اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H387

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری ۲۰۱۹:  تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

عنوان انگلیسی:

Explaining the causes of business failure using audit report disclosures

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی توانایی افشای گزارش حسابرسی برای تشریح علل شکست کسب و کار می پردازد. باوجود علاقه روزافزون به مطالعه درباره شکست سازمان، اکثر مطالب از نسبت های حسابداری برای پیش بینی دلایل شکست شرکت ها ، استفاده می کنند. فرض می کنیم که گزارش حسابرسی می تواند برای این منظور بکار رود زیرا اطلاعات مربوط به هر عدم قطعیت مواد را در خصوص رودایدهایی ارائه می دهد که ممکن است در مورد علل احتمال شکست کسب و کار به کاربران هشدار دهد. با استفاده از یک نمونه ترکیبی از ۸۰۸ شرکت شکست خورده و شکست نخورده، نتایج نشان داده که افشای گزارش حسابرسی بطور قابل توجهی علل شکست کسب و کار را بیان می کند. بعلاوه، این یافته ها مطابق با  نتایج مطالعاتی هستند که دیدگاه های قطعی و داوطلبانه را در بررسی سوابق شکست سازمان ادغام می کنند، همچنانکه افشای عوامل خارجی و داخلی در گزارش حسابرسی ذکر شده و به ارزیابی پیش فرض کمک می کند. مدیران، حسابرسان، تنظیم کنندگان و سایر کاربران ممکن است گزارش مالی را با عنوان ابزار مفیدی برای پیش بینی شکست کسب و کار درنظر بگیرند.

۱مقدمه

در طول دهه های گذشته، محققان رشته های علوم اجتماعی، ازجمله حسابداری، مالی، استراتژی و مطالعات سازمانی، به بررسی موضوع شکست کسب و کار و علل و نتایج آن پرداختند (لوکاسون ۲۰۱۶؛ ملاهی و ویلکینسون ۲۰۰۴).. باوجود تعدادی از مطالعات در زمینه علل شکست کسب و کار، یکپارچگی این جریان از تحقیق در رشته های علوم اجتماعی باید بهبود یابد (آمانکا- آمو ۲۰۱۶). برای مثال، تا به امروز، پژوهشگران بطور آشکار نقطه تقاطع بین علل شکست کسب و کار و نظم حسابداری را نادیده گرفته اند.

این سوال مطرح می شود که آیا علل شکست کسب و کار در افشای گزارش حسابرسی بیان می شود و آیا حسابرسان خارجی می توانند دلایلی شکست شرکت را بلافاصله قبل از آنکه روی دهد پیش بینی کنند. همچنانکه فرایند شکست ممکن است ۵-۶ سال طول بکشد، اما یک پدیده ناگهانی نیست (کورول ۲۰۱۳). بنابراین، حسابرسان می توانند سیگنالهای هشدار اولیه بحران شرکت را شناسایی کرده، و کاربران گزارش حسابرسی می توانند برای واکنش نشان دادن در مراحل بعدی آماده شوند.

۵ نتیجه گیری

هدف مقاله حاضر این است تا قدرت توضیحی افشاگری ها در گزارش حسابرسی در زمانی تجزیه و تحلیل گردد که علل شکست کسب و کار شناسایی می گردد . ما شکست را با شروع اقدامات دادگاه اعسار مشخصمی کنیم . سپس گزارش حسابرسی سال قبل برای شکست مورد بررسی قرار می گیرد ، کد گذاری می شود و برای شناسایی علت های شکست برای تشخیص بین شرکت های شکست خورده و شکست نخورده استفاده شده است. ما از نمونه تطبیق یافته تک کاره ۴۰۴ شرکت شکست خورده و ۴۰۴ شرکت شکست نخورده خسابرسی اسپانایی استفاده کردیم و از روش شناسی های پارامتریک و غیر پارامتریک متفاوت استفاده می کنیم تا چندین مدل تخمین را بسازیم . نتایج ما در میان روش های متفاوت اعمال شده سازگار هستند و نشان می دهند که علت های شکست کسب و کار ذکر شده توسط حسابرسان به عنوان نظرات در گرازش حسابرسی تقریبا ۸۰ درصد دقت را زمانی داشته اند که رویداد شکست توضیح داده می شود . علاوه بر این ، شواهد ما افشاگری هایی که علل مرتبط با ادغام فاکتور های داخلی و بیرونی را برای توضیح شکست ذکر می کنند، را مشخص می کند . این شواهد با طرفداران یکپارچه سازی فاکتور های درون زاد و برونزاد برای ارایه توضیح کامل تر علت های شکست کسب و کار توافق دارد ( آمان کاوا  عموا ۲۰۱۶) …

Abstract

This paper examines the ability of audit report disclosures to explain the causes of business failure. Despite incremental interest in organizational failure, much of the existing literature has used accounting ratios to foresee why firms fail. We hypothesise that the audit report can also be employed for this purpose because it provides information regarding any material uncertainty relating to events that may warn users about possible causes of business default. Using a matched sample of 808 failed and non-failed firms, our results suggest that audit report disclosures significantly explain the causes of business failure. Moreover, these findings are consistent with the results of studies that integrate both deterministic and voluntaristic perspectives into the examination of the antecedents of organizational failure, as disclosures about both external and internal factors are mentioned in the audit report and contribute to assessing default. Managers, auditors, regulators and other users may consider the audit report to be useful as a tool to anticipate business failure.

Keywords Business failure,Causes,Deterministic perspective,Voluntaristic perspective,Audit report

Introduction

During past decades, researchers from multiple social science disciplines, including accounting, finance, strategy and organizational studies, have studied the topic of business failure,1 as well as its causes and its consequences (Lukason, 2016; Mellahi & Wilkinson, 2004). Despite the number of studies of the causes of business failure, there is a need to improve the integration of this stream of research across social science disciplines (Amankwah-Amoah, 2016). For instance, to date, scholars have apparently ignored the intersection between the causes of business failure and the discipline of auditing.

This paper addresses the question of whether causes of business failure are explained in audit report disclosures,2 that is, whether external auditors can anticipate the reasons for a firm failing immediately before it occurs. As the process of failure may take up to 5–۶ years, “it is not a sudden phenomenon” (Korol, 2013, p. 22). Therefore, auditors could detect the earlier warning signals of a firm’s crisis, and users of the audit report could be prepared to react in subsequent phases. In a letter to the firm’s shareholders, the auditors present the results of the auditing process in a report.

۵.Conclusion

The aim of this paper is to analyse the explanatory power of disclosures in the audit report when identifying causes of business failure. We proxy failure by the beginning of insolvency court proceedings. Then, the audit report of the year prior to failure is examined, codified and used to identify the causes of failure to distinguish between failed and non-failed firms. We use an ad-hoc matched sample of 404 failed and 404 non-failed Spanish audited firms, and we apply different parametric (logit) and non-parametric (artificial intelligence) methodologies to build several estimation models. Our results are consistent among the different methods applied and suggest that the causes of business failure mentioned by auditors as comments in the audit report have approximately 80% accuracy when explaining the event of failure. Additionally, our evidence indicates that disclosures that mention causes related to a combination of both internal and external factors of this event contribute to explain business failure. This evidence agrees with proponents of integrating exogenous and endogenous factors to offer a more complete explanation of the causes of business failure (Amankwah-Amoah, 2016)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقالات انگلیسی حسابرسی

مقالات انگلیسی مدیریت کسب و کار

مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری

مقالات انگلیسی مدیریت شکست

مقالات انگلیسی درباره افشا اطلاعات

مقالات انگلیسی درباره گزارشگری مالی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی