اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توانمندی تیمی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1105

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Journal of Business and Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توانمندی تیمی

عنوان کامل انگلیسی:

Charismatic Leadership and Work Team Innovative Behavior: the Role of Team Task Interdependence and Team Potency

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اگرچه اهمیت رهبری برای فرآیندهای نوآوری تایید شده است ، اما شناخت روابط بین سبک های رهبری و سطح نوآوری در تیم های کاری هنوز محدود است. این مطالعه با استفاده از  مدیران تیم و اعضای تیم در ۱۳۳ شعبه بانک اسپانیا (به عنوان مثال ، تیم های کاری) بررسی کرده است که آیا تأثیر رهبری کاریزماتیک بر رفتار نوآورانه تیم کاری از طریق توانمندی تیمی ایجاد می شود و آیا رابطه بین رهبری کاریزماتیک و توانمندی تیم از طریق سطح وابستگی متقابل وظایف در تیم، تعدیل می شود یا خیر؟. داده ها در سه نقطه زمانی(مبدا زمانی) مختلف جمع آوری شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تنها در سطوح بالای وابستگی متقابل وظایف ، رهبری کاریزماتیک مدیران تیم در زمان ۱ به طور معناداری با افزایش توانمندی تیم در زمان ۲ رابطه مثبت داشت ، که به نوبه خود با رتبه بندی مدیران تیم از نظر رفتار نوآورانه تیم های کاری آنها در زمان ۳ رابطه مثبت داشت. این بدان معنی است که فقط در سطوح بالای وابستگی متقابل وظیفه ، رهبری کاریزماتیک تأثیر غیرمستقیم معناداری بر رفتار نوآورانه تیم از طریق توانمندی تیم دارد.

واژه های کلیدی: رهبری کاریزماتیک ، توانمندی تیمی ، نوآوری تیمی ، وابستگی متقابل وظایف ، تیم های کاری

تحقیقات پیشین نشان داده اند که نوآوری عامل مهمی برای موفقیت سازمانی و مزیت رقابتی (به عنوان مثال، اندرسون، د درو، و نیجاستاد، ۲۰۰۴؛ جانسن، ون د ویلرت، و وست، ۲۰۰۴؛ اسکات و بروس، ۱۹۹۴؛ ون دروجت و جانسن، ۲۰۰۳)، ، و در نتیجه برای بقای سازمانی، در آینده می باشد. نیاز به نوآوری همراه با محرک هایی مانند افزایش رقابت و یکپارچه سازی ، باعث شده اند که سازمان ها به سمت ساختارهایی حرکت کنند که تیم های کاری، واحد اصلی آن ساختارها هستند (کوزلوفسکی و ایلگن ، ۲۰۰۶ ؛ پیرس و انسلی ، ۲۰۰۴). یکی از مفروضات اساسی این استراتژی این باور است که تلاقی دیدگاه ها و مهارت های مختلف در تیم های کاری، نوآوری را تسهیل می کند (به عنوان مثال ، اجرای ایده ها ، فرآیندها ، محصولات یا روش های جدید) زیرا به همکاری چندین نفر که به صورت هماهنگ کار می کنند نیاز دارد …

بحث

هدف اصلی این مطالعه ،این موضوع بود که تعیین کند آیا رابطه بین رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری از طریق توانمندی تیمی ایجاد می شود یا خیر و روشن کند که آیا این اثر غیر مستقیم از طریق وابستگی متقابل وظیفه تیم تعدیل می شود یا خیر. نتایج ما به ترتیب از روابط فرضیه ای بین رهبری کاریزماتیک و توانمندی تیمی و توانمندی تیمی و رفتار نوآورانه تیم کاری پشتیبانی می کند .با این حال، ارتباط مستقیم میان رهبری کاریزماتیک و توانمندی تیمی صرفاً در تیم هایی که سطح وابستگی متقابل وظیفه در آنها بالا بود، معنی دار بود، در حالی که در تیم هایی که سطح وابستگی وظیفه در آنها کم بود، معنی دار نبود. به همین ترتیب، فقط در تیم هایی که وابستگی متقابل کار بالایی دارند، تأثیر غیر مستقیم رهبری کاریزماتیک بر رفتار نوآورانه تیم، معنادار بود…

Abstract

Although the importance of leadership for innovation processes has been acknowledged, the understanding of the relationships between leadership styles and levels of innovation in work teams is still limited. This study among team managers and team members of 133 Spanish bank branches (i.e., work teams) investigated whether the influence of charismatic leadership on work team innovative behavior comes about via team potency, and whether the relationship between charismatic leadership and team potency is moderated by the level of task interdependence within the team. Data were collected at three different time points. Results of structural equation modeling showed that only at high levels of task interdependence, team managers’ charismatic leadership at time 1 was significantly positively related to an increase in team potency at time 2, which in turn was positively related to manager ratings of their work teams’ innovative behavior at time 3. This means that only at high levels of task interdependence, charismatic leadership had a significant indirect effect on team innovative behavior via team potency. Thus, our study sheds light on the boundary conditions of this effect.

Keywords: Charismatic leadership . Teampotency . Teaminnovation . Task interdependence .Work teams

Past research has demonstrated that innovation is an important factor for future organizational success and competitive advantage (e.g., Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004; Janssen, van de Vliert, & West, 2004; Scott & Bruce, 1994; Van der Vegt & Janssen, 2003), and consequently for organizational survival. Together with forces such as increasing competition and consolidation, the need for innovation has been driving a shift in organizations toward structures in which work teams are the basic unit (Kozlowski & Ilgen, 2006; Pearce & Ensley, 2004). One of the assumptions underlying this strategy is the belief that the confluence of different perspectives and skills in work teams will facilitate innovation (i.e., the implementation of new ideas, processes, products, or practices) because it requires the collaboration of several people working in a coordinated fashion…

Discussion

The main aim of the present study was to ascertain whether the relationship between charismatic leadership and work team innovative behavior comes about via team potency, and to clarify whether this indirect effect is moderated by team task interdependence. Our results supported the hypothesized relationships between charismatic leadership and team potency and team potency and work team innovative behavior, respectively. However, the positive relationship between charismatic leadership and team potency turned out to be significant only in teams where the level of task interdependence was high, whereas it was not significant in teams in which the level of task interdependence was low. Likewise, only in teams with high task interdependence, the indirect effect of charismatic leadership on team innovative behavior was significant…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس مدیریت ۲۰۲۱

مقالات انگلیسی درباره مدیریت تیم کاری

مقالات انگلیسی درباره رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره سبک های رهبری

مقالات انگلیسی درباره روانشناسی سازمان و مدیریت

مقالات انگلیسی درباره روانشاسی

مقالات انگلیسی درباره نوآوری شرکت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره توامند سازی کارکنان

مقالات انگلیسی درباره مهارت کاری با ترجمه تخصصی