اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H478

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  International Journal of Accounting & Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی

عنوان انگلیسی:

An empirical study of relationships between accounting conservatism and executive compensation performance sensitivity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی با توجه به تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهره وری قراردادهای پاداش مدیر اجرایی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بر اساس رویکرد اینگار و زامپلی (۲۰۱۰)، کلارکسون و همکاران (۲۰۱۱) و هوانگ و کیزگن (۲۰۱۳) با داده های تمامی شرکت های غیر مالی مالی ثبت شده در چین در طول ۱۰ سال به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد.

یافته ها: نتایج این مطالعه رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی و اندازه گیری عملکرد مبتنی بر حسابداری را نشان می دهد. مهمتر از همه، نتایج نشان داد که محافظه کاری با میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی ، پس از کنترل تعدادی از عوامل خاص شرکت و متغیرهای کنترل ، رابطه مثبتی دارد. این مطالعه نشان می دهد که میزان حساسیت پاداش مدیر اجرایی به عملکرد شرکت در شرکت هایی با محافظه کاری حسابداری بالاتر ،بیشتراست.

اصالت / ارزش: این یکی از مطالعات اندکی است که به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد  به پاداش مدیر اجرایی می پردازد. این مطالعه شواهدی را برای این استدلال ارائه می دهد که محافظه کاری حسابداری، که یک ساز و کار حکومتی کارآمد است، می تواند با کاهش ریسک اطلاعات و ریسک اخلاقی در راستای حل مشکلات سازمان کمک کند.

کلید واژگان: محافظه کاری حسابداری، عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، پاداش اجرایی، مشکلات سازمان، حساسیت عملکرد نسبت به  پاداش مدیر اجرایی

۱.مقدمه

تفکیک مالکیت و کنترل باعث ایجاد مشکلات نمایندگی و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران می شود. سهامداران برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات ، تقاضای حسابداری محافظه کارانه می کنند (لافورد و واتز، ۲۰۰۸). حسابداری محافظه کارانه ، که به عنوان سیاست های گزارشگری مالی یا گرایش هایی که منجر به سوگیری نزولی ارزش دارایی خالص حسابداری نسبت به ارزش دارایی خالص اقتصادی (راچ و تالوی، ۲۰۱۵) تعریف می شود ، یک سازوکار بالقوه برای رفع مسائل نمایندگی است (باسو، ۱۹۹۷؛ وات، ۲۰۰۳؛ لافوند و روچودهوری ۲۰۰۸؛ گارسیا لارا و همکاران، ۲۰۱۶). این امر به این دلیل است که خود حسابداری وظیفه اصلی ارائه اطلاعاتی را به عهده دارد که به طرف های قرارداد اجازه می دهد کارایی و اثربخشی تعهدات انجام شده بر اساس متن قرارداد را ارزیابی کنند. محافظه کاری حسابداری عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده و کیفیت اطلاعات را بهبود می بخشد (کیم و همکاران ، ۲۰۱۳)…

۵.جمع بندی

محافظه کاری حسابداری موضوعی بحث برانگیز در جوامع دانشگاهی است که دارای پیامدهای قانونی و عملی قابل توجهی است. این مطالعه با استفاده از نمونه ای از داده های متشکل از کلیه شرکتهای غیرمالی که در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن در بازه زمانی بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ برای بررسی این موضوع که آیا و چگونه محافظه کاری حسابداری بر اثربخشی قراردادهای پاداش مدیر اجرایی تأثیر دارد، انجام شد. ابتدا ، نتایج نشان داد که بین پرداختی ها به مدیر اجرایی و سنجش عملکرد مبتنی بر حسابداری رابطه مثبت وجود دارد. مهمتر از همه ، نتایج ما نشان می دهد که محافظه کاری ، پس از کنترل تعدادی از فاکتورهای خاص شرکت و متغیرهای کنترل ، با حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی ، رابطه مثبت دارد. بر اساس دانش ما ، این اولین مطالعه در مورد بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی با داده هایی از شرکتهای لیست شده چینی است. روی هم رفته ، تجزیه و تحلیل ما شواهدی را ارائه می دهد که محافظه کاری حسابداری که یک مکانیسم مدیریتی کارآمد می باشد،  می تواند به کاهش ریسک اطلاعاتی و ریسک اخلاقی در زمینه مسائل نمایندگی کمک کند…

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to study the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity with a view to identify the influence of accounting conservatism on the efficiency of executive compensation contracts.

Design/methodology/approach: This study uses multiple regression models based on the approach of Iyengar and Zampelli (2010), Clarkson et al. (2011) and Huang and Kisgen (2013) with the data from all of China’s listed non-financial firms over the period of 10 years to test the relationship between accounting conservatism and the sensitivity of executive compensation-performance.

Findings: This study finds a positive association between executive compensation and accounting-based measure of performance. More importantly, it reveals that conservatism has a positive relation with the executive compensation-performance sensitivity after controlling for a number of firm-specific factors and control variables. This study shows that the sensitivity of executive compensation to firm performance is higher for firms with higher accounting conservatism.

Originality/value: This is one of the few studies to examine the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity. It provides supportive evidence to the argument that accounting conservatism, being an efficient governance mechanism, can help mitigate information risk and moral risk for agency problems.

Keywords: Accounting conservatism, Firm performance, Corporate governance, Executive compensation, Agency problem, Executive compensation-performance sensitivity

Introduction

A separation of ownership and control gives rise to agency problems and results in information asymmetry between managers and shareholders. Shareholders demand conservative accounting to mitigate the effects of information asymmetry (LaFond and Watts, 2008). Accounting conservatism, defined as financial reporting policies or tendencies that results in the downward bias of accounting net asset value relative to economic net asset value (Ruch and Taloy, 2015), is a potential mechanism to address the agency problem (Basu, 1997; Watts, 2003; LaFond and Roychowdhury 2008; García Lara et al., 2016). This is because accounting itself has a primary function to provide information that allows contracting parties to evaluate the efficiency and effectiveness of performed obligations in contracting settings. Accounting conservatism alleviates information asymmetry and improves information quality (Kim et al., 2013).

۵.Conclusion

Accounting conservatism is a controversial topic within academic communities with considerable regulatory and practical implications. This study used a sample of data consisting of all non-financial firms listed on the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange during the period between 2002 and 2012 to investigate whether and how accounting conservatism impacts the effectiveness of executive compensation contracts. Firstly, we find evidence that there is a positive association between executive pay and accounting-based measure of performance. More importantly, our results reveal that conservatism has a positive relation with the executive compensation-performance sensitivity, after controlling for a number of firm-specific factors and control variables. To the best of our knowledge, this is one of the first attempts at examining the relationship between accounting conservatism and executive compensation-performance sensitivity with the data from Chinese listed companies. Taken together, our analyses provide evidence to the argument that being an efficient governance mechanism, accounting conservatism can help mitigate information risk and moral risk for agency problems…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده محافظه کاری حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ISI حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده پاداش و مشوق های سازمانی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات انگلیسی درباره مدیر عامل اجرایی CEO با ترجمه تخصصی