خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

مقاله انگلیسی با ترجمه تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده مدیریت شکست

مقالات ترجمه شده افشا اطلاعات

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H387

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳  صفحه WORD

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری ۲۰۱۹:  تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

عنوان انگلیسی:

Explaining the causes of business failure using audit report disclosures

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی توانایی افشای گزارش حسابرسی برای تشریح علل شکست کسب و کار می پردازد. باوجود علاقه روزافزون به مطالعه درباره شکست سازمان، اکثر مطالب از نسبت های حسابداری برای پیش بینی دلایل شکست شرکت ها ، استفاده می کنند. فرض می کنیم که گزارش حسابرسی می تواند برای این منظور بکار رود زیرا اطلاعات مربوط به هر عدم قطعیت مواد را در خصوص رودایدهایی ارائه می دهد که ممکن است در مورد علل احتمال شکست کسب و کار به کاربران هشدار دهد. با استفاده از یک نمونه ترکیبی از ۸۰۸ شرکت شکست خورده و شکست نخورده، نتایج نشان داده که افشای گزارش حسابرسی بطور قابل توجهی علل شکست کسب و کار را بیان می کند. بعلاوه، این یافته ها مطابق با  نتایج مطالعاتی هستند که دیدگاه های قطعی و داوطلبانه را در بررسی سوابق شکست سازمان ادغام می کنند، همچنانکه افشای عوامل خارجی و داخلی در گزارش حسابرسی ذکر شده و به ارزیابی پیش فرض کمک می کند. مدیران، حسابرسان، تنظیم کنندگان و سایر کاربران ممکن است گزارش مالی را با عنوان ابزار مفیدی برای پیش بینی شکست کسب و کار درنظر بگیرند.

مقدمه

در طول دهه های گذشته، محققان رشته های علوم اجتماعی، ازجمله حسابداری، مالی، استراتژی و مطالعات سازمانی، به بررسی موضوع شکست کسب و کار و علل و نتایج آن پرداختند (لوکاسون ۲۰۱۶؛ ملاهی و ویلکینسون ۲۰۰۴).. باوجود تعدادی از مطالعات در زمینه علل شکست کسب و کار، یکپارچگی این جریان از تحقیق در رشته های علوم اجتماعی باید بهبود یابد (آمانکا- آمو ۲۰۱۶). برای مثال، تا به امروز، پژوهشگران بطور آشکار نقطه تقاطع بین علل شکست کسب و کار و نظم حسابداری را نادیده گرفته اند.

این سوال مطرح می شود که آیا علل شکست کسب و کار در افشای گزارش حسابرسی بیان می شود و آیا حسابرسان خارجی می توانند دلایلی شکست شرکت را بلافاصله قبل از آنکه روی دهد پیش بینی کنند. همچنانکه فرایند شکست ممکن است ۵-۶ سال طول بکشد، اما یک پدیده ناگهانی نیست (کورول ۲۰۱۳). بنابراین، حسابرسان می توانند سیگنالهای هشدار اولیه بحران شرکت را شناسایی کرده، و کاربران گزارش حسابرسی می توانند برای واکنش نشان دادن در مراحل بعدی آماده شوند.

Abstract

This paper examines the ability of audit report disclosures to explain the causes of business failure. Despite incremental interest in organizational failure, much of the existing literature has used accounting ratios to foresee why firms fail. We hypothesise that the audit report can also be employed for this purpose because it provides information regarding any material uncertainty relating to events that may warn users about possible causes of business default. Using a matched sample of 808 failed and non-failed firms, our results suggest that audit report disclosures significantly explain the causes of business failure. Moreover, these findings are consistent with the results of studies that integrate both deterministic and voluntaristic perspectives into the examination of the antecedents of organizational failure, as disclosures about both external and internal factors are mentioned in the audit report and contribute to assessing default. Managers, auditors, regulators and other users may consider the audit report to be useful as a tool to anticipate business failure.

Keywords Business failure,Causes,Deterministic perspective,Voluntaristic perspective,Audit report

Introduction

During past decades, researchers from multiple social science disciplines, including accounting, finance, strategy and organizational studies, have studied the topic of business failure,1 as well as its causes and its consequences (Lukason, 2016; Mellahi & Wilkinson, 2004). Despite the number of studies of the causes of business failure, there is a need to improve the integration of this stream of research across social science disciplines (Amankwah-Amoah, 2016). For instance, to date, scholars have apparently ignored the intersection between the causes of business failure and the discipline of auditing.

This paper addresses the question of whether causes of business failure are explained in audit report disclosures,2 that is, whether external auditors can anticipate the reasons for a firm failing immediately before it occurs. As the process of failure may take up to 5–۶ years, “it is not a sudden phenomenon” (Korol, 2013, p. 22). Therefore, auditors could detect the earlier warning signals of a firm’s crisis, and users of the audit report could be prepared to react in subsequent phases. In a letter to the firm’s shareholders, the auditors present the results of the auditing process in a report.

The audit report is in writing, identifies the firm whose annual financial statements are analysed, and specifies the financial reporting framework applied and the period covered in those statements. This document includes an audit opinion, which can be either unqualified, qualified or an adverse opinion, and states clearly the opinion of the auditor as to whether the annual financial statements gives a true and fair view3 in accordance with the relevant framework and, where appropriate, whether the annual financial statements comply with statutory requirements.

If the auditor is unable to express an audit opinion, the report will contain a disclaimer of opinion. Additionally, the report should refer to any other matters to which the auditor draws attention by way of emphasis without qualifying the audit opinion