اطلاعیه

کتب علوم پزشکی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه پزشکی بهداشت و ایمنی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

علل و انواع و درمان اختلالات آفازیا(ناتوانی یادگیری)

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول  OL883 تعداد صفحات: ۳۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده پایه مفهومی ناتوانائیهای یادگیری مظاهر توانائیهای یادگیری فهم معنی چیست؟ علل بروز اختلالات یادگیری تکرار بازشناسی تقسیم بندی آفازیها آفازی بروکا تولید گفتار آفازی ورتیکه آفازی هدایتی اختلالات تکلمی که اشکال در تکرار کلمات ندارند آفازی های …

مشاهده جزییات

ویژگی های دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده بستری

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول OL778 تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول ( مقدمه پژوهش ) –  مقدمه پژوهش – اهمیت مسئله پژوهش  –  فرضیه ها و یا سئولات پژوهش – تعریف واژگان فصل دوم  (بررسی پیشینه پژوهش)  –  جنین شنا سی مع   ده –  بافت شنا …

مشاهده جزییات

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر

دانلود جزوات علوم پزشکی

کد محصول OL756 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب : خلاصه ۱ دلایل انتخاب موضوع ۳ بیان مسئله ۴ بازنگری منابع ۷ هدف کلی تحقیق ۹ اهداف اختصاصی ۹ جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری ۱۳ خصوصیات شپش کش های مصرفی ۱۴ یافته ها …

مشاهده جزییات

ناهنجاری های مادرزادی

دانلود جزوات علوم پزشکی

متن کامل این مقاله موجود نیست فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه و بیان مسئله مقدمه ۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ۲-۱ – پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها ۳-۱ناهنجاری های مادرزادی ۴-۱-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها ۱-۴-۱مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی ۲-۴-۱پرتوتابی ۳-۴-۱-تماس پدر با عوامل مختلف ۴-۴-۱- سن …

مشاهده جزییات

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL280 تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه ۲ ۱ـ بیان مسأله ۶ ۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله ۱۳ ۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش ۱۵ ۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها ۱۸ خلاصه ۲۰ فصل دوم: مروری بر پیشینه …

مشاهده جزییات

کاردرمانی جسمانی – بررسی تأثیر فعالیت های مورد استفاده در کاردرمانی بر روی اعتماد به نفس و منبع کنترل بیماران افسرده اساسی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL268 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقق ۱-۱- مقدمه و معرفی طرح (بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح)  ۱ ۲-۱-اهداف (هدف اصلی و هدف فرعی)     ۵ ۳-۱- فرضیه آماری        ۵ ۴-۱- تعریف مفاهیم و متغیرها      ۶ ۵-۱-جمعیت مورد مطالعه       ۸ ۶-۱-معیارهای حذف نمونه       ۸ ۷-۱-نوع مطالعه        ۹ ۸-۱-روش جمع …

مشاهده جزییات

تأثیر رعایت اصول بهداشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL233 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان   فهرست مطالب  تائیدیه تقدیر و سپاس قدردانی ویژه چکیده فصل اول مقدمه ۱ بیان مسئله ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۸ متغیرها ۹ تعریف اصطلاحات ۱۰ فصل دوم تاریخچه بهداشت روانی ۱۱ تاریخچه بهداشت روانی در …

مشاهده جزییات

مقایسه طرح‌ واره‌های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی در افراد عادی و HIV مثبت

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL162 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول ۱ ۱-کلیات ۲ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسأله ۴ ۱-۳-ضرورت ¬و اهمیت تحقیق ۷ ۱-۴-اهداف پژوهش ۸ ۱-۵- فرضیه های پژوهش ۸ ۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی ۹ ۱-۶-۱-تعریف مفهومی اصطلاحات ۹ ۱-۶-۱-۱-HIV مثبت …

مشاهده جزییات

تأثیر استرس بر بیماریهای جسمانی(سرطان)

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL161 تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول مقدمه ۳ بیان مسئله ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴ اهداف تحقیق ۴ فرضیه های پژوهش ۵ تعریف نظری- استرس ۵ بیماریهای جسمانی ۶ تعریف عملیاتی ۷ فصل دوم مقدمه ۹ مفاهیم و مبانی …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد متبلا به بیماری میگرن

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL157 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۷ فصل اول :کلیات ۸ مقدمه ۹ طرح مساله ۱۳ اهداف پژوهش ۱۵ ضرورت تحقیق ۱۶ فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش ۱۷ مقدمه ۱۸ ادبیات تحقیق ( استرس ) ۲۰ پیشینه نظری ( …

مشاهده جزییات