اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه خط مشی سازمانی و مدیریت تنوع در عربستان

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M916

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Employee Relations

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۳۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹:  خط مشی سازمانی و مدیریت تنوع در عربستان سعودی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational policies and diversity management in Saudi Arabia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله گزارش یک تحقیق تجربی درباره تاثیر خط مشی ها و اقدامات سازمانی بر مدیریت تنوع در بخش خصوصی عربستان می باشد. برای این منظور، خط مشی های سعودی ها و دیدگاه  های پاسخ دهندگان اصلی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده های اولیه با استفاده از نظرسنجی های پرسشنامه ای از ۱۱ سازمان بزرگ بخش خصوصی که در بازار سهام عربستان در بخش های مالی / بانکی، نفت و گاز، پتروشیمی، آموزش عالی خصوصی و خدمات بهداشتی خصوصی فعالیت دارند، جمع آوری شد. ابزارهای آماری از قبیل میانگین و انحرافات استاندارد و آزمون t تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که برنامه های عربستان سعودی، ابقاء، پرداخت با مزایا و خط مشی های بیمه درمانی به طور معناداری بر مدیریت تنوع در بخش خصوصی عربستان تأثیر می گذارد. بنابراین، نیاز به توسعه خط مشی های سازمانی وجود دارد که از موجودیت کارکنان خارجی در کسب و کار های خصوصی در عربستان حمایت کند. با در نظر گرفتن تفاوت ها به عنوان نقاط قوتی که می تواند برای افزایش عملکرد استفاده شود، نیروی متوع کار ممکن است خدمات بهتری در بازار های متنوع ارائه کنند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – جمع آوری داده ها از یک محیط بسته مانند عربستان سعودی محدودیت هایی مانند مشکلات دسترسی و همچنین ادبیات ناکافی در مورد مسائل مربوط به تنوع دارد. با این وجود، روش نمونه گیری  آسان و رویکرد گلوله برفی که در این تحقیق اتخاذ شده، داده های قابل اعتمادی را به دست آورد. در نتیجه، این مطالعه برای شرکت های چند ملیتی که در عربستان سعودی فعالیت می کنند و شرکت های با مالکیت سعودی که  در غرب عربستان هستند و قصد دارند ابتکارات مدیریت تنوع را برای شعبه های خود در کشورهای مختلف پیاده سازی کند، مفاهیمی را ارائه می کند. به همین ترتیب، تحقیقات بیشتر در مورد مسائل مربوط به مدیریت تنوع  در کشورهای حوزه خلیج فارس، مهم خواهد بود.

اصالت / ارزش – پژوهش حاضر اولین تحقیق مبتنی بر نظرسنجی درباره مدیریت تنوع در عربستان سعودی است. یافته ها به دانش محدود در کشورهای خاورمیانه کمک می کند، بنابراین شواهد تجربی جدیدی در مورد خط مشی ها و اقدامات سازمانی برنامه های سعودی ، ابقاء، پرداخت و مزایا و خط مشی های بیمه درمانی ارائه می شود. مطالعه موردی در عربستان سعودی، ارزش افزوده ای را برای دانش موجود درباره مدیریت تنوع ایجاد می کند.

کلیدواژگان: خاورمیانه، عربستان سعودی، مدیریت تنوع، کارکنان خارجی، کشورهای خلیج فارس،برنامه های سعودی

مقدمه

در این مقاله، تأثیر خط مشی ها و اقدامات سازمانی بر مدیریت تنوع در بخش خصوصی عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است، در محیط تجاری امروز، مدیریت تنوع در میان نیروی کار، برای موفقیت سازمان های تجاری بسیار مهم است. (رایس, ۱۹۹۴; رابینسون و دکانت, ۱۹۹۷; دیویس و همکاران., ۲۰۱۶). بنابراین، تنوع یک مزیت رقابتی را با کمک سازمان ها در راستای جذب و حفظ بهترین کارمندان، رشد خلاقیت و بهبود تصمیم گیری، به وجود می آورد (فاستر و هریس،۲۰۰۵). با این وجود ، اگر تنوع به درستی مدیریت نشود ، می تواند منشا تعارضی باشد که منجر به ناکارآمدی ، کیفیت پایین ، عدم خلاقیت و نوآوری و همچنین افزایش گردش شغلی می شود (فارر ، ۲۰۰۴). مدیریت تنوع فراتر از استخدام کارمندان متنوع است و به معنای یادگیری برای ارزیابی و پاسخگویی مناسب به نیازها ، نگرشها و ارزش هایی است که کارکنان متنوع برای یک سازمان به ارمغان می آورند و یافتن موثرترین راه ها برای استفاده از مهارت ها و استعدادهای نیروی کار متنوع می باشد…

نتایج

این مطالعه در عربستان سعودی انجام گرفته است و یافته های حاصل از داده های پرسشنامه در مورد تاثیر خط مشی ها و اقدامات سازمانی بر مدیریت تنوع در سازمان های تجاری عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است. یافته ها چگونگی برنامه های سعودی، ابقاء، پرداخت با مزایا و خط مشی های بیمه درمانی در مدیریت تنوع در عربستان سعودی را نشان دادند. این یافته ها از فرضیه تحقیق حمایت می کنند؛ زیرا داده ها شواهد قوی علیه فرضیه های صفر ارائه می کنند. در نتیجه ، سیاست ها و رویه های سازمانی اتخاذ شده در سازمان های بخش خصوصی سعودی به طور قابل توجهی بر استخدام کارمندان متنوع در سازمان های تجاری بخش خصوصی عربستان تأثیر می گذارد. در کل نمونه ، چهار سیاست و رویکرد سازمانی در نظر گرفته شده در سازمان های بخش خصوصی عربستان به طور معناداری بر استخدام کارمندان متنوع با مقادیر p-value 0.000 ، ۰.۰۰۰ ، ۰.۰۰۲ و ۰.۰۰۲ تأثیر می گذارد. بنابراین ، مقاله به ادبیات کمک می کند و شکاف بین تئوری و عمل را در شناسایی شواهد تجربی جدید در مورد سیاست ها و رویکرد های سازمانی از بین می برد…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to report empirical research conducted in Saudi Arabia on the impacts of organizational policies and practices on the diversity management of the Saudi private sector. To this end, the Saudization policy and views of key respondents have been tested and discussed.

Design/methodology/approach – Primary data were collected through questionnaire surveys from the largest 11 private sector organizations listed on the Saudi Stock Market in the financial/banking, oil and gas, petrochemical, private higher education and private health service sectors. Statistical tools such as means and standard deviations and one-sample t-tests were used for analysis.

Findings – The findings suggest that Saudization, retention, pay with benefits and health insurance policies significantly affect the diversity management in the Saudi private sector. Therefore, there is a need to develop organizational policies that support the existence of foreign employees for private businesses in Saudi Arabia. Considering differences as strengths that can be utilized to enhance performance, a diverse workforce might better be able to serve diverse markets.

Research limitations/implications – Collecting data from a closed environment such as Saudi Arabia is constrained by access difficulties, as well as inadequate literature on relevant diversity issues. However, the convenience sampling method and snowballing approach adopted in this study generated reliable data. As a result, this study has implications for both the multinational corporations operating in Saudi Arabia and Saudi owned companies operating in the West and intending to adopt and implement diversity management initiatives for branches in different countries. As such, further research on the Persian gulf countries’ diversity management issues would be critical.

Originality/value – The current study is a first survey-based research endeavor on the topic of diversity management in the Saudi context. The findings contribute to the limited knowledge base on middle eastern countries, thus presenting new empirical evidence on the organizational policies and practices of Saudization, retention, pay and benefits and health insurance policies. The study of the Saudi case, thus adds value to the existing knowledge on diversity management.

 Keywords: Middle east, Saudi Arabia, Diversity management, Foreign employees, Persian Gulf countries, Saudization

Introduction

This paper investigates the effects of organizational policies and practices on diversity management in the Saudi private sector as, in today’s business environment, managing diversity among the workforce is critical to the success of business organizations (Rice, 1994; Robinson, and Dechant, 1997; Davis et al., 2016). Therefore, diversity creates a competitive advantage by helping organizations attract and retain the best employees, increase creativity and improve decision making (Foster and Harris, 2005). Nonetheless, if diversity is not properly managed, it can be a source of conflict, which leads to inefficiency, poor quality, lack of creativity and innovation, as well as increased labor turnover (Farrer, 2004). Managing diversity is more than recruiting diverse employees and also means learning to appreciate and respond properly to the needs, attitudes and values diverse employees bring to an organization and finding the most effective ways to utilize the skills and talents of a diverse workforce.

Conclusion

The study was carried out in Saudi Arabia and examined and reported findings from questionnaire data on the impact of organizational policies and practices on diversity management in Saudi private sector business organizations. The findings revealed how Saudization, retention, pay with benefits and health insurance policies on the diversity management in Saudi Arabia. These findings support the hypothesis of this study, as the data present strong evidence against the null hypotheses. Consequently, organizational policies and practices adopted in Saudi private sector organizations are significantly affecting the recruitment of diverse employees in the Saudi private sector business organizations. Across the sample, the four considered organizational policies and practices adopted in Saudi private sector organizations are significantly impacting the recruitment of diverse employees with p-values of 0.000, 0.000, 0.002 and 0.002, respectively. Therefore, the paper contributes to the literature and bridges the gap between theory and practice in identifying new empirical evidence on organizational policies and practices.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید خط مشی سازمان

مقالات جدید درباره کشورهای در حال توسعه

دانلود مقالات مدیریت منابع انسانی