اطلاعیه

کتب مهندسی معدن

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مهندسی معدن مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

ایمنی در معادن زغال سنگ

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN128 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان چکیده مقدمه فصل اول ـ آشنـایی بـا زغال سنگ و بـررسی اهمیت آن در بـازار و جهان آشنایی چگونگی تجمع مواد گیاهی چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال مشخصات زغال خاکستر مواد فرار ارزش حرارتی خواص کک دهی انواع …

مشاهده جزییات

برسی کامل اورانیوم

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN127 تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه : فصل اول : شناخت اورانیوم ۱-۱-        پیشینه اورانیوم ۲-۱- مواد رادیو اکتیو ۳-۱- شناخت اولیه اورانیوم ۴-۱- پیشینه اورانیوم در ایران ۵-۱- آنومالی‌های رادیواکتیویته ایران ۶-۱- اورانیوم و انواع ترکیبات آن با اکسیژن ۱-۶-۱- اوراناتها …

مشاهده جزییات

بررسی معدن آهک چمبودک

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN125 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان مقدمه بخش ۱ـ زمین‌شناسی و مطالعات اکتشافی ذخایر زمین شناسی عمومی منطقه شرح عملیات اکتشافی سازندلار منابع سنگ آهک سه‌تپه سنگ آهکهای لارکوه حوضک ذخایر سنگ آهک لار در ارتفاعات شمال غرب مجتمع (بلوک۳) ذخیره قابل بهره‌برداری بلوک۳ کیفیت …

مشاهده جزییات

سبک ها و روش های مدیریت در معدن

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN124 تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن ۱-۱- تاریخچه مدیریت ۱-۲- دلایل موفقیت مدیران ۱-۳- عوامل شکست مدیران ۱-۴- انواع مکاتب مدیریت ۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی ۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی ۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی ۱-۵-۱- تفاوت مدیریت …

مشاهده جزییات

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

دانلود پروژه های مهندسی معدن

کد محصول MDN123 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان چکیده : سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن …

مشاهده جزییات

گــل اخرا و کاربرد آن در صنعت رنگ سازی

دانلود پروژه های مهندسی پتروشیمی

کد محصول SH159 تعداد صفحات: ۱۳۲ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : آهن و فازهای کانه زایی آهن مقدمه ۱-۱ عنصر آهن و آهن در کانسار ۲-۱ کانی های اصلی آهن ۳-۱ کانسارهای آهن در ایران ۴-۱ فازهای کانه زایی آهن در ایران ۵-۱ کانسارهای …

مشاهده جزییات