اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت بحران

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده مدیریت گردشگری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M780

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Destination Marketing & Management

نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۱۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری کرواسی

عنوان انگلیسی:

Strategic crisis management in tourism: An application of integrated risk management principles to the Croatian tourism industry

چکیده فارسی:

مدیریت استراتژیک بحران و بلاهای طبیعی یک عنصر حیاتی برای مدیریت توسعه گردشگری پایدار می باشد. تحقیقات گردشگری معاصر تا کنون چندین مقاله مفهومی و برنامه های تحقیقاتی در مورد این موضوع مهم ارائه داده است، با بحث هایی که به ویژه پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر بیشتر می شود امروزه، این موضوع مهمتر از هر موضوعی، به ویژه بعد از کشتار ساحلی بندر ال کانتاویی و حملات تروریستی به موزه ملی باردو در تونس در سال ۲۰۱۵ می باشد. از آن زمان تاکنون، با افزایش پایدار ISIS/ISIL، متاسفانه، تروریسم باعث ایجاد تهدید پایدار در سطح جهانی شده است. این مقاله ادغام کاربرد اصول مدیریت ریسک با گردشگری کرواسی را به عنوان ابزاری برای تفکر درباره مواجهه با خطراتی که اقتصادهای وابسته به صنعت گردشگری با آن مواجه هستند، را ارائه می دهد. به طور ویژه، این مطالعه بر روی فاز مدیریت – ریسک و توسعه نقشه اولیه ریسک به منظور تعیین و اولویت بندی خطرات صنعتی که ممکن است صنعت گردشگری کرواسی را به صورت فصلی تحت تاثیر قرار دهد، متمرکز می باشد.

Abstract

Strategic management of crises and disasters is considered a vital ingredient for managing sustainable tourism development. Contemporary tourism research has so far provided several conceptual articles and agendas for research regarding this important topic, with discussions particularly intensifying after the 9/11 events. Nowadays, this topic is more critical than ever, particularly after the beach massacre in Port El Kantaoui and the preceding terrorist attack at the Bardo National Museum in Tunisia in 2015. Since that time, with the steady rise of ISIS/ISIL, terrorism has, unfortunately, turned into a persisting threat on a global level. This regional spotlight portrays the application of integrated risk management (IRM) principles to the case of Croatian tourism as a means of thinking holistically about the exposure to risks in an economy that is heavily dependent on tourism. In particular, this study focuses on the risk-assessment phase and develops an initial risk map to quantify and prioritize industry risks that may affect Croatian tourism on a season-to-season basis.

Keywords: Integrated risk management,Destination management,Risk assessment,Risk map

Intrudoction

To enhance strategic destination management with the goal to reduce risk and boost readiness when negative events occur, Ritchie, 2004, Ritchie, 2008 suggests combining tourism-specific insight with theories/concepts from other disciplines. Even earlier, Manning (1999) had already noted that risk management is crucial to the management of sustainable tourism development, while Faulkner (2001), identified risk assessment, in particular, to be one of the key ingredients of the disaster management planning process.

The importance of taking a strategic perspective on the exposure to potential crisis events is particularly emphasized for those destinations which are characterized by high shares of tourism in their overall economic activity. With political and societal turbulence steadily increasing in many regions of the world, a holistic and proactive approach to managing undesirable events thus emerges a necessary prerequisite for maintaining sustainability of both tourism and the overall economy in many destinations.

In line with this, this regional spotlight portrays the application of an integrated risk management (IRM) process which has been developed to assist tourism policymaking in Croatia, which is a popular and fast-growing summer destination in the European Mediterranean. With a share of 84.4% of international tourists, Croatia recorded 14.34 million arrivals and 72.61 million overnights in 2015 (Croatian Bureau of Statistics, 2016).

According to the Croatian National Bank, tourism revenues in 2015 amounted to 7.96 billion Euros (7.6% increase), which represents a share of 18.1% of Croatian GDP. Accordingly, Croatian tourism is highly international, while, at the same time, representing a significant pillar of Croatia’s overall economy. Recent unfortunate events that have affected several competitor destinations in the Mediterranean, like the repeated terrorist attacks in Tunisia and Turkey, on the one hand, and the mass migrations from Syria and Iraq which have affected whole Southeast Europe, on the other, put further pressure on tourism policymakers to take a proactive approach towards foreseeing and subsequently managing potential crisis events.

In particular, the process portrayed in this spotlight is adapted to those risks which have a high inherent potential to affect the Croatian tourism industry on a year to year basis (i.e. short-term risks). Thereby, a general perspective on risk has been taken that is not limited to severe crisis events, only.