاعات به پیش‌بینی سقوط قیمت سهام کمک می‌کند، زیرا اطلاعات منفی انباشته‌شده سطح شرکت می‌تواند ناگهان به طور عمومی افشاء شود. این تبیین نظری، ادبیات مرتبط را توسعه داده و از طریق تعداد فزاینده‌ای از مطالعات که شواهدی از ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام و ویژگی‌های مختلف شرکت بر اساس محیط اطلاعات شرکت را مستند می‌کنند، حمایت تجربی زیادی دریافت کرده است (هاتون و همکاران، ۲۰۰۹؛ کیم و ژانگ، ۲۰۱۶؛ کیم و همکاران، ۲۰۱۶؛ کیم و همکاران، ۲۰۱۹). با این حال، تاثیر تبلیغات بازار محصول بر ریسک سقوط قیمت سهام به طور رسمی بررسی نشده است. ما این شکاف را با بررسی اینکه آیا تبلیغات شدید بر ریسک سقوط تأثیر می‌گذارد ،پر می‌کنیم…

۵.جمع بندی

در این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های غیرمالی چینی که هزینه‌های تبلیغاتی خود را افشا می‌کنند، بررسی می‌کنیم که آیا تبلیغات شدید بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر می‌گذارد یا خیر. این مسئله، موضوع مهمی است اما در ادبیات موجود به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطابق با فرضیات، ما شواهد قانع‌کننده‌ای را ارائه می‌کنیم که (۱) تبلیغات شدید یک اثر جانبی در افزایش ریسک سقوط قیمت سهام ، حتی پس از کنترل تعدادی از ویژگی‌های شرکت و رفع نگرانی‌های درون‌زایی بالقوه برای شرکت‌های تبلیغ دهنده دارد. و (۲) رابطه مثبت بین تبلیغات بازار محصول و ریسک سقوط زمانی که عدم قطعیت اطلاعات بیشتر باشد، بارزتر است. با توجه به اینکه تبلیغات شدید می تواند توجه سرمایه گذاران را جلب کند، احساسات مثبت آنها را در مورد شرکت تقویت کند، و آنها را به سمت ارزش گذاری بیش از حد سهام شرکت تبلیغ دهنده سوق دهد، که در نهایت همه اینها می تواند منجر به انباشت اخبار بد شود، ما با آزمون های بیشتر بررسی می کنیم که آیا تبلیغات شدید ریسک سقوط سهام را از طریق این کانال‌های رفتاری افزایش می دهد یا خیر. ما رویکرد گام‌های علی استاندارد را اعمال می‌کنیم و شواهد محکمی پیدا می‌کنیم که نشان می دهد تبلیغات شدید در بازار محصول می‌تواند ریسک سقوط آتی را از طریق اثرات میانجی توجه سرمایه‌گذار، احساسات سرمایه‌گذار و ارزش‌گذاری بیش از حد سهام افزایش دهد…

فرضیات

H1. در صورت ثابت بودن سایر متغیرها، شدت تبلیغات ریسک سقوط شرکت تبلیغ دهنده را در آینده افزایش می دهد.

H2. در صورت ثابت بودن سایر متغیرها ، رابطه بین شدت تبلیغات و ریسک سقوط برای شرکت‌هایی که محیط اطلاعاتی ضعیف‌تری دارند، بارزتر است.

H3. در صورت ثابت بودن سایر متغیرها ، تبلیغات شدید ممکن است ریسک سقوط را از طریق جلب توجه، تقویت احساسات مثبت و ارزش گذاری بیش از حد افزایش دهد.

Abstract

In this paper, we investigate whether and how product market advertising affects future stock price crash risk. We document robust evidence of a positive relation between intensive advertising and crash risk for a sample of Chinese non-financial firms with 12,489 firm-year observations. We find that a one-standard-deviation increase in product market advertising can lead to a 7.43–۸.۴۰% increase in future crash risk. We also find that the positive relation between product market advertising and crash risk is more pronounced for firms with a poorer information environment. Further analysis shows that intensive product market advertising affects future crash risk by diverting investor attention from bad news and fostering optimistic sentiments or bubbles.

Keywords: Product market advertising, Stock price crash risk, Mediation effect, China

۱.Introduction

In this paper, we empirically examine whether product market advertising affects stock price crash risk. In a seminal study, Jin and Myers (2006) show that incomplete transparency or information opacity helps predict stock price crashes because accumulated negative firm-specific information can suddenly become publicly known. This theoretical explanation has spawned a large literature and has received enormous empirical support, with an increasing number of studies documenting evidence of links between stock price crash risk and various firm attributes relating to the corporate information environment (see Hutton et al., 2009; Kim and Zhang, 2016; Kim et al., 2016; Kim et al., 2019). However, the implication of product market advertising on stock price crash risk has not been formally explored. We fill this void by examining whether intensive advertising affects crash risk.

As product market advertising is a common practice in the corporate world, it must have positive impacts on firms and consumers in general. It is well documented that advertising attracts consumers’ attention, alleviates the information asymmetry regarding the advertised product, enhances the brand image and reputation of the advertising company, and leads to business successes (Leone, 1995; Jedidi et al., 1999). Previous research has also shown that advertising can capture investor attention in the capital market (Grullon et al., 2004; Frieder and Subrahmanyam, 2005; Madsen and Niessen, 2019) and can signal a firm’s quality when the firm undertakes initial public offerings (IPOs) and seasoned equity offerings (SEOs) (Chemmanur and Yan, 2009)…

۸.Conclusion

Using a sample of Chinese non-financial firms disclosing their advertisement expenditures, we investigate whether and how intensive advertising affects stock price crash risk. This is an important matter but has not been well studied in the existing literature. Consistent with our hypothesis, we document compelling evidence that (1) intensive advertising has a side effect of increasing the stock price crash risk for advertising firms even after controlling for a number of firm characteristics and addressing the potential endogeneity concerns; and (2) the positive relation between product market advertising and crash risk is more pronounced when the information uncertainty is higher. Given that intensive advertising can grab the attention of investors, foster their positive sentiments for the company, and lead them to overvalue the stocks of the advertising firm, all of which can lead to bad-news hoarding, we further test if intensive advertising increases the future crash risk via these behavioral channels. We apply the standard causal-steps approach and find consistent evidence that intensive product market advertising can increase future crash risk through the mediating effects of investor attention, investor sentiment, and equity overvaluation…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله ISI درباره تبلیغات

مقالات ISI رشته اقتصاد

مقاله ISI مدیریت مالی

مقاله ISI در مورد ریسک های مالی

مقاله ISI در مورد بازار سهام با ترجمه

مقاله ISI مدیریت ریسک با ترجمه

مقاله ISI درباره قیمت سهام با ترجمه

دانلود مقاله ISI