خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده  فناوری اطلاعات

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M797

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال

عنوان انگلیسی:

Strategic Knowledge Management in the Digital Age

چکیده فارسی:

این نسخه ی ویژه از مجله به مسائل جاری در مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال اختصاص یافته است. با وجود تمام پژوهش ها در حوزه مدیریت دانش اهمیت اصلی مبانی نظری  و عملی این نسخه به دلیل تمرکز بر روی تحقیقاتی می باشد که بر شناسایی، دستیابی و مدیریت مسائل مهم مربوط به پیاده سازی مدیریت دانش استراتژیک با  یک رویکرد جامع برای استراتژی کسب و کار انجام شده است.،جایی که اجزای مختلف بر مزیت رقابتی درازمدت سازمان ها تاثیر می گذارند.

کلیدواژه ها: مدیریت دانش،عصر دیجیتال،مدیریت،تکنولوژی ها،سازمان ها

۱.مدیریت دانش استراتژیک در چارچوب اثر دیجیتال

مدیریت دانش استراتژیک، رویکرد متفاوتی برای مدیریت افراد و سیستم ها و واکنش به تغییرات احتمالی در محیط متغیر، ابزاری برای بهبود عملکرد سازمان ها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار  پیشنهاد می دهند.

Abstract

This Special Issue is dedicated to current issues in strategic knowledge management in the Era of digital. Despite all the research around knowledge management the main theoretical and practical importance of this special issue is the focus on research oriented to the identification, achievement and management of critical issues related with strategic knowledge management implementation within a holistic approach to business strategy, where different components impact the long term competitive advantage for the organisations.

Strategic Knowledge Management in the Digital Age Framework

Strategic knowledge management offers a distinct approach to the management of people and systems and a response to the changes occurring in a turbulent environment, a means of improving organizations performance (Kianto et al., 2016, Joyce and Slocum, 2012) and achieving sustainable competitive advantage (Hajir, Obeidat, Al-dalahmeh & Masa’deh, 2015).

Knowledge management emerged in the area of management as an interdisciplinary field in the core of which articulate a large number of both formal and informal knowledge from diverse fields (Nonaka, 1994), among them: – economics, management sciences, computer systems, sociology of knowledge, biological systems, complexity theory, and others. The growing interest of these organizations to manage information in the direction of efficient use of resources was what mostly determined the creation Knowledge Management systems and today industry 4.0 organizations, is leading us to intelligent organizations and Knowledge Revolution.