اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ضعف سیستم بیمه درمانی در تأمین حمایت اقتصادی از شهروندان آسیب پذیر در چین

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۶  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1047

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Archives of Gerontology and Geriatrics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ضعف سیستم بیمه درمانی در تأمین حمایت اقتصادی از شهروندان آسیب پذیر در چین: یک مطالعه طولی پنج ساله

عنوان کامل انگلیسی:

The medical insurance system’s weakness to provide economic protection for vulnerable citizens in China: A five-year longitudinal study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اهداف: در مورد میزان هزینه های کمر شکن سلامت (CHE) در زمینه  بیماری های سخت ، به ویژه در جمعیت میانسال و سالخورده ، اطلاعات اندکی در دسترس می باشد. این تحقیق با هدف بررسی جنبه های اصلی چگونگی شکست بیمه درمانی در محافظت از میانسالان و سالخوردگان در برابر CHE در پنج سال گذشته انجام شده است و اقدامات مربوطه را برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می دهد.

روش ها: داده ها برگرفته از مطالعه طولی سلامت و بازنشستگی چین در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ می باشد. این روش برگرفته از WHO برای محاسبه هزینه های کمرشکن سلامت (CHE) و فقرسازی با هزینه های پزشکی (IME) می باشد ، و از مدل های ترکیبی خطی تعمیم یافته (GLMMs) برای تجزیه و تحلیل جامع فاکتورهای ریسکی که باعث می شود افراد میانسال و سالخورده به CHE سقوط کنند ، استفاده می کند.

یافته ها: میزان وقوع CHE در جمعیت میانسال و مسن چین در پنج سال از ۲۰۱۱ (۱۰.۵٪) تا ۲۰۱۳ (۱۷.۵٪) تا ۲۰۱۵ (۱۹.۷٪) افزایش یافته است. CHE مربوط به ثروتمندترین خانواده ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تقریبا ۶ برابر شده است. بر اساس طرح بیمه درمانی کارمندان شهری ، بروز CHE از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به میزان۱۰ درصد افزایش یافته است. طبق GLMM ها ، خانواده ها به عنوان مهمترین عامل CHE از مراقبت های بستری بیمارستانی استفاده کرده اند. میزان بروز CHE در مقایسه با افرادی که از خدمات بستری بیمارستانی استفاده نمی کنند ، ۲.۲۵ برابر افزایش یافته است.

نتیجه گیری: سیستم بهداشت و درمان نیاز به کنترل رشد غیر منطقی هزینه های بهداشتی و کاهش استفاده بیش از حد شهروندان از خدمات بهداشتی دارد. دولت باید اقدامات تکمیلی را برای تقویت جامع مزایای بیمه درمانی انجام دهد که شامل افزایش آگاهی ساکنان در مورد مراقبت های بهداشتی ، بهبود آمادگی جسمانی شهروندان و جلوگیری از هدر رفتن غیرضروری منابع بهداشتی می باشد.

واژه های کلیدی: افراد میانسال و سالخورده ، هزینه های کمر شکن سلامت ، سیستم بیمه درمانی ، افراد آسیب پذیر ، عدالت درمانی

۱.مقدمه

درباره میزان هزینه های کمرشکن سلامت (CHE) ناشی از بیماری های وخیم در سراسر جهان اطلاعات کمی در دست است. طبق گزارش بانک جهانی (۲۰۱۷) ، ۸۰۰ میلیون نفر حداقل ۱۰ درصد از بودجه خانوار خود را صرف هزینه های بهداشتی می کنند و برای حدود ۱۰۰ میلیون نفر از این افراد ، این هزینه ها به اندازه ای زیاد است که آنها را به سمت فقر شدید سوق می دهد – به طوری که آنها را مجبور می کند روزانه فقط با ۱.۹۰ دلار یا کمتر گذران زندگی کنند. بنابراین ، محافظت از خانواده ها در برابر تأثیر CHE به عنوان یکی از اهداف مهم برای هر کشوری تبدیل شده است. بانک جهانی این هدف بلندپروازانه را تعیین کرده است که “تا سال ۲۰۳۰ ، هیچ کس نباید بخاطر پرداخت هزینه های مراقبت های بهداشتی از جیب خود، فقیر شود” (کیم ، ۲۰۱۵)…

۶.محدودیت ها

پس انداز خانوارها تأثیر مهمی بر مردم چین دارد. این موضوع منجر به ناچیزشماری توانایی پرداخت خانوارها می شود و این بدان معنی است که نسبت OOP به CTP بالاتر از وضعیت واقعی است ، که به نوبه خود منجر به بروز CHE می شود. دوم ، در میان خانوارهای فقیر ، به دلیل پس انداز و درآمد ناچیز خانوار ، ممکن است نیازهای خدمات بهداشتی آنها برآورده نشود. استفاده ناکافی از خدمات بهداشتی منجر به پایین آمدن هزینه های پزشکی می شود که منجر به کم یا عدم بروز CHE می شود.

Abstract

Objectives: Little is known about the magnitude of catastrophic health expenditure (CHE) attributable to critical disease, especially in the middle-aged and elderly population. This research aimed to exploring the key aspects of how the health insurance fails to protect the middle-aged and elderly against CHE in the past five years. And propose corresponding measures to improve.

Methods: Data were obtained from the 2011 to 2015 China Health and Retirement Longitudinal Study. The method was adapted from WHO to calculate the catastrophic health expenditure (CHE) and impoverishment by medical expense (IME), and use Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) to comprehensively analyze the risk factors that cause middle-aged and elderly people to fall into CHE.

Results: The incidence of CHE of China’s middle-aged and elderly population has been rose in the five years from 2011 (10.5 %) to 2013 (17.5 %) to 2015 (19.7 %). The CHE of richest families was almost 6 times from 2011 to 2015. Urban Employee Medical Insurance Scheme, the incidence of CHE was up 10 percentage from 2011 to 2015. According to the GLMMs, families have inpatient cares as the most important factor to CHE. The incidence of CHE increased by 2.25 times compared with those who did not use inpatient services.

Conclusions: The health system needs to control the irrational growth of health expenses and reduce residents’ overuse of health services. Government should take supplementary measures to comprehensively strengthen the advantages of health insurance. Raise residents’ awareness of health care, enhance citizens’ physical fitness, and avoid unnecessary waste of health resources.

Keywords: Middle-aged and elderly, Catastrophic health expenditure, Health insurance system, Vulnerable people, Health equity

۱.Introduction

Little is known about the magnitude of the catastrophic health expenditure (CHE) attributable to critical disease worldwide. According to World Bank (2017), 800 million people spend at least 10 percent of their household budget on health expenses and for about 100 million of those individuals, these costs are sufficiently high to push them into extreme poverty—forcing them to survive on just $1.90 or less a day. Therefore, protecting families from the impact of CHE has become a primary policy objective for every country. The World Bank have set the ambitious goal that “by 2030, no one should fall into poverty because of out-of-pocket health care expenses” (Kim, 2015)…

۶.Limitation

 Household savings have an important impact on the Chinese population. This leads to an underestimation of households’ capacity to pay and it means that the proportion of OOP to CTP obtained is higher than the actual situation, which in turn leads to a higher incidence of CHE. Second, among poor households, their health service needs may be unmet due to lower household savings and income. Inadequate utilization of health services leads to low medical costs, which leads to low or non-occurrence of CHE.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت بیمه ۲۰۲۱ با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۱ با ترجمه