اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M825

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله: Personality and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

عنوان انگلیسی:

Longitudinal study predicting burnout in Spanish nurses: The role of neuroticism and emotional coping

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از مطالعه حاضر بررسی  این موضوع است که آیا ویژگی های روان رنجوری و سبک های مقابله دانشجویان پرستاری می تواند فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کند. یک مطالعه طولی سه مرحله ای در طول مدت ۶ سال ، بر روی دانشجویان پرستاری از زمان ورود به دانشگاه(۳ دانشگاه اسپانیایی) تا زمانی که به بازار کار بهداشت و درمان وارد شدند، انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۲۴۹ دانشجو سال اول پرستاری (مرحله اول T1) و ۱۹۹ دانشجوی که در پایان تحصیلات خود هستند (مرحله دوم  T2)  و ۷۰ پرستار مشغول به کار سه سال پس از فارغ التحصیلی (مرحله سوم T3) بود. متغیرهای پیش بینی کننده روان رنجوری، تقابل عاطفی و رفتاری بود. متغیرهای معیار، سه عنصر فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، زوال شخصیت و موفقیت فردی) بود. برای بررسی تناسب مدل بین متغیرهای پیش بینی کننده و معیار، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کردیم. سه سال پس از فارغ التحصیلی، ۲۳ درصد از پرستاران میزان خستگی عاطفی بالایی را گزارش کرده اند و ۱۱.۴ درصد ، زوال شخصیت را گزارش داده اند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد روان رنجوری و تقابل عاطفی بر خستگی عاطفی و زوال شخصیت تاثیر مستقیم دارد. پیشنهاد می کنیم برنامه های آموزشی (مثلا ذهن آگاهی) با هدف افزایش تنظیم هیجان پرستاران در دانشگاه و مراکز درمانی، به منظور جلوگیری و مقابله با موقعیت های فرسودگی شغلی در آینده، اجرا شود.

کلید واژه ها: تقابل رفتاری, فرسودگی شغلی,تقابل عاطفی,روان رنجوری,پرستاری,شخصیت

۱.مقدمه

بنیاد اروپایی بر اساس دستورالعمل های سازمان بین المللی کار (۲۰۱۶)  برای بهبود شرایط زندگی و کار بیان می کند که فرسودگی شغلی را می توان در کنار اضطراب ، افسردگی ، بیماری های قلبی عروقی و مشکلات اسکلتی عضلانی یک خطر جدی برای سلامتی و بهزیستی فرد ، در نظر گرفت.

تحقیقات بر روی پرستاران دارای پروانه کار نشان داده است که آنها می توانند به شدت از استرس (Lim, Bogossian, & Ahern, 2010) و فرسودگی شغلی رنج ببرند (Grau-Alberola, Gil-Monte, García-Juesas, & Figueiredo-Ferraz, 2010). در واقع ، تقریباً از هر پنج پرستار واجد شرایط تازه وارد ، در برخی از مراحل در طول سه سال اول پس از فارغ التحصیلی ، سطح فرسودگی بسیار بالایی گزارش شده است (Rudman & Gustavsom, 2011).

۵.نتایج

 فرسودگی شغلی یک فرایند استرس پرستاری بسیار جدی است که با توجه به یافته های ما با ویژگی وان رنجوری و سبک تقابل عاطفی دانشجویان قابل پیش بینی می باشد. شغل پرستاری مستلزم تعهد جدی نسبت به بیماران و مشارکت مستمر با همکاران است و این امر به توانمندی ایجاد روابط بین فردی صمیمانه ، محترمانه و مسئولانه نیاز دارد. یافته های ما بیان می کنند که به منظور جلوگیری از فرسودگی شغلی پرستاران ، اجرای برنامه های مداخله ای به منظور ایجاد تنظیم هیجانی در پرستاران ضروری است. این برنامه می تواند از دوران دانشجویی شروع شود و در طول زندگی حرفه ای آنها ادامه یابد. این برنامه نه تنها شامل آرامش بخشی ، بلکه شامل تکنیک های ذهن آگاهی نیز می باشد ، که در تلاش است تا منابع جامعی را در اختیار پرستاران قرار دهد تا با استفاده از آنها بتواند به روشهای سازگارتر و سالم تری برای مواجهه با مشکلات حرفه ای دست یابند. این موضوع به شرکت کنندگان آموزش می دهد که بر اساس مشخصات شخصیت عاطفی خود ، به شناخت واکنش های خود بپردازند تا به طور کامل موقعیت های عاطفی را کنترل و مدیریت کنند و در هنگام مواجهه با استرس و خستگی شغلی  از بروز واکنش های عاطفی ناخواسته اجتناب کنند.

Abstract

The aim of the present study was to investigate whether nursing students’ neuroticism trait and coping styles can predict nurses’ professional burnout. A three-wave longitudinal study with a time lag of 6 years was conducted, following nursing students from three Spanish universities until they joined the health labor market. The sample consisted in 249 students in the first year of their nursing studies (T1), 199 at the end of their studies (T2), and 70 registered nurses three years after graduation (T3). Predictor variables were neuroticism, emotional and behavioural coping. Criterion variables were the three components of burnout (emotional exhaustion, despersonalization, and personal accomplishment). To examine the model fit between the predictor and criterion variables, we conducted structural equation modelling. Three years after graduation, 23% of the nurses reported high levels of burnout emotional exhaustion, and 11.4% reported high levels of burnout depersonalization. Structural equation modelling shows a direct effect of neuroticism and emotional coping on burnout-emotional exhaustion and -depersonalization. We suggest that training programs (e.g. mindfulness) aimed to increase nurses’ emotional regulation should be implemented in both universities and healthcare institutions, in order to prevent and deal successfully with future situations of burnout.

Keywords : Behavioural coping,Burnout,Emotional coping, Neuroticism, Nursing, Personality

۱.Introduction

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has shown that job burnout can be considered, along with anxiety, depression, cardiovascular diseases, and musculoskeletal problems, a serious risk for the individual health and wellbeing, according to the International Labour Organization (2016).

Research on registered nurses has shown that they can suffer severely from stress (Lim, Bogossian, & Ahern, 2010) and professional burnout (Grau-Alberola, Gil-Monte, García-Juesas, & Figueiredo-Ferraz, 2010). In fact, almost one in every five newly qualified nurses reported extremely high burnout levels at some point during their first three years after graduation (Rudman & Gustavsom, 2011)…

۵.Conclusions

Professional burnout is a very serious nursing stress process that, based on our results, can be predicted by students’ neuroticism trait and emotional coping style. The nursing profession entails a serious commitment to patients and continuous involvement with co-workers, requiring the ability to build cordial, respectful, and caring interpersonal relationships. In order to prevent nursing professionals’ burnout, our results suggest that it would be necessary to implement an intervention program designed to build emotional regulation in nurses. The program could start while they are students at the university and be maintained throughout their professional lives. This program should include not only relaxation, but also mindfulness techniques, in an attempt to provide nurses with a broad base of resources with which to achieve more adaptive and healthier ways to face professional problems. It would train participants, based on their emotional personality profile, to recognize and identify their reactions in order to fully process and manage emotional situations and avoid automatic emotional responses when dealing with professional stress and exhaustion.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده فرسودگی شغلی

مقالات انگلیسی درباره علوم پزشکی با ترجمه

مقالات انگلیسی روانشناسی با ترجمه

مقاله در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره پیش بینی با ترجمه